falundafa.info
smallA bigA

PIRMĀ LEKCIJA
 

Īsteni vest cilvēkus uz augstiem līmeņiem

Visā manu Likuma lekciju un prakses apmācības procesa laikā es ar atbildības sajūtu pret sabiedrību un mūsu skolniekiem esmu sasniedzis labus rezultātus, un ietekme uz sabiedrību kopumā arī ir bijusi diezgan laba. Pirms dažiem gadiem daudzi cjigun meistari apmācīja cilvēkus, taču viss, par ko viņi runāja, attiecās vien uz dziedināšanas un organisma stiprināšanas līmeni. Protams, es nesaku, ka viņu mācītās prakses metodes nebija labas, es tikai norādu, ka viņi nemācīja neko no tā, kas pieder pie augstākiem līmeņiem. Es pārzinu arī cjigun situāciju visā valstī kopumā. Šobrīd mūsu valstī un aiz tās robežām es esmu vienīgais, kurš patiesi māca augstu līmeņu Gun. Kādēļ gan līdz šim neviens netika mācījis augstu līmeņu Gun? Tādēļ, ka tas skar ļoti būtiskas lietas, ļoti dziļas vēsturiskas cēloņsakarības, ļoti plašas sfēras, kā arī ļoti asus jautājumus. Tas nav nekas tāds, ko varētu mācīt parasts cilvēks, jo tas skar nepieciešamību pārskatīt daudzu cjigun skolu lietas. Turklāt daudzi praktizētāji, kuri šodien mācās vienu praksi un rītdien – citu, jau ir noveduši savu ķermeni haotiskā stāvoklī. Viņu pilnveidošanās ir lemta neveiksmei. Kamēr citi strauji paaugstinās, pilnveidojoties pa galveno ceļu, šie cilvēki ir nonākuši sānceļos. Kad viņi praktizē vienu metodi, tai traucē otra. Praktizējot otro – traucē pirmā. Traucē it viss, un viņi vairs nevar sekmīgi pilnveidoties tālāk.

Mums tas viss ir jāsaved kārtībā, saglabājot labo un atmetot slikto, lai turpmāk nodrošinātu tev iespēju praktizēt pilnveidošanos. Taču tas attiecas tikai uz tiem, kuri patiesi ir atnākuši mācīties šo Dafa. Ja tev ir dažāda veida pieķeršanās un tu esi nācis, lai iegūtu pārdabiskas spējas, tiktu izdziedināts, paklausītos teoriju vai ar kādu citu nelāgu nodomu, tad tas nekam neder. Un, kas ir svarīgi: es jau teicu, ka esmu vienīgais, kas dara ko tādu. Šādu iespēju nav atlicis daudz, jo turpmāk es šādā veidā to vairs nemācīšu. Es domāju, ka tie, kam ir iespēja klātienē klausīties manu Likuma izklāstu un prakses apmācību, būs patiešām… Nākotnē tu sapratīsi, ka šis laika periods tev ir bijis ārkārtīgi vērtīgs. Protams, mēs uzskatām, ka pastāv iepriekšnolemtības saikne. Katrs klātesošais atrodas šeit, pateicoties šai iepriekšnolemtības saiknei.

Padomājiet, ko nozīmē mācīt augstu līmeņu Gun? Vai tad tā nav cilvēku glābšana? Glābt cilvēku nozīmē, ka tu patiešām pilnveido sevi, nevis tikai kļūsti vesels un stiprini organismu. Tādēļ īstenā pilnveidošanās praksē ir augstākas prasības attiecībā uz skolnieku Sjiņsjin. Katrs ir nācis šeit, lai mācītos šo Dafa, tādēļ jums jāuzlūko sevi kā īstus praktizētājus un jāatmet pieķeršanās. Ja tu esi nācis mācīties šo praksi un Dafa dažādu dziņu vadīts, tad neko neiemācīsies. Teikšu tev patiesību: viss pilnveidošanās process ir nepārtraukta cilvēcisko pieķeršanos atmešana. Parasto ļaužu sabiedrībā cilvēki personīgo interešu dēļ sacenšas savā starpā, māna cits citu un kaitē cits citam. No tā visa ir jāatsakās. It īpaši jums, kas šodien mācās praksi, vēl jo vairāk ir iemesls atbrīvoties no tādām domām.

Es šeit nerunāšu par dziedināšanu. Mēs nenodarbojamies ar dziedināšanu. Tomēr, būdams īsts praktizētājs, tu nevari pilnveidoties, ja tev ir nevesels ķermenis. Es attīrīšu tavu ķermeni, taču tas tiks darīts tikai tiem, kuri nākuši patiesi mācīties praksi un Likumu. Mēs uzsveram vienu: ja tu neatmetīsi visus nelāgos nodomus, neatbrīvosies no domas par veselības problēmu, mēs neko nevarēsim darīt tavā labā, mēs nespēsim tev palīdzēt. Kādēļ tā? Tādēļ, ka šajā Visumā pastāv tāds princips: Budas sistēmā runā, ka visam, kas notiek ar parastiem cilvēkiem, ir iepriekšnolemta saistība. Dzimšana, novecošana, slimības un nāve – tāda ir parasto cilvēku eksistences forma. Slimību vai likstu iemesls ir karma, kas radusies agrāk pastrādātas aplamas rīcības rezultātā; ciešanās tiek nomaksāts karmiskais parāds, tādēļ nevienam nav atļauts kā pagadās mainīt šo principu, pretējā gadījumā tas nozīmētu, ka tas, kurš ir parādā, drīkst parādu neatdot. To nedrīkst darīt, kā ienāk prātā, citādi tas būtu tas pats, kas pastrādāt sliktu darbu.

Daži varbūt domā, ka dziedināt cilvēkus, palīdzēt tiem izveseļoties un stiprināt organismu ir labs darbs. Manuprāt, viņi nav neko patiešām izdziedinājuši, bet tikai atlikuši kaiti uz vēlāku laiku vai pārveidojuši, viņi nav to noņēmuši. Lai patiešām atbrīvotos no šīm likstām, ir jālikvidē karma. Ja kāds patiešām spēj dziedināt cilvēku un pilnībā noņemt cita karmu, tas nozīmē, ka viņa līmenis jau ir diezgan augsts. Viņš jau ir sapratis, ka parasto cilvēku principus nedrīkst tā vienkārši pārkāpt. Pilnveidošanās procesa laikā praktizētājs, žēlsirdības vadīts, var paveikt kādu labu darbu: dziedināt cilvēkus, palīdzēt tiem atgūt veselību un stiprināt organismu – tas ir pieļaujams. Tomēr viņš nevar pilnībā izdziedināt citu cilvēku. Pieņemsim, ka parasta cilvēka slimības cēlonis patiešām tiktu noņemts un šis cilvēks, kas nepilnveidojas, varētu doties prom pilnīgi bez nevienas kaites, taču, izejot pa šīm durvīm, viņš joprojām būs parasts cilvēks, un, kā jau parasts cilvēks, turpinās cīnīties par savu pašlabumu. Kā gan viņa karma var tikt tā vienkārši likvidēta? Tas noteikti nav pieļaujams.

Tad kādēļ gan to var darīt praktizētāja labā? Tādēļ, ka praktizētājs ir visvērtīgākais. Praktizētājs vēlas pilnveidoties, un šī viņa doma tiek uzskatīta par visvērtīgāko. Budismā runā par Budas būtību. Kad cilvēkā parādās šī Budas būtība, Apskaidrotie var viņam palīdzēt. Ko tas nozīmē? Es teikšu tā – tāpēc, ka es izklāstu praksi, kas ved uz augstiem līmeņiem, tas skar augstu līmeņu principus, kā arī ļoti svarīgus jautājumus. Mēs redzam, ka šajā Visumā cilvēka dzīvība nav radusies parasto ļaužu sabiedrībā; cilvēka īstenā dzīvība ir radusies Visuma telpā. Tas ir tādēļ, ka Visumā pastāv daudz dažāda veida matēriju, un tās, savstarpēji mijiedarbojoties, var radīt dzīvību. Citiem vārdiem sakot, cilvēka dzīvības pirmsākums ir radies Visumā. Visuma telpa savā sākotnējā būtībā ir labestīga, un tai piemīt īpašība “Džeņ Šaņ Žeņ”. Piedzimstot cilvēkam piemīt tāda pati īpašība kā Visumam. Taču, palielinoties dzīvo būtņu skaitam, veidojās grupu savstarpējās attiecības. Daži cilvēki kļuva savtīgi, un viņu līmenis pakāpeniski pazeminājās, tādēļ viņi vairs nevarēja palikt šajā līmenī, un tiem nācās krist zemāk. Tomēr arī tajā līmenī tie kļuva vēl sliktāki un nevarēja tur palikt. Tā viņi turpināja krist aizvien zemāk, līdz visbeidzot nokļuva šajā cilvēku līmenī.

Visa cilvēku sabiedrība atrodas vienā līmenī. Raugoties no pārdabisko spēju vai Diženo Apskaidroto viedokļa, līdz šim līmenim nokritušās dzīvās būtnes būtu bijis jāiznīcina. Tomēr Diženie Apskaidrotie savā žēlsirdībā deva tām vēl vienu iespēju un izveidoja šo īpašo vidi un unikālo dimensiju. Visas dzīvās būtnes šajā dimensijā atšķiras no tām, kas mīt citās Visuma dimensijās. Šīs dimensijas dzīvās būtnes nevar redzēt citu dimensiju dzīvās būtnes, ne arī ieraudzīt Visuma patieso ainu. Tādējādi šie ļaudis faktiski ir nokrituši maldu valstībā. Ja tie vēlas tikt izdziedināti, atbrīvoties no citām likstām un karmas, šiem ļaudīm ir nepieciešams pilnveidoties un atgriezties pie savas sākotnējās, īstenās būtības. Šādi uz to raugās visās pilnveidošanās skolās. Cilvēkam ir jāatgriežas pie savas sākotnējās, īstenās būtības; tāds ir cilvēka eksistences patiesais mērķis. Tādēļ, ja jau cilvēks vēlas pilnveidoties, tiek uzskatīts, ka viņa Budas būtība ir atmodusies. Šāda doma ir visvērtīgākā, jo šis cilvēks vēlas atgriezties pie savas sākotnējās, īstenās būtības un pacelties pāri parasto ļaužu līmenim.

Iespējams, jūs esat dzirdējuši, ka budismā ir tāds teiciens: “Kad cilvēkā parādās Budas būtība, tas satricina desmit virzienu pasauli.” Katrs, kurš to ieraudzīs, bez ierunām palīdzēs šim cilvēkam. Budas sistēmā cilvēkiem glābiņš tiek sniegts bez jebkādiem nosacījumiem un neprasot neko pretī, cilvēkam palīdzība tiek sniegta bez ierunām. Tādēļ mēs varam daudz paveikt mūsu skolnieku labā. Taču parastam cilvēkam, kurš vēlas būt tikai parasts cilvēks un tikt izdziedināts, mēs nevarēsim palīdzēt. Daži varbūt domā: “Es sākšu pilnveidoties, tiklīdz būšu izdziedināts.” Ja vēlies pilnveidoties, tad neizvirzi nekādus nosacījumus – ja vēlies pilnveidoties, dari to. Tomēr dažu cilvēku ķermeņos ir slimības, un dažu cilvēku ķermeņi nes sevī haotiskas informācijas, daži nekad nav praktizējuši cjigun, un ir arī tādi, kas praktizējuši to vairākus gadu desmitus, taču joprojām maldās cji līmenī un nespēj pilnveidoties augstāk.

Ko gan ar to iesākt? Mēs attīrīsim viņu ķermeņus un dosim iespēju pilnveidoties uz augstiem līmeņiem. Pilnveidošanās viszemākajā līmenī notiek tava ķermeņa pilnīgas attīrīšanas process, neatstājot neko nelāgu pat domās. Nepieciešams atbrīvot tevi arī no karmas lauka, kas ieskauj tavu ķermeni, atbrīvot tevi no tiem faktoriem, kas kaitē organismam. Ja tas netiks izdarīts, kā gan tu varēsi ar tādu duļķainu, tumšu ķermeni un netīrām domām pilnveidoties uz augstiem līmeņiem? Mēs šeit nepraktizējam cji. Tev nav nepieciešamības nodarboties ar tādām zema līmeņa lietām. Mēs pacelsim tevi tam pāri, palīdzot sasniegt stāvokli, kad tavs ķermenis ir pilnīgi brīvs no jebkādām slimībām. Vienlaikus mēs ievietosim tavā ķermenī visu nepieciešamo, lai izveidotu pamatus zemā līmenī, tādējādi tu varēsi sākt praktizēt ļoti augstā līmenī.

Pilnveidošanās prakse, kā to pieņemts uzskatīt, sastāv no trīs līmeņiem, ieskaitot cji līmeni. Taču īstenā pilnveidošanās praksē (neskaitot cji praksi) ir divi galvenie līmeņi: viens no tiem ir pilnveidošanās “Laicīgajā Likumā” un otrs – pilnveidošanās “Pārlaicīgajā Likumā”. Pilnveidošanās Laicīgajā Likumā un Pārlaicīgajā Likumā, par ko mēs runājam, pilnībā atšķiras no tempļos lietotajiem jēdzieniem “atstāt laicīgo pasauli” un “ieiet laicīgajā pasaulē”. Tie ir tikai teorētiski termini. Mēs runājam par izmaiņām, kas notiek divos galvenajos līmeņos cilvēka ķermeņa īstenā pilnveidošanā. Pilnveidojoties Laicīgajā Likumā, cilvēka ķermenis tiek nepārtraukti attīrīts, tādēļ, sasniedzot augstāko Laicīgā Likuma formu, tas būs pilnībā nomainīts ar augstas enerģijas matēriju. Pilnveidošanās Pārlaicīgajā Likumā būtībā ir Budas ķermeņa pilnveidošana. Šis ķermenis jau ir veidots no augstas enerģijas matērijas, un visas pārdabiskās spējas tajā tiks attīstītas no jauna. Mēs runājam par šiem diviem galvenajiem līmeņiem.

