falundafa.info
smallA bigA

TREŠĀ LEKCIJA
 

Es uzlūkoju visus savus skolniekus kā savus sekotājus

Vai jūs zināt, ko es daru? Es uzlūkoju visus savus skolniekus kā savus sekotājus, arī tos, kuri spēj īsteni pilnveidoties pašmācības ceļā. Izklāstot pilnveidošanās praksi, kas ved uz augstiem līmeņiem, citādi rīkoties nav iespējams. Pretējā gadījumā tā būtu pilnīga bezatbildība un nekārtību radīšana. Mēs esam devuši tev tik daudz un atļāvuši uzzināt tik daudzus principus, kurus parastajiem cilvēkiem nav ļauts zināt. Es izklāstu tev šo Dafa un vēl došu tev daudz ko. Esmu attīrījis tavu ķermeni un skāris vēl dažas citas lietas, tādēļ man noteikti tevi jāuzlūko kā savu sekotāju. Nav atļauts brīvi atklāt tik daudzus Debesu noslēpumus parastiem cilvēkiem. Taču te ir kas jāpiebilst. Tagad laiki ir mainījušies. Mums nav jāveic klanīšanās un godbijības izrādīšanas rituāls. Šāda ceremonija nav nepieciešama, tā atgādinātu reliģiju, taču mēs ar to nenodarbojamies. Kāda jēga ir klanīties līdz zemei un kļūt par skolnieku, ja, izejot pa durvīm, tu turpini izturēties kā iepriekš un dari visu, ko vēlies, parasto cilvēku vidū cīnies par savu slavu un pašlabumu? Bet varbūt zem mana karoga tu vari pat graut Dafa reputāciju!

Īstena pilnveidošanās ir pilnībā atkarīga no tavas sirds. Kamēr vien tu praktizēsi un būsi spējīgs nelokāmi un nepārtraukti pilnveidoties, es uzlūkošu tevi kā savu sekotāju. Nedrīkst pret tevi izturēties citādi. Tomēr ir tādi, kas nespēj patiesi pilnveidoties un uzlūkot sevi kā praktizētājus. Dažiem tas ir neiespējami. Taču daudzi spēj