Mēs ticam, ka pastāv iepriekšnolemtības saikne. Jūs visi šeit sēžat, un es varu palīdzēt katram no jums. Šobrīd mūsu šeit ir nedaudz vairāk par diviem tūkstošiem cilvēku. Es varu palīdzēt vairākiem tūkstošiem, pat vairāk nekā desmit tūkstošiem cilvēku. Tas nozīmē, ka tev nevajadzēs praktizēt zemā līmenī. Es attīrīšu tavu ķermeni un virzīšu tevi augšup, kā arī ievietošu tavā ķermenī veselu pilnveidošanās prakses sistēmu, tādējādi tu uzreiz uzsāksi pilnveidošanos augstā līmenī. Tomēr tas attiecas tikai uz tiem skolniekiem, kuri ir nākuši, lai patiešām pilnveidotos. Tas, ka tu šeit vienkārši sēdi, vēl nenozīmē, ka esi praktizētājs. Līdzko tu mainīsi savu domāšanu pašos pamatos, mēs varēsim to paveikt tavā labā, un ne tikai to vien. Vēlāk jūs sapratīsiet, ko esmu jums devis. Mēs šeit nerunājam par dziedināšanu, bet gan par skolnieku organismu pilnīgu noregulēšanu tā, lai jūs varētu praktizēt. Ja tavs ķermenis nav vesels, tev vispār nevar attīstīties Gun. Tādēļ nenāciet pie manis ar lūgumu, lai dziedinu jūs; es ar to nenodarbošos. Manas atnākšanas galvenais mērķis ir vest cilvēkus uz augstiem līmeņiem, īsteni vest cilvēkus uz augstiem līmeņiem.

Atšķirīgos līmeņos Likums atšķiras

Agrāk daudzi cjigun meistari apgalvoja, ka cjigun ir iedalāms sākuma, vidējā un augstākajā līmenī. Faktiski tas viss attiecas uz cji, un tikai uz šo vienu cji vingrinājumu līmeni. Tad kādēļ gan to vajadzētu dalīt sākuma līmeņa, vidējā līmeņa un augstākā līmeņa cjigun? Par to, kas pieder pie patiesi augsta līmeņa, vairumam mūsu cjigun praktizētāju nav nekāda priekšstata, un viņi par to neko nezina. No šā brīža mēs izklāstīsim tikai augstāko līmeņu Likumu. Turklāt es vēlos atjaunot pilnveidošanās prakses reputāciju. Savās lekcijās es runāšu par dažām negatīvām parādībām pilnveidošanās aprindās. Pastāstīšu arī par to, kā mums vajadzētu izturēties un kā uzlūkot šādas parādības. Turklāt augsta līmeņa Gun prakses apmācība un Likuma izklāstīšana skar diezgan plašas sfēras un patiešām būtiskus jautājumus, no kuriem daži ir ļoti nopietni – par šiem jautājumiem es vēlos pastāstīt. Vēlos pievērst uzmanību arī tiem traucējumiem, kas nāk no citām dimensijām un ir vērsti uz mūsu parasto ļaužu sabiedrību, it īpaši uz pilnveidošanās aprindām. Vienlaikus es atrisināšu šīs problēmas mūsu skolniekiem, pretējā gadījumā tu nespēsi praktizēt Gun. Lai pamatos atrisinātu šos jautājumus, mums ir ikviens no jums jāuzlūko kā īstens praktizētājs. Protams, nav viegli uzreiz pārveidot tavu domāšanu, taču, sākot no šodienas, turpmāko lekciju laikā jūs pakāpeniski mainīsiet savus uzskatus. Es arī ceru, ka jūs visi uzmanīgi klausīsieties. Veids, kādā es mācu Gun, atšķiras no tā, kā to dara citi cjigun meistari. Mācot prakses metodi, viņi tikai īsumā pastāsta par tās principiem, pēc tam nosūta informācijas un iemāca vingrinājumu kompleksu – tas arī viss. Cilvēki jau ir pieraduši pie šāda Gun apmācības veida.

Īsteni mācot Gun, ir nepieciešams izklāstīt Likumu un Dao. Desmit lekciju dienu laikā es darīšu jums zināmus visus augstu līmeņu principus, un tikai tad jūs varēsiet pilnveidoties; pretējā gadījumā pilnveidoties vispār nav iespējams. Viss, ko mācījuši citi, pieder pie dziedināšanas un organisma stiprināšanas līmeņa. Ja tu vēlies pilnveidoties uz augstiem līmeņiem, bet tev nav augsta līmeņa Likuma, pēc kā vadīties, tad nespēsi gūt sekmes. Tas atgādina skolas apmeklēšanu: ja tu ar pamatskolas grāmatām rokās dodies uz augstskolu, tu joprojām esi pamatskolas skolēns. Daži cilvēki uzskata, ka ir apguvuši daudzas prakses un ieguvuši veselu kaudzi dažādu apliecību, taču viņu Gun joprojām nav attīstījies. Viņi domā, ka tā jau ir visa cjigun būtība un saturs. Nē, tās ir vien virspusējas zināšanas pašā zemākajā līmenī. Cjigun neaprobežojas ar to vien, cjigun – tā ir pilnveidošanās, kas ietver ļoti plašas zināšanas un dziļas mācības. Turklāt atšķirīgos līmeņos Likums atšķiras. Tādēļ arī cjigun atšķiras no mums šobrīd zināmajām cji praksēm – lai cik tu tās mācītos, tam tāpat nebūs nekādas nozīmes. Aplūkosim šādu piemēru: lai gan tu esi apguvis angļu pamatskolas mācību grāmatas, amerikāņu pamatskolas grāmatas, japāņu pamatskolas grāmatas un ķīniešu pamatskolas grāmatas, tu joprojām esi pamatskolas skolēns. Jo vairāk zema līmeņa cjigun nodarbību tu apmeklē un jo vairāk no tām uzņem, jo vairāk tas tev kaitē – tavs ķermenis nonāk haotiskā stāvoklī.

Es vēlos uzsvērt vēl kādu jautājumu: mūsu pilnveidošanās praksē tiek mācīts Gun un izklāstīts Likums. No šā skatpunkta raugoties, mūkiem dažos tempļos, it īpaši tiem, no dzenbudisma skolas, var būt atšķirīgi viedokļi. Līdzko viņi dzird, ka Likums tiek izklāstīts, viņi vairs nevēlas to klausīties. Kādēļ tā? Dzenbudismā uzskata, ka Likumu nav iespējams izklāstīt. Tiklīdz tas tiek izteikts, tas vairs nav Likums. Nav tāda Likuma, kas būtu izsakāms, to varot pieņemt vienīgi ar sirdi. Tādēļ dzenbudismā līdz pat šai dienai ne par kādu Likumu nevar runāt. Dzenbudisma patriarhs Bodhidharma to mācīja, pamatojoties uz Šakjamuni teiktajiem vārdiem. Šakjamuni sacīja: “Likumam nav noteiktas izteiksmes.” Balstoties uz šiem vārdiem, Bodhidharma izveidoja dzenbudisma mācību. Mēs uzskatām, ka šis pilnveidošanās ceļš “lien vērša ragā”. Ko nozīmē “līst vērša ragā”? Kad Bodhidharma sāka “līst vērša ragā”, viņš juta, ka tas ir diezgan plašs. Otrajam patriarham tas vairs tik plašs nelikās. Trešā patriarha laikā vietas tur vēl bija pietiekami, bet ceturtajam patriarham jau bija kļuvis diezgan šauri. Piektajam patriarham gandrīz vairs nebija vietas. Kad pienāca sestā patriarha Hueinena laiks, tajā vairs nebija vietas, un viņam vairs nebija, kur līst. Ja tu šodien dosies pie dzenbudistu meistara, lai mācītos Likumu, tad labāk neko nevaicā. Ja uzdosi jautājumu, dabūsi belzienu ar nūju pa galvu. To sauc par “nūjas brīdinājumu”. Tas nozīmē, ka tev nav jājautā, bet gan jāizprot pašam. Tu varbūt teiksi: “Es atnācu mācīties, jo neko nezinu. Kas man būtu jāizprot? Kādēļ jūs sitat mani ar nūju?!” Tas norāda, ka dzenbudisms jau ir līdz galam “ielīdis vērša ragā”, un tajā vairs nav nekā, par ko varētu runāt. Bodhidharma jau teica, ka viņa mācība var tikt nodota tikai līdz sestajai paaudzei, ne ilgāk. Pagājuši vairāki simti gadu, tomēr ir cilvēki, kuri joprojām turpina stūrgalvīgi turēties pie dzenbudisma doktrīnām. Ko tad patiesībā nozīmē Šakjamuni teiktais: “Likumam nav noteiktas izteiksmes”? Šakjamuni bija sasniedzis Tathagatas līmeni. Neviens no nākamajiem mūkiem nespēja savā izpratnē sasniegt Šakjamuni līmeni, nespēja saprast ne viņa garīgo stāvokli, nedz arī viņa mācītā Likuma patieso jēgu un viņa vārdu īsteno nozīmi. Tādēļ vēlāk viņa teikto cilvēki interpretēja katrs pēc sava prāta, šādi radot ļoti lielu sajukumu. Viņi uzskatīja, ka izteikums “Likumam nav noteiktas izteiksmes” nozīmē, ka Likumu nedrīkst izklāstīt. Ja tas tiks izteikts, tas vairs nebūs Likums. Patiesībā šā izteikuma nozīme nav tāda. Pēc tam, kad Šakjamuni zem bodhi koka sasniedza Apskaidrību un viņam atvērās Gun, viņš nesasniedza Tathagatas līmeni uzreiz. Četrdesmit deviņus gadus sludinot Likumu, viņš nepārtraukti paaugstināja sevi. Katru reizi, paaugstinot savu līmeni, viņš palūkojās atpakaļ un atklāja, ka Likums, kuru viņš tikko bija mācījis, nav pareizs. Sasniedzot vēl augstāku līmeni, viņš atklāja, ka tikko izklāstītais Likums atkal nav bijis pareizs. Vēlreiz paaugstinot savu līmeni, viņš arī atklāja, ka nupat izklāstītais Likums atkal nav pareizs. Visus šos četrdesmit deviņus gadus viņš nepārtraukti paaugstinājās. Katru reizi, sasniedzis augstāku līmeni, viņš atklāja, ka viņa iepriekš izklāstītais Likums ir bijis ļoti zemā izpratnes līmenī. Viņš arī atklāja, ka katra līmeņa Likums ir Likuma izpausme attiecīgajā līmenī, ka katrā līmenī ir Likums, taču nekas no tā nav absolūta Visuma patiesība. Augstāka līmeņa Likums ir tuvāk Visuma īpašībai nekā Likums, kas atrodas zemākos līmeņos. Tādēļ Šakjamuni teica: “Likumam nav noteiktas izteiksmes.”

Beigās Šakjamuni vēl sacīja: “Savas dzīves laikā es neesmu izklāstījis nekādu Likumu.” Dzen skola atkal to saprata tādā nozīmē, ka nav Likuma, kas būtu izsakāms. Savos pēdējos dzīves gados Šakjamuni jau bija sasniedzis Tathagatas līmeni. Kādēļ gan viņš sacīja, ka nav izklāstījis nekādu Likumu? Ko viņš patiesībā ar to domāja? Viņš vēlējās pateikt: “Pat sasniedzot Tathagatas līmeni, es joprojām nespēju ieraudzīt ne galīgo Visuma patiesību, ne arī galīgo Visuma Likumu.” Tādēļ viņš piekodināja nepieņemt viņa vārdus par absolūtu un nemainīgu patiesību, lai neierobežotu savus sekotājus ar Tathagatas līmeni vai zemāku par to, jo pretējā gadījumā tie nespētu izlauzties uz augstākiem līmeņiem. Vēlāk cilvēki nespēja aptvert viņa teiktā īsteno nozīmi un domāja, ka Likums vairs nav Likums, ja tas ir izteikts. Patiesībā Šakjamuni sacīja: “Atšķirīgos līmeņos ir atšķirīgi Likumi, turklāt katra līmeņa Likums nav Visuma absolūtā patiesība. Tomēr katra līmeņa Likumam ir vadošā loma savā līmenī.” Patiesībā viņš runāja par šādu principu.

Agrāk daudzi cilvēki, it īpaši dzenbudisma skolā, turējās pie šādiem aizspriedumainiem uzskatiem un ārkārtīgi kļūdaina redzējuma. Ja tev netiks mācīts, kā pilnveidoties, kā gan tu praktizēsi un kā pilnveidosi sevi? Budismā ir daudz nostāstu. Daži varbūt ir lasījuši par kādu cilvēku, kurš nokļuva Debesīs. Tur viņš atklāja, ka katrs vārds “Dimanta Sūtrā” tur augšā atšķiras no vārdiem šeit lejā, turklāt to nozīme ir pavisam cita. Kādēļ tā “Dimanta Sūtra” atšķiras no “Dimanta Sūtras”, kas atrodas cilvēku pasaulē? Vēl daži apgalvo, ka Sukhavati paradīzē Svētie Raksti ir pavisam atšķirīgi no tiem, kas atrodas šeit, lejā. Izmaiņas ir tik lielas, ka atšķiras ne tikai vārdi, bet arī šo vārdu nozīme un jēga. Patiesībā tas ir tādēļ, ka viens un tas pats Likums atšķirīgos līmeņos pārveidojas, un atšķirīgos līmeņos tam ir atšķirīgas izpausmes formas; praktizētājiem atšķirīgos līmeņos tam ir atšķirīga vadošā loma.

Jūs taču zināt, ka budismā ir brošūra ar nosaukumu “Ceļojuma piezīmes par Sukhavati”. Tajā stāstīts par mūku, kurš, sēžot meditācijā, praktizēja Gun. Tajā laikā viņa Dvēsele nokļuva Sukhavati un ieraudzīja dažas ainas. Viņš pavadīja tur vienu dienu, un, kad atgriezās, cilvēku pasaulē jau bija pagājuši seši gadi. Vai viņš tik tiešām kaut ko redzēja? Jā, viņš redzēja, taču tas, ko viņš redzēja, nebija patiesā aina. Kādēļ tā? Tādēļ, ka viņa līmenis nebija pietiekami augsts un tas, kas viņam atklājās, bija vien Budas Likuma izpausme viņa līmenī. Tā kā šī pasaule ir tikai Likuma radīta izpausme, viņš nevarēja redzēt patieso ainu. Manuprāt, tāda ir šā izteikuma “Likumam nav noteiktas izteiksmes” nozīme.

“Džeņ Šaņ Žeņ” ir vienīgais kritērijs, kā atšķirt labu cilvēku no slikta

Budismā vienmēr ir bijuši cilvēki, kas cenšas izdibināt, kas tad ir Budas Likums. Vēl ir ļaudis, kas uzskata, ka budismā izklāstītais Likums ir Budas Likums visā tā pilnībā. Patiesībā tā tas nav. Likums, par kuru pirms divtūkstoš piecsimt gadiem runāja Šakjamuni, bija domāts parastiem ļaudīm ļoti zemā līmenī, kuri tik tikko bija attīstījušies no pirmatnējās sabiedrības un kuru domāšana bija salīdzinoši primitīva. Viņš runāja par Likuma beigu periodu – būtībā tās ir mūsdienas. Tagad cilvēki vairs nevar pilnveidoties, izmantojot to Likumu. Likuma beigu periodā pat mūkiem tempļos ir ļoti grūti glābt sevi, nemaz nerunājot par glābiņa sniegšanu citiem. Mācot Likumu, Šakjamuni ņēma vērā tā laika situāciju un neizteica visu Budas Likumu, ko bija izpratis, atrodoties savā līmenī. Tāpat arī nav iespējams, ka Likums saglabātos mūžam nemainīgs.

Attīstoties sabiedrībai, arī cilvēku domāšana kļūst arvien sarežģītāka, tādēļ ļaudīm vairs nav viegli tādā veidā pilnveidoties. Budisma Likums neaptver visu Budas Likumu, tā ir vien niecīga daļa no Budas Likuma. Budas sistēmā ir vēl daudz diženu Likumu, kas izplatās tautā un kopš senseniem laikiem tiek nodoti vienam vienīgam māceklim. Atšķirīgos līmeņos Likums atšķiras, un atšķirīgās dimensijās Likums atšķiras – tās visas ir Budas Likuma atšķirīgas izpausmes atšķirīgās dimensijās un atšķirīgos līmeņos. Šakjamuni arī sacīja, ka ir astoņdesmit četri tūkstoši skolu, kurās pilnveidojas par Budu, taču budismā ir vien nedaudz vairāk nekā desmit pilnveidošanās skolu, tādas kā Dzen skola, Tīrās zemes skola, Tiaņtai skola, Huajaņ skola, Tantrisma skola un citas. Tās nebūt neaptver visu Budas Likumu. Savulaik Šakjamuni neizteica visu savu Likumu pilnībā, viņš atklāja vien to daļu, kas bija piemērota tā laika cilvēku uztverei.

Kas tad ir Budas Likums? Šī Visuma pamatīpašība “Džeņ Šaņ Žeņ” ir augstākā Budas Likuma izpausme. Tas arī ir visa Budas Likuma pamats. Budas Likumam atšķirīgos līmeņos ir atšķirīgas izpausmes formas un atšķirīga vadošā loma. Jo zemāks ir līmenis, jo sarežģītāk un daudzveidīgāk tas izpaužas. Šo īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ” satur jebkura matērija, tā atrodas vismikroskopiskākajās gaisa daļiņās, akmenī, kokā, zemē, metālā un cilvēka ķermenī. Senos laikos ļaudis teica, ka visas dzīvās būtnes un parādības veidojas no “pieciem pirmelementiem”, un arī tie satur sevī šo īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ”. Praktizētājs, kurš ir sasniedzis noteiktu līmeni, spēj saprast vien konkrētas tā līmeņa Budas Likuma izpausmes. Tas arī ir viņa pilnveidošanās Sasnieguma statuss un viņa līmenis. Uzlūkojot Likumu pilnībā, tā saturs ir neaptverami bagātīgs. Savā visaugstākajā līmenī Likuma izpausme ir ļoti vienkārša, jo Likums pēc formas atgādina piramīdu. Ārkārtīgi augstā līmenī to var ietvert trīs vārdos – Džeņ, Šaņ, Žeņ. Dažādos līmeņos tā izpausmes ir ļoti sarežģītas. Par piemēru ņemsim cilvēku. Dao sistēmā cilvēka ķermenis tiek uzskatīts par mazu Visumu. Cilvēkam ir fiziskais ķermenis, taču ar to vien nepietiek, lai tas būtu pilnvērtīgs cilvēks. Vēl ir nepieciešams cilvēkam piemītošs raksturs, temperaments, personiskās iezīmes un Dvēsele. Tikai šādā veidā būs izveidots pilnīgs, patstāvīgs, ar individualitāti apveltīts cilvēks. Tāpat ir ar mūsu Visumu, kurā eksistē mūsu galaktika, citas zvaigžņu sistēmas, kā arī dzīvība, ūdens un visas šā Visuma parādības un būtnes. Tā ir tikai viena daļa no materiālās eksistences izpausmēm; tomēr vienlaikus tā sevī ietver arī īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ”. Jebkurām matērijas daļiņām piemīt šī īpašība – tā ir atrodama visās, pat visniecīgākajās daļiņās.

Šī īpašība “Džeņ Šaņ Žeņ” ir kritērijs, pēc kura izvērtēt labo un slikto Visumā. Kas ir labs un kas ir slikts? To nosaka tikai šis kritērijs. Tāpat ir arī ar De, ko mēs pieminējām iepriekš. Protams, tikumības kritēriji mūsdienu sabiedrībā jau ir mainījušies, un morāles normas tikušas izkropļotas. Ja kāds tagad mācītos no Lei Fena, tad viņu, iespējams, nodēvētu par garīgi slimu. Taču kurš gan piecdesmitajos vai sešdesmitajos gados teiktu, ka šis cilvēks ir garīgi slims? Cilvēces tikumības normas strauji grimst, un morāles vērtības nepārtraukti degradējas. Savtīgu interešu dēļ ļaudis dzenas pēc pašlabuma un kaitē cits citam. Tie sacenšas savā starpā, izmantojot jebkurus līdzekļus. Padomājiet, vai ir pieļaujams, ka tas viss notiktu arī turpmāk? Kad cilvēks dara ko sliktu un tu viņam to pateiksi, viņš tev nenoticēs. Viņš patiešām nenoticēs, ka dara ko sliktu. Daži cilvēki vērtē sevi pēc jau pagrimušajiem mūsdienu morāles standartiem. Tā kā vērtēšanas kritēriji ir mainījušies, viņi uzskata, ka ir labāki par citiem. Lai kā arī mainītos cilvēces morāles standarti, Visuma īpašība vienmēr paliks nemainīga. Tas arī ir vienīgais kritērijs, pēc kura atšķirt labu cilvēku no slikta. Tādēļ praktizētājam jārīkojas saskaņā ar šo Visuma īpašību, nevis jāvadās pēc parasto cilvēku kritērijiem. Ja tu vēlies atgriezties pie savas sākotnējās, īstenās būtības, ja vēlies pilnveidoties augšup, tad tev jārīkojas saskaņā ar šo kritēriju. Tikai tas, kurš rīkojas saskaņā ar Visuma īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ”, ir labs cilvēks. Savukārt tas, kurš rīkojas pretēji, ir patiešām slikts cilvēks. Iespējams, ka darbavietā vai sabiedrībā kāds var teikt, ka tu esi slikts, taču tas nebūt nenozīmē, ka patiešām esi slikts. Kāds var teikt, ka tu esi labs, taču tas nebūt nenozīmē, ka esi patiešām labs. Ja tu, būdams praktizētājs, saplūsti ar šo Visuma īpašību, tad noteikti sasniegsi Dao. Lūk, cik tas ir vienkāršs princips.

Dao sistēmā, praktizējot “Džeņ Šaņ Žeņ”, uzsvars tiek likts uz Džeņ pilnveidošanu. Tādēļ Dao sistēmā, audzinot raksturu, pilnveido patiesumu, runā īstenus vārdus, rīkojas godprātīgi, kļūst par patiesu cilvēku, atgriežas pie savas sākotnējās, īstenās būtības un galu galā pilnveidojas par īstenu cilvēku. Lai gan tur ir arī Žeņ un Šaņ, tomēr pilnveidojoties uzsvars tiek likts uz Džeņ. Budas sistēmā, tiecoties sasniegt “Džeņ Šaņ Žeņ”, uzsvars tiek likts uz Šaņ pilnveidošanu. Tas attīsta diženu, dziļu žēlsirdību. Savukārt, izpaužoties žēlsirdībai, tu ieraudzīsi, ka visas dzīvās būtnes cieš. Tādējādi tava sirds piepildīsies ar vēlmi glābt visas dzīvās būtnes. Tajā ir arī Džeņ, un ir arī Žeņ, taču uzsvars tiek likts uz Šaņ pilnveidošanu. Mūsu Faluņ Dafa skola ir balstīta uz augstāko Visuma kritēriju – vienlaicīgu “Džeņ Šaņ Žeņ” pilnveidošanu. Gun, kuru mēs praktizējam, ir milzīgs.

Cjigun ir aizvēsturiska kultūra

Kas ir cjigun? Daudzi cjigun meistari cenšas to izskaidrot, taču tas, ko es izklāstu, atšķiras no viņu teiktā. Ļoti daudzi cjigun meistari runā par to, atrodoties savā noteiktajā līmenī. Savukārt es izklāstu savu cjigun izpratni no daudz augstāka līmeņa skatpunkta, kas pilnībā atšķiras no viņu izpratnes. Daži cjigun meistari uzskata, ka cjigun mūsu valstī ir divus tūkstošus gadu sena vēsture. Ir arī ļaudis, kas apgalvo, ka cjigun ir trīs tūkstošus gadu sena vēsture. Citi teic, ka cjigun ir piecus tūkstošus gadu sena vēsture, gandrīz tikpat sena, cik mūsu Ķīnas civilizācijas vēsture. Vēl ir tādi, kas norāda, ka, pamatojoties uz arheoloģiskajiem izrakumiem, cjigun ir septiņus tūkstošus gadu sena vēsture, un tādējādi cjigun tālu pārsniedz mūsu Ķīnas civilizācijas vēsturi. Taču, lai kādi būtu šie uzskati, tie liecina vien par to, ka cjigun vēsture tikai nedaudz pārsniedz mūsu cilvēces civilizācijas vēsturi. Saskaņā ar Darvina evolūcijas teoriju cilvēki sākumā esot attīstījušies no ūdens augiem līdz ūdens dzīvniekiem. Tad tie pārcēlušies dzīvot uz zemes, pēc tam uzrāpušies kokos. Atkal nokāpjot uz zemes, tie kļuvuši par pērtiķiem un visbeidzot attīstījušies par mūsdienu cilvēkiem – ar kultūru un spēju domāt. Balstoties uz šo aprēķinu, kopš civilizācijas parādīšanās brīža nav pagājis vairāk par desmit tūkstošiem gadu. Pirms tam ļaudis pat nemācēja iesiet mezglus auklā, kas palīdzētu atcerēties darāmos darbus. Viņi piesedzās ar koku lapām un ēda jēlu gaļu. Vēl senākā pagātnē tie bija pavisam mežonīgi un primitīvi ļaudis, kuri, iespējams, pat nezināja, kā rīkoties ar uguni.

Tomēr mēs esam atklājuši, ka daudzās pasaules vietās ir saglabājušies daudzi seno civilizāciju vēstures pieminekļi, kuru pastāvēšanas laiks tālu pārsniedz mūsu civilizācijas vēsturi. No tehnoloģiju viedokļa raugoties, šīs senlietas ir izgatavotas ļoti augstā līmenī. Arī to mākslinieciskais izpildījums ir ārkārtīgi augstā līmenī. Var teikt, ka mūsdienu cilvēki vienkārši atdarina seno cilvēku mākslu, kurai joprojām ir milzīga mākslinieciska vērtība. Tomēr šīs lietas ir radītas jau ļoti sen, vairāk nekā pirms simt tūkstošiem gadu, pirms vairākiem simtiem tūkstošu gadu, vairākiem miljoniem gadu vai pat vairākiem simtiem miljonu gadu. Padomājiet, vai tas nepadara mūsdienu vēsturi smieklīgu? Patiesībā te nav par ko smieties, jo cilvēce nepārtraukti attīstās un nepārtraukti no jauna iepazīst sevi. Tieši šādā veidā attīstās sabiedrība. Sākotnējais redzējums ne vienmēr ir absolūti pareizs.

Daudzi, iespējams, ir dzirdējuši par aizvēsturisko kultūru jeb aizvēsturisko civilizāciju. Tagad mēs arī parunāsim par šo aizvēsturisko civilizāciju. Uz šīs Zemeslodes ir Āzija, Eiropa, Dienvidamerika, Ziemeļamerika, Okeānija, Āfrika un Antarktīda. Ģeologi tās sauc par kontinentālajām plātnēm. Kopš kontinentālo plātņu izveidošanās līdz mūsdienām ir pagājuši vairāki desmiti miljonu gadu. Proti, liela daļa zemes ir pacēlusies no okeāna dzīlēm, un liela daļa zemes ir nogrimusi dzelmē. Kopš zeme ir nostabilizējusies pašreizējā stāvoklī, ir pagājuši desmitiem miljonu gadu. Tomēr vairāku okeānu dzelmēs ir tikušas atklātas milzīgas senās celtnes. Šajās celtnēs ir ļoti smalki darināti grebumi un skulptūras, taču tas nav mūsdienu cilvēces kultūras mantojums. Neapšaubāmi, ka tās celtas pirms nogrimšanas okeāna dzelmē. Tad kurš gan ir radījis šīs civilizācijas pirms desmitiem miljonu gadu? Tajā laikā cilvēki pat līdz pērtiķiem vēl nebija attīstījušies. Kā gan viņi būtu varējuši izveidot ko tādu, kam nepieciešams tik augsts intelekta līmenis? Arheologi uz mūsu Zemes ir atklājuši organismu, sauktu par trilobītu, kas eksistējis pirms 600 līdz 260 miljoniem gadu. Šādi organismi izzuda pirms 260 miljoniem gadu. Amerikāņu zinātnieks ir atradis trilobīta fosiliju, uz kuras saskatāms cilvēka pēdas nospiedums, turklāt skaidri redzams, ka cilvēkam kājās bijuši apavi. Vai tas nepadara vēsturniekus par izsmiekla objektu? Kā gan saskaņā ar Darvina evolūcijas teoriju pirms 260 miljoniem gadu varēja eksistēt cilvēki?

Peru Nacionālās Universitātes muzejā atrodas akmens, kurā ir iegravēta cilvēka figūra. Veicot pētījumus, tika noteikts, ka šā cilvēka figūra ir iegravēta pirms trīsdesmit tūkstošiem gadu. Tomēr šajā figūrā ir attēlots cilvēks, kas tērpies drānās, ar cepuri un apaviem, tur rokās teleskopu un vēro debesu ķermeni. Kā gan pirms trīsdesmit tūkstošiem gadu cilvēki prata aust audumu un valkāt drēbes? Vēl neaptveramāk ir tas, ka viņš tur rokās teleskopu un vēro debesu ķermeni. Tātad viņam bija arī noteiktas astronomiskās zināšanas. Mums sen jau zināms, ka eiropietis Galilejs izgudroja teleskopu tikai nedaudz vairāk nekā pirms trīssimt gadiem. Tad kurš gan izgudroja šo teleskopu pirms trīsdesmit tūkstošiem gadu? Vēl joprojām ir daudz neatrisinātu mīklu. Piemēram, daudzās klinšu alās Francijā, Dienvidāfrikā un Alpos ir atklāti daudzi sienu zīmējumi, kas veidoti ļoti reālistiski un izskatās gluži kā dzīvi. Tur iegravētās cilvēku figūras ir smalki darinātas un pārklātas ar minerālu krāsu. Turklāt visi šie ļaudis ir tērpušies mūsdienīgā apģērbā, kas nedaudz atgādina rietumu stila uzvalkus ar pieguļošām biksēm. Daži tur rokā kaut ko līdzīgu pīpei, citiem rokā ir spieķis un galvā cepure. Kā gan pērtiķi pirms vairākiem simtiem tūkstošu gadu varēja sasniegt tik augstu māksliniecisku līmeni?

Lūk, kāds piemērs, zināms no vēl senākas pagātnes. Gabonas Republikā, Āfrikā, ir bagātīgas urāna atradnes. Tā ir mazattīstīta valsts, kas pati nespēj apstrādāt urānu, tādēļ eksportē to uz attīstītām valstīm. 1972. gadā kāds franču rūpnieks importēja šo urāna rūdu. Pēc laboratorijas testu veikšanas, par lielu pārsteigumu, atklājās, ka šī urāna rūda jau ir tikusi bagātināta un izmantota. Viņiem tas šķita ļoti neparasti, tādēļ, lai veiktu pētījumus, turp tika nosūtīti zinātniskie darbinieki. Uz turieni devās arī zinātnieki no daudzām citām valstīm. Tā rezultātā tika apstiprināts, ka šīs raktuves ir milzīga apmēra kodolreaktors, turklāt tā konstrukcija izrādījās ļoti racionāla. Pat mūsdienu cilvēki nespētu kaut ko tādu izveidot. Kad gan tas ticis uzbūvēts? Tas ir būvēts pirms diviem miljardiem gadu un darbojies aptuveni piecsimt tūkstošus gadu. Tie ir gluži astronomiski skaitļi, kas nekādi nav izskaidrojami ar Darvina evolūcijas teorijas palīdzību. Ir ļoti daudz šādu piemēru. Ar to, kas šobrīd ticis atklāts mūsdienu zinātnes un tehnoloģiju pasaulē, ir pietiekami, lai no jauna pārrakstītu mūsu pašreizējās mācību grāmatas. Kad uz veco un ierasto uzskatu pamata ir izveidojusies virkne noteiktu darba un domāšanas metožu, cilvēkiem ir grūti pieņemt jaunas idejas. Patiesībai atklājoties, viņi neuzdrošinās to pieņemt un instinktīvi noraida. Vispārpieņemto uzskatu dēļ neviens šobrīd nav sistemātiski apkopojis šos faktus, tādējādi cilvēku izpratne vienmēr atpaliek no dzīves attīstības. Tiklīdz tu sāksi runāt par šiem faktiem, kas jau ir atklāti, taču vēl nav plaši publiskoti, atradīsies cilvēki, kuri teiks, ka tā ir māņticība, jo viņiem tas nav pieņemami.

Daudzi drosmīgi ārvalstu zinātnieki jau ir publiski atzinuši, ka pirms šīs mūsu civilizācijas jau ir pastāvējusi aizvēsturiska kultūra. Citiem vārdiem sakot, pirms mūsu civilizācijas ir pastāvējis ne viens vien civilizācijas periods. Arī arheoloģiskie atklājumi liecina, ka šie atradumi nav no viena civilizācijas perioda. Tādējādi pastāv uzskats, ka katru reizi, kad civilizācijas tika iznīcinātas, izdzīvoja tikai neliels skaits cilvēku. Viņi atgriezās pie pirmatnējā dzīvesveida, tad pakāpeniski veidojās jauna cilvēce, kļūstot par jaunas civilizācijas sākumu. Vēlāk šie cilvēki atkal gāja bojā, un atkal parādījās jauna cilvēce. Tādā veidā cilvēce ir izgājusi caur dažādām periodiskām pārmaiņām. Fiziķi uzskata, ka matērijas kustība ir pakļauta noteiktām likumsakarībām, un arī izmaiņas visā mūsu Visumā ir pakļautas noteiktām likumsakarībām.

Mūsu Zemes kustība šajā bezgalīgajā Visumā un šajā Piena ceļā ne vienmēr var būt pavisam gluda. Tā var sadurties ar kādu planētu vai to var piemeklēt kādas citas problēmas, kas izraisītu milzīgu katastrofu. Ar pārdabisko spēju palīdzību mēs redzam, ka tieši tā bija ieplānots. Reiz es rūpīgi pārbaudīju un atklāju, ka cilvēce astoņdesmit vienu reizi ir piedzīvojusi iznīcību. Katru reizi izdzīvoja tikai neliels skaits cilvēku, kas, saglabājot niecīgu aizvēsturiskās civilizācijas daļu, iegāja nākamajā periodā un uzsāka pirmatnēju dzīvesveidu. Atkal attīstījās cilvēce, un atkal parādījās civilizācija. Cilvēce astoņdesmit vienu reizi ir piedzīvojusi šādas periodiskas pārmaiņas, turklāt man vēl joprojām nav izdevies noskaidrot, cik reižu kopumā tas ir noticis. Ķīnieši pievērš lielu uzmanību piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, labvēlīgam ģeogrāfiskajam izvietojumam un cilvēku savstarpējai saskaņai. Dažādas Debesu parādības un dažādi klimatiskie apstākļi var veicināt atšķirīgus sociālos stāvokļus cilvēku sabiedrībā. No fizikas viedokļa raugoties, matērijas kustībā ir noteiktas likumsakarības – tāpat ir ar Visuma kustību.

Pēc visa iepriekšminētā par aizvēsturisko kultūru vēlējos jums pateikt galveno – cjigun arī nav mūsdienu cilvēces izgudrojums. Tas ticis pārmantots no ļoti seniem laikiem, un tas ir arī sava veida aizvēsturiska kultūra. Budistu Svētajos Rakstos mēs varam atrast dažus ar to saistītus apgalvojumus. Šakjamuni savulaik teica, ka viņam jau pirms daudziem simtiem miljonu kalpu ir izdevies veiksmīgi pabeigt pilnveidošanos un sasniegt Dao. Cik gadus ilgst viena kalpa? Viena kalpa ilgst simtiem miljonu gadu. Tik milzīgs skaitlis ir vienkārši neiedomājams. Ja tā ir patiesība, vai tad tas nesaskan ar cilvēces vēsturi un ar pārmaiņām uz visas Zemes? Turklāt Šakjamuni vēl teica, ka pirms viņa ir bijuši seši sākotnējie Budas, ka viņam ir bijuši Skolotāji un ka viņi visi pirms vairākiem simtiem miljonu kalpu ir pilnveidojoties sasnieguši Dao. Ja tā ir patiesība, vai tas nenozīmē, ka starp mūsdienu sabiedrībā izplatītajām īstenajām un tradicionālajām praksēm ir šādas pilnveidošanās metodes? Ja tu man vaicā, es saku – protams, ka ir, taču tās ir ļoti reti sastopamas. Šobrīd neīsti un viltus cjigun meistari, kā arī nešķīsto garu apsēstie, ir radījuši jucekli, lai maldinātu cilvēkus. Šo krāpnieku ir daudzkārt vairāk nekā īstu cjigun meistaru. Ir grūti atšķirt īstu no neīsta. Īstu cjigun praksi nav viegli atpazīt, un nav arī viegli to atrast.

Patiesībā no seniem laikiem ir ticis mantots ne tikai cjigun, bet arī Taidzji, Hetu, Luošu, Pārmaiņu grāmata, Bagua un daudz kas cits – tas viss ir saglabājies no aizvēsturiskiem laikiem. Tādēļ, ja mēs šodien no parastu cilvēku skatpunkta centīsimies tās pētīt un izzināt, tad nekur tālu netiksim. Atrodoties parasta cilvēka līmenī, raugoties no parasta cilvēka skatpunkta un parasta cilvēka domāšanas perspektīvas, nav iespējams izprast īstenas lietas.

Cjigun – tā ir pilnveidošanās

Ja jau cjigun ir tik sena vēsture, tad kādam nolūkam tas ir paredzēts? Es jums teikšu, ka mūsu Dafa ir dižens pilnveidošanās ceļš Budas sistēmā un tas, protams, ir paredzēts, lai pilnveidotos par Budu. Savukārt Dao sistēma, protams, ir paredzēta tam, lai pilnveidotos par Dao un sasniegtu Dao. Es jums teikšu, ka vārdam Buda nav nekāda sakara ar māņticību. Vārds Buda ir cēlies no sanskrita, senās indiešu valodas. Kad budisms sāka izplatīties Ķīnā, vārdu Buda pierakstīja ar diviem hieroglifiem un izrunāja kā “Fo Tuo” vai “Fu Tu”. Šie vārdi ceļoja no mutes mutē, līdz ļaudis Ķīnā saīsināja tos līdz vienam hieroglifam un sāka saukt vienkārši par Fo. Kāda tad ir šā vārda nozīme ķīniešu valodā? Tas apzīmē Apskaidroto, cilvēku, kurš pilnveidojoties sasniedzis Apskaidrību. Kāds gan te sakars ar māņticību?

Padomājiet par to ikkatrs – pilnveidojoties var attīstīties pārdabiskas spējas. Šobrīd visā pasaulē ir atzīti seši pārdabisko spēju veidi, taču to ir daudz vairāk. Es saku, ka pastāv desmitiem tūkstošu īstenu pārdabisko spēju veidu. Cilvēks sēž un, nekustinot ne rokas, ne kājas, ir spējīgs paveikt to, ko citi nespēj pat ar savu roku un kāju palīdzību. Viņš spēj ieraudzīt katras Visuma dimensijas īstenos principus, spēj ieraudzīt Visuma patieso ainu, spēj ieraudzīt lietas, kuras parasts cilvēks nespēj. Vai tad viņš nav cilvēks, kurš pilnveidojoties sasniedzis Dao? Vai tad viņš nav Dižens Apskaidrotais? Kā gan var teikt, ka viņš ir tāds pats kā parasts cilvēks? Vai tad viņš nav cilvēks, kurš pilnveidojoties sasniedzis Apskaidrību? Vai būtu nepareizi saukt viņu par Apskaidroto? Pārtulkojot senajā indiešu valodā, tas ir Buda. Patiesībā tā nu tas ir. Tieši tam arī cjigun ir paredzēts.

Tiklīdz tiek pieminēts cjigun, daži ļaudis saka: “Kāda gan vajadzība veselam cilvēkam nodarboties ar cjigun?” Šo vārdu zemteksts ir tāds, ka cjigun paredzēts tikai dziedināšanai. Tas ir ļoti ļoti virspusējs redzējums. Šeit mēs nevienu nevainosim, jo daudzi cjigun meistari nodarbojas tieši ar dziedināšanu un organisma stiprināšanu, viņi visi runā par dziedināšanu un organisma stiprināšanu, un neviens no viņiem nemāca to, kas attiecas uz augstiem līmeņiem. Tas, protams, nenozīmē, ka viņu prakses metodes nav labas. Viņu misija ir mācīt to, kas attiecas uz dziedināšanas un organisma stiprināšanas līmeni, kā arī popularizēt cjigun. Ir daudz cilvēku, kuri vēlas pilnveidoties uz augstiem līmeņiem. Viņiem ir šāda doma un šāda vēlēšanās, taču viņi nav ieguvuši Likumu, pēc kura vadīties, pilnveidojot sevi, tādējādi radušās lielas grūtības un daudzas problēmas. Protams, īstena augsta līmeņa Gun prakses apmācība skar ļoti augstu līmeņu jautājumus. Tādēļ, jūtot savu atbildību cilvēku un sabiedrības priekšā, mācot Gun prakses metodi, mēs kopumā esam guvuši labus rezultātus. Dažas patiešām ir ļoti augsta līmeņa lietas, un, kad par tām tiek runāts, tas var izklausīties pēc māņticības. Taču mēs, cik vien iespējams, pacentīsimies tās izskaidrot ar mūsdienu zinātnes palīdzību.

Kolīdz mēs sākam runāt par dažiem jautājumiem, atrodas cilvēki, kas apgalvo, ka tā ir māņticība. Kādēļ tā? Pēc viņu kritērijiem tas, ko zinātne vēl nav atzinusi, vai tas, ar ko viņi paši nav saskārušies, un tas, kā eksistenci viņi uzskata par neiespējamu, ir māņticība un ideālisms. Tādi ir viņu uzskati. Vai tie ir pareizi? Vai tad to, ko zinātne vēl nav atzinusi, un to, ko tā vēl nav sasniegusi savā attīstībā, var saukt par māņticību un ideālismu? Vai tad šie cilvēki paši nav māņticīgi un tendēti uz ideālismu? Kā gan, šādi domājot, var attīstīties un progresēt zinātne? Arī cilvēku sabiedrība tā nevarēs virzīties uz priekšu. Visi mūsu šā brīža atklājumi zinātnes un tehnikas jomā nebija iepriekšējo paaudžu prātam aptverami. Ja tas viss būtu uzskatīts par māņticību, tad nebūtu arī tālākās attīstības. Arī cjigun nav nekā kopīga ar ideālistisko teoriju. Daudziem nav nekādas saprašanas par to, kas ir cjigun, tādēļ viņi vienmēr uzskata to par ideālismu. Šobrīd ar zinātniskās aparatūras palīdzību ir pierādīts, ka cjigun meistaru ķermeņi izstaro infraskaņas, ultraskaņas un elektromagnētiskos viļņus, infrasarkanos, ultravioletos un gamma starus, neitronus, atomus, metālus, mikroelementus un citus komponentus. Vai tad tā visa nav materiālā realitāte? Arī tā ir matērija. Katra lieta taču sastāv no matērijas. Vai tad citas laika telpas nesastāv no matērijas? Tad kā gan to visu var saukt par māņticību? Ja jau cjigun ir paredzēts tam, lai pilnveidotos par Budu, tad neizbēgami tiks skarti daudzi augsti un būtiski jautājumi, un mēs par tiem visiem runāsim.

Ja jau mums ir kļuvusi skaidra cjigun nozīme, tad kādēļ mēs esam devuši tam šādu nosaukumu? Faktiski tā nosaukums nav “cjigun”. Kāds tad ir tā nosaukums? To sauc par pilnveidošanos – tieši par pilnveidošanos. Protams, tam ir arī citi specifiski nosaukumi, tomēr, vispārīgi runājot, tā nosaukums ir “pilnveidošanās”. Tad kādēļ gan to sauc par cjigun? Visiem ir zināms, ka cjigun tiek izplatīts sabiedrībā jau vairāk nekā divdesmit gadu. Tā izplatība aizsākās Lielās kultūras revolūcijas vidus periodā, un tās beigās tas sasniedza savas popularitātes virsotni. Padomājiet, tas bija laiks, kad kreisi domājošo kustība atradās pašā kulminācijas punktā. Mēs nevarējām pieminēt tos nosaukumus, kādos cjigun tika dēvēts aizvēsturiskās kultūras laikā. Šīs mūsu civilizācijas attīstības procesā cjigun pārdzīvoja feodālisma periodu, tādēļ tā nosaukumos parasti ir jūtama viduslaiku pieskaņa. Savukārt tiem cjigun novirzieniem, kas saistās ar reliģiju, parasti ir nosaukumi ar izteikti reliģisku pieskaņu. Piemēram, “Dao pilnveidošanās Diženais Likums”, “Vadžra Čaņ”, “Arhata Likums”, “Budas Likuma Diženais Pilnveidošanās Ceļš”, “Zelta Daņ deviņkārtīgās attīrīšanas maģija”. Tie visi ir tādi. Ja kāds no šiem nosaukumiem būtu izskanējis Lielās kultūras revolūcijas laikā, vai tas neizraisītu asu kritiku? Kaut arī šo cjigun meistaru labā vēlme bija veicināt cjigun attīstību, palīdzēt cilvēkiem izdziedināties un stiprināt organismu, kā arī uzlabot sabiedrības fiziskās veselības stāvokli – lai cik lielisks būtu viņu mērķis –, taču pat tas netika atļauts. Ļaudis vienkārši neuzdrošinājās izmantot senos nosaukumus. Tādēļ, lai veicinātu cjigun attīstību, cjigun meistari, manipulējot ar citātiem, sameklēja divus hieroglifus “Daņdzjin” un “Daodzan” tekstos un izveidoja nosaukumu “cjigun”. Daži cilvēki, pat nezinot lietas būtību, ir iegrimuši šā nosaukuma pētīšanā un iztirzāšanā, lai atrastu tam kaut kādu pamatojumu. Taču tie visi ir veltīgi pūliņi. Senāk cjigun tika saukts par pilnveidošanos, un tikai tādēļ, lai tas atbilstu mūsdienu cilvēku ideoloģijai, nācās izdomāt jaunu nosaukumu.

Kādēļ praktizējot nepieaug Gun?

Kādēļ praktizējot nepieaug Gun? Daudzi ļaudis domā tā: “Es neesmu saņēmis īstenu mācību. Ja kāds meistars iemācītu man īpašu metodi un dažus lieliskus paņēmienus, tad mans Gun pieaugtu.” Tagad tā domā deviņdesmit pieci procenti cilvēku. Man tas šķiet ļoti smieklīgi. Kādēļ smieklīgi? Tādēļ, ka cjigun nav parastu cilvēku prasme, bet gan kaut kas pavisam neparasts. Tas jāvērtē pēc augsta līmeņa principiem. Es saku, ka galvenais iemesls, kādēļ Gun nepieaug, slēpjas tajā, ka no diviem vārdiem “sju liaņ” (pilnveidošanās prakse) ļaudis pievērš lielu uzmanību tikai praksei, bet ignorē pilnveidošanos. Ja tu meklē ārpus sevis, tad neko nesasniegsi. Vai tu domā, ka ar parasta cilvēka ķermeni, parasta cilvēka rokām un parasta cilvēka domām tu spēsi pārveidot augstas enerģijas matēriju par Gun, vai spēsi paaugstināt savu Gun? Kā gan tas var būt tik vienkārši! Manuprāt, tas ir smieklīgi. Tas būtu tas pats, kas prasīt palīdzību no ārpuses, meklēt ārpus sevis. Tā tu nekad neiegūsi to, ko vēlies.

Tā nav nekāda parastu cilvēku prasme, kuru tu varētu apgūt, samaksājot naudu vai iemācoties dažus paņēmienus. Tā nepavisam nav. Tas ir kas tāds, kas pārsniedz parastu cilvēku līmeni, tādēļ no tevis tiek prasīts, lai tu rīkotos saskaņā ar augstākiem principiem. Kā tad tev jārīkojas? Tev jāpilnveido sava iekšējā būtība, nevis jāmeklē ārpus sevis. Tik daudz cilvēku meklē palīdzību ārpus sevis un šodien lūdz vienu, rīt – jau ko citu, turklāt viņi kā apmāti dzenas pēc pārdabiskām spējām. Mērķi mēdz būt visdažādākie. Daži pat vēlas kļūt par cjigun meistariem, lai, dziedinot cilvēkus, kļūtu bagāti! Īstenā pilnveidošanās praksē nepieciešams pilnveidot savu sirdi. To sauc par Sjiņsjin pilnveidošanu. Piemēram, nonākot pretrunās starp cilvēkiem, tev vajadzētu mazāk rūpēties par savām cilvēciskajām emocijām un vēlmēm, par visu, pēc kā tiecies. Cīnoties par pašlabumu, tu vienlaikus vēlies paaugstināt savu Gun – kā gan tas var būt iespējams! Kāda tad atšķirība starp tevi un parastiem cilvēkiem? Kā gan tu spēsi attīstīt savu Gun? Ir jāvelta uzmanība Sjiņsjin pilnveidošanai, tikai tad tavs Gun varēs pieaugt, un tikai tad varēs paaugstināties tavs līmenis.

Kas tad ir Sjiņsjin? Tas sevī ietver De (De ir viena no matērijām), spēju paciest, spēju izprast, spēju atteikties – atteikties no ikvienas parastu cilvēku vēlmes un pieķeršanās, kā arī spēju pārciest grūtības un vēl daudz ko citu. Tas ietver dažādas lietas. Tikai tad, ja uzlabosi katru Sjiņsjin aspektu, tu varēsi patiešām paaugstināties. Šis ir viens no būtiskākajiem faktoriem Gun spēka paaugstināšanai.

Daži ļaudis domā: “Sjiņsjin, par kuru jūs runājat, pieder pie cilvēka ideoloģiskajiem uzskatiem, ir saistīts ar domāšanu, un tam nav nekā kopīga ar Gun, kuru mēs pilnveidojam.” Kā nav nekā kopīga? Ideoloģiskajās aprindās jau kopš seniem laikiem ir pastāvējušas diskusijas un strīdi par to, kas ir primārs: matērija vai gars? Es jums teikšu, ka patiesībā matērija un gars ir identiski. Mūsdienu zinātnieki, kas nodarbojas ar cilvēka ķermeņa pētījumiem, uzskata, ka doma, ko rada cilvēka smadzenes, ir matērija. Tātad, no vienas puses skatoties, tā ir eksistējoša materiāla lieta, bet, no otras puses, šai lietai ir garīgs raksturs. Vai tad tā nav? Vai tad šīs lietas nav identiskas? Par piemēru ņemsim mūsu Visumu. No vienas puses, Visums pastāv kā matērija, taču vienlaikus tam piemīt kāda noteikta īpašība. Parastie ļaudis nespēj pamanīt, ka Visumā eksistē īpašība “Džeņ Šaņ Žeņ”, jo viņi visi atrodas vienā līmenī. Tad, kad tu pārsniegsi parasto cilvēku līmeni, tu varēsi to pamanīt. Kā pamanīt? Ikviena matērija Visumā, kā arī visi Visumā pastāvošo matēriju veidi, ir dzīvas, domājošas būtnes. Tām visām piemīt spēja domāt, un tās visas ir Visuma Likuma eksistences formas dažādos līmeņos. Visuma īpašība neļauj tev paaugstināties. Tu to vēlies, bet nespēj. Tā vienkārši neļauj tev pacelties augšup. Kādēļ neļauj? Tādēļ, ka tavs Sjiņsjin nav uzlabojies. Katrā līmenī ir atšķirīgi kritēriji. Ja tu vēlies pacelties uz augstāku līmeni, tev jāatmet savas sliktās domas un jāatbrīvo savs prāts no visa netīrā, kā arī jāasimilējas ar tā līmeņa kritērijiem. Tikai tādā veidā tu varēsi paaugstināties.

Tad, kad tu uzlabosi savu Sjiņsjin, tavā ķermenī notiks lielas pārmaiņas. Līdz ar Sjiņsjin uzlabošanos pilnīgi noteikti pārveidosies arī tava ķermeņa matērija. Kādas būs šīs izmaiņas? Tu atmetīsi visu to slikto, pēc kā tik stūrgalvīgi dzinies. Piemēram, ja cieši noslēgta, netīrumiem pilna pudele tiek iemesta ūdenī, tā tūlīt pat nogrims. Tagad iztīri to. Jo vairāk netīrumu tu no tās izbērsi, jo augstāk tā uzpeldēs. Kad būsi izbēris visus netīrumus, tā uzpeldēs pilnībā. Pilnveidošanās procesa laikā tev ir jāattīra savs ķermenis no visa sliktā, un tikai šādi tu varēsi paaugstināties. Visuma īpašība pilda tieši šādu funkciju. Ja tu nepilnveidosi savu Sjiņsjin, ja nepaaugstināsi savu tikumības līmeni, ja neatbrīvosies no nelāgām domām un sliktās matērijas, tad šī Visuma īpašība neļaus tev paaugstināties. Kā gan var teikt, ka tās nav identiskas lietas? Joka pēc teikšu tā: ja cilvēkam, kuram ir saglabājušās visa veida cilvēciskās emocijas un vēlmes, ļautu paaugstināties un kļūt par Budu – padomājiet, vai tas ir pieļaujams? Ieraugot, cik skaista ir Bodhisatva, viņam var rasties nepiedienīga doma. Tā kā viņa skaudība nav likvidēta, šis cilvēks var pat uzsākt strīdu ar Budām. Vai tas ir pieļaujams? Ko tad darīt? Tev ir jāatmet visas nelāgās domas, kas piemīt parastiem cilvēkiem, un tikai tad tu varēsi paaugstināties.

Citiem vārdiem sakot, tev jāpievērš nopietna uzmanība Sjiņsjin paaugstināšanai un jāpilnveidojas saskaņā ar Visuma īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ”. Tev pilnībā jāatbrīvojas no parastu cilvēku tieksmēm, sliktām domām, kā arī no nodoma darīt ko nekrietnu. Tiklīdz tu nedaudz paaugstināsi savu domāšanas līmeni, no tava ķermeņa izzudīs arī dažas sliktas lietas. Turklāt, lai nedaudz mazinātu savu karmu, tev ir arī jāiztur dažas grūtības un jāpārcieš nedienas. Šādi tu varēsi nedaudz paaugstināties, un Visuma īpašība vairs tevi tik ļoti neierobežos. Pilnveidošanās ir atkarīga no tevis paša, bet Gun – no Skolotāja. Skolotājs dod tev Gun, kas paaugstina tavu Gun, un šis Gun sāk darboties. Tas var pārveidot tavu De matēriju, kas atrodas ārpus ķermeņa, par Gun. Tā kā tu nepārtraukti paaugstinies, nepārtraukti pilnveidojies augšup, tad arī tavs Gun stabs nepārtraukti kļūst arvien augstāks. Kā praktizētājam tev jāpilnveidojas parastu cilvēku vidē, jānorūda sevi, arī pakāpeniski jāatmet pieķeršanās un dažādas vēlmes. Bieži vien tas, ko mūsu cilvēce uzskata par labu, no augsta līmeņa perspektīvas raugoties, izrādās slikts. Cilvēks uzskata, ka gūt pēc iespējas vairāk labuma parasto ļaužu vidū, no kā viņa dzīve kļūst arvien labāka, – tas ir labi. Taču Diženu Apskaidroto acīs šāds cilvēks kļūst arvien sliktāks. Kādēļ tā? Jo vairāk viņš iegūst, jo vairāk tas kaitē citiem, jo viņš saņem to, kas viņam nepienākas. Viņš pievērš lielu uzmanību slavai un pašlabumam un tādēļ zaudē De. Ja vēlies paaugstināt Gun, bet nepievērs uzmanību Sjiņsjin pilnveidošanai, tavs Gun nekad nepieaugs.

Pilnveidošanās aprindās pastāv uzskats, ka cilvēka Dvēsele ir nemirstīga. Agrāk, kad runa bija par Dvēseli, cilvēki uzskatīja to par māņticību. Ir zināms, ka, pētot cilvēka ķermeni, fiziķi tajā ir atklājuši molekulas, protonus, elektronus – līdz pat kvarkam un neitrīno. Nonākot līdz šim līmenim, pētījumi vairs nav iespējami pat ar mikroskopa palīdzību. Tomēr tas viss vēl ir ļoti tālu no dzīvības un matērijas pirmsākuma. Visiem zināms, ka, lai sašķeltu atoma kodolu, ir nepieciešams ievērojams enerģijas trieciens un ļoti augsta temperatūra. Tikai tad atoma kodols var sadalīties. Kā gan, cilvēkam nomirstot, var tik vienkārši “nomirt” atomu kodoli viņa ķermenī? Tādēļ mēs esam konstatējuši, ka tad, kad cilvēks nomirst, šajā mūsu dimensijā sadalās tikai lielākie tā elementi – molekulas, bet viņa ķermeņi citās dimensijās nesadalās. Iedomājieties, kā izskatās cilvēka ķermenis zem mikroskopa? Tas viss kustas. Pat tad, ja tu sēdi nekustīgi, viss tavs ķermenis tomēr atrodas kustībā. Kustas šūnu molekulas, un viss ķermenis ir irdens, it kā būtu veidots no smiltīm. Tāds izskatās cilvēka ķermenis zem mikroskopa. Tas pilnībā atšķiras no tā, kas redzams mūsu acīm. Tas ir tādēļ, ka šis cilvēka acu pāris var radīt maldīgu iespaidu un neļauj saskatīt patieso lietu stāvokli. Ja cilvēka Debesu acs ir atvērta, tā spēj redzēt lietas palielinājumā. Šī spēja cilvēkam jau sākotnēji bija iedzimta, un tikai tagad to dēvē par pārdabisku spēju. Ja tu vēlies attīstīt savas pārdabiskās spējas, tad pilnveidojoties tev ir jāatgriežas atpakaļ, jāatgriežas pie pirmsākuma un pie savas īstenās būtības.

Tagad parunāsim par De. Kādā veidā tas ir saistīts ar mūsu ķermeni? Izanalizēsim to sīkāk. Cilvēkam ir pa vienam ķermenim katrā no daudzajām dimensijām. Tagad aplūkosim, no kā sastāv cilvēka ķermenis. Vislielākās tā sastāvdaļas ir šūnas, kas veido cilvēka fizisko ķermeni. Ja tu iekļūsi telpā starp šūnām un molekulām vai telpā starp molekulām, tad sajutīsi, ka esi jau iegājis citā dimensijā. Kāda tad ir cilvēka ķermeņa eksistences forma šajā dimensijā? Protams, tu nevarēsi to saprast, izmantojot mūsu dimensijā pastāvošos priekšstatus par šo dimensiju. Tavam ķermenim ir jāasimilējas ar tās dimensijas eksistences formas prasībām. Citā dimensijā ķermenis brīvi var palielināties vai samazināties. Tad tu pamanīsi, ka tā ir neizmērojami plaša dimensija. Šeit runa ir par vienkāršu citas dimensijas eksistences formu, kur vienā un tajā pašā laikā, vienā un tajā pašā vietā eksistē dažādas dimensijas. Cilvēkam katrā no daudzajām dimensijām ir pa vienam noteiktam ķermenim, un noteiktā dimensijā apkārt cilvēka ķermenim eksistē lauks. Kāds lauks? Šis lauks ir De, kuru jau pieminējām. De ir baltā matērija. Tā nepavisam nav kaut kāds garīgs vai abstrakts jēdziens, kā to uzskatīja agrāk. Tai pilnā mērā piemīt sava materiālās eksistences forma. Tādēļ taisnība bija vecajiem ļaudīm, kuri senāk runāja par De uzkrāšanu un zaudēšanu. De atrodas apkārt cilvēka ķermenim un veido lauku. Senāk Dao sistēmā runāja, ka skolotājs izvēlas mācekli, bet nevis māceklis izvēlas skolotāju. Ko tas nozīmē? Skolotājs vispirms pārbaudīja, cik daudz De ir mācekļa ķermenī. Ja māceklim ir daudz De, tad pilnveidoties ir vieglāk, ja mazāk – būs grūtāk. Viņam būs grūti attīstīt augstu Gun līmeni.

Vienlaikus pastāv arī melnā matērija. Mēs to saucam par “karmu”. Budismā to dēvē par “ļauno karmu”. Abas šīs matērijas, gan baltā, gan melnā, eksistē vienlaikus. Kādā veidā tās abas ir saistītas? Balto matēriju De mēs iegūstam, pārdzīvojot ciešanas, paciešot neveiksmes un darot labus darbus, bet melnā matērija rodas tad, ja cilvēks rīkojas slikti, dara aplamības un nodara pāri citiem. Mūsdienās cilvēki tiecas ne tikai pēc pašlabuma, daži pastrādā visdažādākās ļaundarības. Naudas dēļ tie ir gatavi uz visu: uz slepkavību, pasūtījuma slepkavību, homoseksuālismu, narkomāniju un tamlīdzīgi. Visādi mēdz būt. Kad cilvēks dara sliktu, viņš zaudē De. Kā viņš to zaudē? Kad cilvēks aizvaino kādu, viņš domā, ka ir guvis virsroku, un jūtas labi. Tomēr šajā Visumā pastāv princips – “ja nezaudēsi, tad neiegūsi”. Lai iegūtu, kaut kas ir jāzaudē. Ja tu nevēlies zaudēt, tevi piespiedīs to darīt. Kas izpilda šo funkciju? To veic tieši šī Visuma īpašība, tādējādi nav iespējams, ka tu tikai iegūsti. Kā tas notiek? Aizskarot vai nodarot kādam pāri, cilvēks atdod otram savu De, un, tā kā otra cilvēka jūtas ir tikušas aizskartas, tiek uzskatīts, ka viņš ir kaut ko zaudējis, viņš ir cietis, tādēļ viņš arī saņem atbilstošu atlīdzību. Kad viens cilvēks aizvaino otru, tajā brīdī no viņa dimensijas atdalās De gabaliņš un pāriet pie otra cilvēka. Jo vairāk viņš aizskar otru, jo vairāk De viņš tam atdod. Tas pats notiek, sitot vai nodarot citas pārestības. Ja kāds iesit vai iesper otram cilvēkam, viņš atdod tik daudz sava De, cik stipri ir iesitis. Atrodoties savā līmenī, parasts cilvēks nespēj saskatīt šo principu. Uzskatot sevi par pazemotu, viņš nevar samierināties ar to un domā: “Ja jau tu man iesiti, es atbildēšu tev ar to pašu.” “Bums,”... viņš sit pretī, un De atgriežas atpakaļ iepriekšējā vietā. Rezultātā neviens nav ne ieguvis, ne arī zaudējis. Viņš var nodomāt: “Tu iesiti man vienreiz, es tev iesitīšu divreiz. Kā gan man citādi izgāzt savas dusmas.” Viņš atkal iesit otram, un vēl viens gabaliņš De tiek atdots šim cilvēkam.

Kādēļ De ir tik ļoti vērtīgs? Kāda veida mijiedarbība notiek, kad pārveidojas De? Reliģijas māca: “Ja cilvēkam ir De, bet šajā dzīvē viņš kaut ko neiegūst, tad iegūs to nākamajā dzīvē.” Ko viņš iegūs? Ja cilvēkam ir daudz De, viņš var kļūt par augsta līmeņa ierēdni vai nopelnīt lielu bagātību. Viņš var iegūt visu, ko vien vēlas, un tas viss tiks iemainīts pret šo De. Reliģijās tiek arī sacīts – ja cilvēkam De nav atlicis nemaz, tad tiks iznīcināti gan viņa ķermenis, gan dvēsele. Viņa Dvēsele tiks iznīcināta. Pēc viņa nāves nekas vairs nepaliks pāri. Savukārt mūsu pilnveidošanās aprindās uzskata, ka De var tiešā veidā pārtapt par Gun.

Tagad mēs pastāstīsim, kā De pārtop par Gun. Pilnveidošanās aprindās pastāv tāds teiciens: “Pilnveidošanās ir atkarīga no tevis paša, bet Gun – no Skolotāja.” Tomēr daži cilvēki runā par nepieciešamību “uzstādīt tīģeli un kurtuvi, lai izgatavotu nemirstības eliksīru, izmantojot savāktos ārstniecības augus”, kā arī par nepieciešamību vadīt domu darbību, turklāt viņi uzskata to par ļoti svarīgu. Teikšu, ka tas nemaz nav tik svarīgi. Turklāt, ja tu daudz par to domā, tā jau ir pieķeršanās. Ja tu pārāk daudz par to domā, vai tad neesi pieķēries vēlmei iegūt? Pilnveidošanās ir atkarīga no tevis paša, bet Gun – no Skolotāja. Lai tikai tev būtu šī vēlēšanās, un ar to jau arī būs pietiekami. Patiesībā to visu paveic Skolotājs, jo tev pašam tas vienkārši nav pa spēkam. Tev ir parasta cilvēka ķermenis, kā gan tu pats pārveidosi to par Augstākās dzīvās būtnes ķermeni, kas veidots no augsti enerģētiskas matērijas? Tas ir pilnīgi neiespējami, un pat ieminēšanās par to izklausās pēc joka. Cilvēka ķermeņa evolūcijas process citās dimensijās ir diezgan noslēpumains un sarežģīts. Tu pats vispār nespēj ko tādu paveikt.

Ko tad tev dod Skolotājs? Viņš iedod tev Gun, kas paaugstina tavu Gun. Tā kā De atrodas ārpus cilvēka ķermeņa, tad viņa īstais Gun veidojas tieši no De. Gan cilvēka līmeņa augstums, gan viņa Gun spēks pilnībā veidojas no De. Skolotājs pārveido tavu De par Gun, kurš spirālveidīgi ceļas augšup. Gun, kurš patiesi nosaka cilvēka līmeni, spirālveidīgi aug ārpus ķermeņa, un, sasniedzot cilvēka galvvidu, tas izveido Gun stabu. Pietiek tikai uzmest skatienu cilvēka Gun stabam, lai varētu noteikt viņa Gun līmeni. Tas arī ir viņa līmenis, kas budismā tiek dēvēts par Sasnieguma statusu. Sēžot meditācijā, cilvēka Dvēsele var iziet no ķermeņa un pacelties noteiktā līmenī, taču vēl augstāk tā pacelties nevar un arī neuzdrīkstas to darīt. Tā kā viņa ceļas augšup, sēžot uz sava Gun staba, tad var sasniegt vien to līmeni. Tādēļ, ka tās Gun stabs ir vien tik augsts, viņa nevar pacelties augstāk. Tas arī ir budismā minētais Sasnieguma statuss.

Pastāv arī mērs, kā noteikt Sjiņsjin līmeni. Šis mērs un Gun stabs neatrodas vienā un tajā pašā dimensijā, taču tie eksistē vienlaicīgi. Tavs Sjiņsjin pieaug, ja kāds tevi aizskar, bet tu nesaki ne vārda un saglabā mieru. Ja kāds tev rāda dūri, bet tu, nesakot ne vārda, pavadi to ar smaidu, tad tavs Sjiņsjin līmenis jau ir ļoti augsts. Kas tev, kā praktizētājam, būtu jāiegūst? Vai tev nebūtu jāiegūst Gun? Kad paaugstinās tavs Sjiņsjin, pieaug arī tavs Gun. Cilvēka Gun līmenis ir tikpat augsts, cik viņa Sjiņsjin līmenis, un tā ir absolūta patiesība. Agrāk, kad daži ļaudis parkos vai mājās praktizēja cjigun, viņi darīja to no visas sirds, ar lielu centību, un praktizēja diezgan labi. Taču, tiklīdz viņi nonāca atpakaļ ikdienas dzīvē, tā kļuva pavisam citi cilvēki. Viņi atkal rīkojās, kā vien ienāca prātā, sacenšoties starp parastiem cilvēkiem un cīnoties par slavu un pašlabumu. Kā gan viņi varēja paaugstināt Gun? Tas vispār nevarēja pieaugt, un šā paša iemesla dēļ arī viņu veselība neuzlabojās. Kādēļ daži cilvēki, pat ilgu laiku praktizējot, nespēj atgūt veselību? Cjigun ir pilnveidošanās prakse, tas ir kas neparasts un pilnīgi atšķiras no parastu cilvēku fiziskajiem vingrinājumiem. Lai atgūtu veselību un paaugstinātu savu Gun, ir jāpievērš uzmanība Sjiņsjin.

Daži cilvēki, “uzstādot tīģeli un kurtuvi, lai izgatavotu daņ no savāktajiem ārstniecības augiem”, uzskata, ka šis daņ arī ir Gun. Taču tā tas nav. Šis daņ satur tikai daļu enerģijas, tā nav pilnībā visa enerģija. Kas tad ir daņ? Kā zināms, mums ir arī dažas citas lietas, kuras pilnveido dzīvi. Cilvēka ķermenī vēl attīstīsies pārdabiskās spējas un izpaudīsies dažādas maģiskas lietas. Lielākā daļa no tām atrodas slēgtā stāvoklī, lai tu nevarētu tās lietot. Pārdabisko spēju ir daudz, apmēram desmit tūkstoši. Tiklīdz kāda ir attīstīta, tā tūlīt tiek noslēgta. Kādēļ nav ļauts tās izrādīt? Tādēļ, lai neļautu tev tās patvaļīgi lietot, kaut ko darot parastu cilvēku sabiedrībā. Tev nav atļauts kā pagadās iejaukties parastu cilvēku sabiedrībā, ne arī ikdienā demonstrēt savas spējas. Tas viss varētu izjaukt parastu cilvēku sabiedrības lietu kārtību. Daudzi pilnveidojas pēc sava prāta. Ja tu ļaudīm izrādīsi visas savas pārdabiskās spējas, tie ieraudzīs, ka tās ir īstas, un visi nāks pilnveidoties. Pilnveidoties nāks arī cilvēki, kas ir izdarījuši nepiedodamas ļaundarības, un tas nav pieļaujams. Tu nedrīksti šādi sevi izrādīt. Turklāt, nespējot saskatīt iepriekšnolemtības saikni un lietu patieso būtību, tu vari viegli izdarīt ko sliktu. Tu domā, ka dari labu darbu, bet tas var izrādīties slikts. Tādēļ tev nav atļauts tās lietot, jo, tiklīdz tu izdarīsi ko nekrietnu, tavs līmenis tiks pazemināts, un tava pilnveidošanās būs bijusi veltīga. Šā iemesla dēļ daudzas pārdabiskās spējas tiek noslēgtas. Ko gan tad darīt? Dienā, kad tiks sasniegta Gun atvēršanās un Apskaidrība, šis daņ būs kā sprāgstviela, kas eksplodējot atvērs tev visas pārdabiskās spējas, visus ķermeņa aizslēgus un simtiem enerģētisko eju tavā ķermenī. “Bums” – un no satricinājuma viss tiks atvērts. Šādam mērķim tiek izmantots daņ. Pēc mūka kremācijas pāri paliek “sarira”. Daži ļaudis apgalvo, ka tie ir kauli un zobi. Tad kā gan tas nākas, ka parastiem cilvēkiem nav sariras? Tas ir eksplodējušais daņ, kura enerģija tika atbrīvota. Tā sastāvā ir liels daudzums matēriju no citām dimensijām. Galu galā – tam ir arī sava veida materiālās eksistences forma, bet tas nekam īpašam nav paredzēts. Mūsdienās cilvēki uzskata to par kaut ko ļoti vērtīgu. Tas satur enerģiju un mirdz, turklāt ir ļoti ciets. Lūk, kas tas ir.

Ir vēl viens iemesls, kādēļ nepieaug Gun – nezinot augsta līmeņa Likumu, cilvēks nevar paaugstināties. Ko tas nozīmē? Kā es jau minēju, daži cilvēki ir praktizējuši daudzu skolu metodes. Teikšu tā, lai arī cik daudz tu vēl iemācītos, tas viss būs veltīgi. Tu joprojām būsi tikai pamatskolas skolēns, tikai pamatskolas skolēns pilnveidošanās praksē. Visas tavas zināšanas attiecas tikai uz zema līmeņa principiem. Ja tu izmantosi šos zema līmeņa principus, lai pilnveidotos uz augstiem līmeņiem, tiem nebūs nekādas nozīmes. Ja tu, atrodoties universitātē, mācies no pamatskolas grāmatām, tu joprojām esi pamatskolas skolēns. Lai cik daudz tu arī mācītos, tas būs bezjēdzīgi un pat var nākt tev par sliktu. Atšķirīgos līmeņos ir atšķirīgi Likumi, atšķirīgos līmeņos Likumam ir atšķirīga nozīme. Tādējādi zema līmeņa principi nevar vadīt tavu pilnveidošanās praksi uz augstiem līmeņiem. Visi tie principi, par kuriem mēs turpmāk runāsim, ir attiecināmi uz pilnveidošanās praksi augstos līmeņos. Šajā mācībā es esmu iekļāvis dažādu līmeņu lietas, tādēļ tai vienmēr būs vadoša loma tavā turpmākajā pilnveidošanās praksē. Man ir vairākas grāmatas, kā arī audio un video ieraksti. Kad būsi noskatījies un noklausījies tos vienreiz, pēc kāda laika noskatīsies un noklausīsies tos vēlreiz, tad atklāsi, ka tiem joprojām ir vadoša loma tavā pilnveidošanās procesā. Tāpat tu nepārtraukti paaugstināsi sevi, un tam arī būs sava vadošā loma – tieši tas arī ir Likums. Šeit es jums izstāstīju par diviem iemesliem, kādēļ nepieaug Gun – nezinot augstu līmeņu Likumu, nav iespējams pilnveidoties, un bez iekšējās būtības pilnveidošanas, bez Sjiņsjin pilnveidošanas, nav iespējams paaugstināt Gun. Ir tieši šie divi iemesli.

Faluņ Dafa raksturīgās iezīmes

Mūsu Faluņ Dafa ir viena no astoņdesmit četriem tūkstošiem pilnveidošanās skolu Budas sistēmā. Šajā vēsturiskajā periodā, šīs civilizācijas laikā, tas vēl nekad nav ticis nodots atklātībai. Tomēr noteiktā aizvēsturiskā periodā tas plašā mērogā sniedza glābiņu cilvēcei. Pēdējās kalpas noslēguma periodā es vēlreiz to daru zināmu plašai sabiedrībai, tādēļ tas ir tik ārkārtīgi vērtīgs. Es aprakstīju to formu, kādā De tiešā veidā pārvēršas par Gun. Patiesībā Gun netiek iegūts praktizējot. To iegūst pilnveidojoties. Daudzi cilvēki cenšas paaugstināt savu Gun, taču uzmanību pievērš tikai vingrinājumu izpildīšanai, atstājot novārtā pilnveidošanos. Patiesībā Gun tiek iegūts, pilnībā balstoties uz Sjiņsjin pilnveidošanu. Kādēļ tad mēs šeit mācām arī vingrojumus? Vispirms pastāstīšu, kādēļ mūks nepraktizē vingrojumus. Galvenā viņa nodarbe ir sēdēt meditācijā, lasīt Svētos Rakstus, pilnveidot Sjiņsjin, un tā pieaug viņa Gun. Viņš paaugstina Gun, un tas paceļ viņa līmeni. Tā kā Šakjamuni mācīja cilvēkiem atmest pilnīgi visu šajā pasaulē, ieskaitot arī Beņti, fiziskie vingrinājumi nebija vajadzīgi. Dao sistēmā nerunā par visu dzīvo būtņu glābšanu. Cilvēki mēdz būt ar dažādām prāta spējām un dažādu attīstības līmeni, daži ir savtīgāki, citi – mazāk savtīgi. Viņi izvēlas savus mācekļus, un, pat ja tiek izraudzīti trīs mācekļi, tad tikai viens no tiem saņems īsteno mācību. Ir jāpārliecinās, ka šis māceklis ir ļoti tikumīgs, ļoti labs un nenovirzīsies no ceļa. Tādēļ uzmanība galvenokārt tiek pievērsta tam, lai nodotu māceklim dzīves pilnveidošanas prakses metodi, un tad ir nepieciešami daži fiziski vingrinājumi, lai pilnveidotu ko tādu kā brīnumspējas un maģiju prasmes.

Faluņ Dafa arī ir dvēseles un dzīves pilnveidošanas prakse, un tajā ir nepieciešami vingrojumi. No vienas puses, vingrojumi ir paredzēti, lai pastiprinātu pārdabiskās spējas. Ko nozīmē “pastiprināt”? Tas nozīmē padarīt stiprākas tavas pārdabiskās spējas ar tava milzīgā Gun spēka palīdzību, tādējādi pakāpeniski padarot tās arvien stiprākas un stiprākas. No otras puses, tavā ķermenī nepieciešams attīstīt daudzas dzīvās būtnes. Kad cilvēks sasniedz augstus līmeņus sevis pilnveidošanā, tad, kā runā Dao sistēmā, viņam parādās Nemirstīgais mazulis, savukārt Budas sistēmā to sauc par neiznīcināmo Dimanta ķermeni. Turklāt rodas daudzas pārdabiskās spējas. Tas viss ir jāattīsta, izpildot fiziskus vingrojumus, un tas viss tiek pilnveidots ar mūsu vingrojumu palīdzību. Visaptverošā dvēseles un dzīves pilnveidošanas prakses metodē nepieciešama gan pilnveidošanās, gan vingrojumu izpildīšana. Es domāju, ka tagad ikviens ir sapratis, kā rodas Gun. Tas Gun, kurš nosaka tavu sasniegumu līmeni, nepavisam netiek attīstīts, izpildot vingrojumus, bet gan pilnveidošanās ceļā. Pilnveidošanās procesā tu paaugstini savu Sjiņsjin, atrodoties starp parastiem cilvēkiem, un asimilējies ar Visuma īpašību, kā rezultātā Visuma īpašība vairs neierobežo tevi, un tu vari virzīties augšup. Tad tavs De sāk pārveidoties par Gun. Tiklīdz uzlabojas tavs Sjiņsjin, pieaug arī tavs Gun. Tieši tāda ir kopsakarība.

Mūsu prakses metode ir īstena dvēseles un dzīves pilnveidošanas metode. Gun, kuru mēs pilnveidojam, piepilda katru ķermeņa šūnu – līdz pat matērijas sākotnējām daļiņām, kas atrodas vismikroskopiskākajā līmenī, un tas viss satur augstas enerģijas matēriju Gun. Pieaugot tavam Gun, arvien vairāk pieaugs arī Gun blīvums un spēks. Šai augstas enerģijas matērijai piemīt saprāts. Tā kā šī enerģija piepilda katru šūnu cilvēka ķermenī, līdz pat dzīvības pirmsākuma līmenim, tad laika gaitā tā iegūst tādu pašu formu, kāda ir tava ķermeņa šūnām, un tai ir tāds pats molekulu izkārtojums un atomu kodolu forma. Tomēr ir pilnībā mainījusies būtība, un šis ķermenis vairs nesastāv no sākotnējām fiziskajām šūnām. Vai tad tu jau neatrodies ārpus Piecām stihijām? Protams, tava pilnveidošanās vēl nav beigusies, un tev joprojām jāturpina pilnveidoties parastu cilvēku vidū. Tādēļ ārēji tev joprojām jāizskatās kā parastam cilvēkam. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka tu izskaties jaunāks par citiem sava vecuma cilvēkiem. Protams, vispirms no tava ķermeņa ir jāizvāc viss sliktais, ieskaitot slimības. Taču mēs šeit nedziedinām, bet gan attīrām tavu ķermeni, un mēs nesaucam to par “dziedināšanu”, bet gan par “ķermeņa attīrīšanu”. Mēs attīrām ķermeņus tiem, kas ir šeit nākuši patiesi pilnveidoties. Daži cilvēki nāk šurp, tikai lai tiktu izdziedināti. Cilvēkiem ar lielām veselības problēmām mēs neļaujam apmeklēt nodarbības, jo viņi nespēj atbrīvoties no vēlmes izdziedināties un no domām par savām slimībām. Viņi ir ļoti smagā stāvoklī, un tas viņus nomoka. Vai tad viņi tik vienkārši var aizmirst par to? Tāds cilvēks nespēj pilnveidoties. Mēs ne reizi vien esam uzsvēruši, ka nepieņemam kursos cilvēkus, kuri atrodas smagā stāvoklī. Šeit mēs nodarbojamies ar pilnveidošanos, un tas nepavisam nav tas, par ko domā viņi. Tam viņi var atrast citus cjigun meistarus. Protams, daudziem skolniekiem ir veselības problēmas, bet, tā kā jūs patiešām vēlaties pilnveidoties, jūsu labā mēs varam to visu izdarīt.

Faluņ Dafa skolnieku ārējais izskats pēc kāda laika diezgan stipri mainīsies. Viņu āda kļūs maiga, sejā parādīsies sārtums, vecāka gadagājuma cilvēkiem grumbu kļūs mazāk vai tās gandrīz pavisam izzudīs – šīs ir bieži sastopamas parādības. Es šeit nerunāju par kaut ko maz ticamu, jo to zina daudzi no šeit sēdošajiem skolniekiem, kas praksi uzsākuši agrāk. Turklāt vecāka gadagājuma sievietēm atsāksies menstruālais cikls, jo dvēseles un dzīves pilnveidošanas praksē nepieciešams cji no menstruācijām, lai pilnveidotu ķermeni. Menstruācijas būs, bet ierobežotā apjomā, un šobrīd ar to pietiks. Tā arī ir vispārēja parādība. Jo kā gan bez tā viņas varētu pilnveidot savu ķermeni? Tāpat arī vīrieši, gan veci, gan jauni, sajutīs, ka viss ķermenis kļuvis viegls. Īsteni praktizētāji sajutīs šādas pārmaiņas.

Mūsu prakses metode ir ārkārtīgi dižena. Tā nelīdzinās daudzām citām praksēm, kuru vingrojumos tiek atdarinātas dzīvnieku kustības. Mūsu prakse aptver savā ziņā ārkārtīgi milzīgu sfēru. Tie principi, kurus savulaik izklāstīja Šakjamuni un Laodzi, ir mūsu Piena ceļa galaktikas iekšējie principi. Ko tad pilnveido mūsu Faluņ Dafa? Mēs pilnveidojamies saskaņā ar Visuma evolūcijas principiem, saskaņā ar Visuma augstāko īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ”. Mēs praktizējam kaut ko tik milzīgu – gluži kā praktizētu Visumu.

Mūsu Faluņ Dafa ir vēl kāda ļoti unikāla, īpaši raksturīga iezīme, kādas nav nevienā citā praksē. Visas pašlaik sabiedrībā populārās cjigun prakses iet daņ veidošanas ceļu jeb pilnveido daņ. Cjigun praksēs ar daņ rūdīšanu ir ļoti grūti panākt Gun atvēršanos un sasniegt Apskaidrību, dzīvojot parastu cilvēku vidū. Mūsu Faluņ Dafa neveido daņ, bet gan prakses laikā pilnveido Faluņ cilvēka vēdera lejasdaļā. Tādu Faluņ es pats personīgi ievietoju skolniekiem mūsu nodarbību laikā. Kamēr es izklāstu Faluņ Dafa, visiem jums tas pakāpeniski tiek ievietots. Daži cilvēki var to sajust, savukārt citi nevar, tomēr lielākā daļa cilvēku var sajust. Tas ir tādēļ, ka cilvēkiem ir atšķirīgs fiziskais stāvoklis. Mēs pilnveidojam Faluņ, nevis daņ. Faluņ ir Visums miniatūrā, tam piemīt visas tās spējas, kas piemīt Visumam, un tas var automātiski darboties un griezties. Tas mūžīgi griezīsies tava vēdera lejasdaļā. Tiklīdz Faluņ ir ievietots tavā ķermenī, tas nekad neapstāsies un griezīsies mūžīgi. Griežoties pulksteņa rādītāja virzienā, tas automātiski uzņem enerģiju no Visuma. Turklāt tas patstāvīgi var pārveidot un piegādāt enerģiju, kas nepieciešama katras tavas ķermeņa daļas attīstīšanai. Griežoties pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, tas izstaro enerģiju un izvada laukā nevajadzīgo matēriju, kura izkliedējas ap ķermeni. Izstarotā enerģija aizšaujas ļoti tālu un atkal atnes jaunu enerģiju. Enerģija, ko izstaro Faluņ, nes labumu apkārtējiem cilvēkiem. Budas sistēmā tiek uzskatīts, ka ir jāglābj sevi un citus, jāglābj visas dzīvās būtnes. Cilvēkam ne tikai jāpilnveido pašam sevi, bet arī jāsniedz glābiņš visām dzīvajām būtnēm. Citi cilvēki saņems labumu kopā ar tevi, un tu, pats to neapjaušot, vari noregulēt citu cilvēku ķermeņus, dziedināt viņus un tamlīdzīgi. Bet, protams, tava enerģija nepazudīs. Kad Faluņ griežas pulksteņa rādītāja virzienā, tas pats uzņem to atpakaļ. Faluņ griežas nepārtraukti.

Daži domā, kādēļ Faluņ nepārtraukti griežas? Ir arī ļaudis, kas man jautā: “Kas liek tam griezties? Kāds tam ir pamatojums?” Ir viegli saprast, ka, uzkrājoties lielam enerģijas daudzumam, var veidoties daņ, bet Faluņ griešanās šķiet neiedomājama. Minēšu piemēru. Visums kustas, visas Piena ceļa sistēmas un Visuma galaktikas kustas. Deviņas planētas riņķo ap Sauli, un Zeme griežas ap savu asi. Padomājiet, kas tās visas ir iekustinājis? Kas deva tām spēku? Ar parasta cilvēka domāšanu tu nespēsi to saprast, jo tas ir sava veida griešanās mehānisms. Tāpat ir ar mūsu Faluņ. Tas vienkārši griežas. Tas ir atrisinājis problēmu, kā parastam cilvēkam pilnveidoties ikdienas dzīvē, tādēļ praktizēšanai laika būs vairāk. Kādēļ laika būs vairāk? Tā kā Faluņ griežas bez apstājas, tas nepārtraukti uzņem un transformē enerģiju no Visuma. Kad tu esi darbā, tas joprojām pilnveido tevi. Protams, papildus Faluņ mēs tavā ķermenī ievietosim vēl daudzas citas funkcijas un mehānismus, kas darbosies kopā ar Faluņ un tāpat automātiski attīstīs tevi. Tādējādi sanāk, ka “Gun pilnveido praktizētāju”, var teikt arī “Likums pilnveido praktizētāju”. Kad tu nepraktizē, Gun pilnveido tevi tieši tāpat kā tad, kad tu praktizē. Ieturot maltīti, guļot vai strādājot, Gun arvien pilnveido tevi. Tad kādēļ tu izpildi vingrojumus? Tu izpildi vingrojumus, lai stiprinātu Faluņ un nostiprinātu visas šīs sistēmas un enerģētiskos mehānismus, ko esmu tevī ievietojis. Pilnveidojoties augstā līmenī, viss notiek bezdarbības stāvoklī, arī vingrojumu kustības seko mehānismiem, nevajag izmantot jebkādu virzīšanu ar domu un nevajag pievērst uzmanību elpošanai.

Mēs praktizējam, nepievēršot uzmanību vietai un laikam. Daži cilvēki jautā: “Kurš ir labākais laiks, lai praktizētu? Pusnaktī, no rīta vai pusdienlaikā?” Mums nav nekādu prasību par vingrojumu izpildes laiku. Tu pusnaktī nepraktizē, tomēr Gun pilnveido tevi. Ja tu nepraktizē no rīta, Gun tāpat pilnveido tevi. Kad esi aizmidzis, Gun arīdzan pilnveido tevi. Gun pilnveido tevi arī tad, kad esi darbā. Tas ievērojami ekonomē tavu praktizēšanas laiku. Daudzi no jums no sirds vēlas sasniegt Dao, un tas, protams, ir pilnveidošanās prakses mērķis. Pilnveidošanās prakses galvenais mērķis ir iegūt Dao un sasniegt Pilnību. Tomēr dažiem cilvēkiem viņu dzīves laiks ir ierobežots, un ar to var nepietikt, lai pabeigtu pilnveidošanos. Mūsu Faluņ Dafa var atrisināt šo problēmu un var saīsināt prakses laiku. Turklāt Faluņ Dafa ir gan dvēseles, gan dzīves pilnveidošanas prakse. Ja tu nepārtraukti pilnveidosies, tad varēsi nepārtraukti pagarināt savu dzīvi. Pastāvīgi praktizējot, tava dzīve nepārtraukti tiks pagarināta. Tādēļ vecāka gadagājuma cilvēkiem ar labu iedzimto pamatu laika būs pietiekami. Tomēr pastāv kāds kritērijs. Tā dzīve, kas tiek pagarināta un pārsniedz iepriekšnolemto sākotnējo dzīves ilgumu, pilnībā ir paredzēta, lai tu praktizētu. Ja tavas domas kaut nedaudz novirzīsies no ceļa, tava dzīvība būs apdraudēta, jo tavai dzīvei jau sen bija jābeidzas. Šāds ierobežojums pastāvēs līdz brīdim, kad tu sāksi pilnveidoties Pārlaicīgajā Likumā. Tad notiks pāreja citā stāvoklī.

Mēs nepievēršam uzmanību debespusēm, nepievēršam uzmanību vingrojumu pabeigšanai noteiktā veidā, jo Faluņ rotē nepārtraukti, un tā kustība nav apturama. Ja zvana telefons vai kāds klauvē pie durvīm, tu tūlīt pat vari tam pievērsties – bez nepieciešamības pabeigt praktizēšanu. Kad tu pārtrauksi vingrojuma izpildi, Faluņ nekavējoties sāks griezties pulksteņa rādītāja virzienā un uzņems atpakaļ no ķermeņa izstaroto enerģiju. Tiem, kuri speciāli vada cji un ielej to sev caur galvvidu, šī enerģija tomēr var zust. Faluņ ir apveltīts ar prāta spējām, un pats zina, kas ir jādara. Mums arī nav prasības nostāties ar seju pret kādu no debespusēm, jo viss Visums atrodas kustībā. Piena ceļš kustas, un deviņas planētas riņķo ap Sauli. Arī Zeme griežas ap savu asi. Mēs praktizējam saskaņā ar šo diženo Visuma principu. Kur ir austrumi, dienvidi, rietumi vai ziemeļi? Nekur. Jebkura puse var apzīmēt visas debespuses. Prakses laikā tu stāvi ar skatu uz jebkuru debespusi, tātad vienlaikus esi pavērsies pret visām debespusēm. Mūsu Faluņ Dafa pasargās skolniekus no jebkādām novirzēm. Kā pasargās? Ja tu patiesi pilnveidosies, tad mūsu Faluņ sargās tevi. Mana būtība sakņojas Visumā. Ja kāds apdraud tevi, tas apdraud arī mani, tātad tas apdraud arī šo Visumu. Tas, ko es saku, var izklausīties mistiski. Turpinot mācīties, jūs to vēlāk sapratīsiet. Ir vēl arī citas lietas, taču tās ir pārāk dziļas, un es nevaru par tām runāt. Mēs sistemātiski, no vienkāršā līdz sarežģītajam, izskaidrosim augsta līmeņa Likumu. Ja tavs Sjiņsjin nebūs taisns, tad nekas neizdosies. Ja tu pēc kaut kā dzenies, tad var rasties grūtības. Es pamanīju, ka daudzu agrāk praksi uzsākušo skolnieku Faluņ ir deformējies. Kādēļ tā? Tu savai praksei esi piejaucis kaut ko no citas skolas un esi pieņēmis kaut ko no citiem. Kādēļ tad Faluņ tevi nepasargāja? Tas, kas tev ir iedots, ir tavs, un to vada tava Apziņa. Tajā, ko tu vēlies, neviens neiejauksies – tāds ir šā Visuma princips. Ja jau tu nevēlies pilnveidoties, neviens nevar piespiest tevi to darīt. Tas būtu līdzvērtīgi sliktu darbu pastrādāšanai. Kurš gan var tevi piespiest mainīt savu sirdi? Tikai tu pats. Tu ņem labāko no dažādām skolām, ņem visu, kas pagadās. Šodien tu praktizē vienu cjigun metodi, bet rītdien – citu, un vēlies atbrīvoties no savām veselības problēmām. Bet vai tad tu esi no tām atbrīvojies? Nē. Tu vari vien atlikt tās uz vēlāku laiku. Pilnveidojoties augstā līmenī, ir nepieciešams iet tikai vienas skolas ceļu. Ja tu nodarbojies ar kādu praksi, tev jāvelta tai visa sava sirds, līdz kamēr sasniegsi Gun atvēršanos un Apskaidrību šajā skolā. Tikai pēc tam tu varēsi sākt pilnveidošanos citā skolā, un tur būs atšķirīga sistēma. Tā kā īstenu mācību sistēmas ir nodotas no paaudzes paaudzē kopš ļoti seniem laikiem, tās ir izgājušas sarežģītu evolūcijas procesu. Daži cilvēki praktizējot vadās pēc savām iekšējām sajūtām. Ko gan nozīmē tavas sajūtas? Neko nenozīmē. Īstenā attīstība notiek citās dimensijās, un tā ir ārkārtīgi sarežģīta un noslēpumaina. Tur nedrīkst tikt pieļauta ne mazākā novirze. Tas ir tāpat kā ar precīzu ierīci, kas sabojāsies, ja ievietosi tajā neatbilstošu detaļu. Citās dimensijās visos tavos ķermeņos notiek izmaiņas, un tas ir neparasti smalks process, kurā nedrīkst tikt pieļauta pat ne vismazākā novirze. Es jau teicu, ka pilnveidošanās ir atkarīga no tevis paša, bet Gun – no Skolotāja. Ja tu kā pagadās ņem kaut ko no citiem un pievieno to sev, piejauc šīs svešās informācijas, tās traucēs šīs skolas lietām, un radīsies novirzes. Turklāt tas atspoguļosies parasto cilvēku sabiedrībā un radīs problēmas. To būs izraisījusi tava paša vēlme, tādēļ citi tajā neiejauksies. Tas ir tavas izpratnes jautājums. Turklāt tas, ko tu piejauci, padarīs tavu Gun haotisku, un tu turpmāk vairs nevarēsi pilnveidoties. Var rasties šāda problēma. Es nesaku, ka ikvienam ir jāmācās Faluņ Dafa. Ja tu nemācies Faluņ Dafa, taču esi saņēmis kādas citas prakses īstenu mācību, tad es arī to atzinīgi novērtēju. Tomēr teikšu tev, – lai īsteni pilnveidotos uz augstiem līmeņiem, ir jāvelta visa sava sirds vienai praksei. Ir vēl kas tāds, par ko man jāpasaka: proti, nav otra cilvēka, kurš, līdzīgi man, patiešām mācītu augsta līmeņa Gun. Nākotnē jūs sapratīsiet, ko esmu jūsu labā paveicis, tādēļ ceru, ka jums nebūs pārāk zema izpratnes spēja. Daudzi vēlas pilnveidoties uz augstiem līmeņiem, un tagad es esmu to nolicis tavā priekšā, bet tu, iespējams, vēl joprojām neapzinies tā vērtību. Tu varbūt esi apbraukājis pasauli, lai mācītos pie dažādiem meistariem, un esi iztērējis veselu bagātību, bet tā arī neesi neko atradis. Šodien tev tas viss tiek ielikts klēpī, taču, iespējams, tu to vēl nespēj aptvert! Tas ir jautājums par tavu izpratnes spēju un jautājums par to, vai vari tikt glābts.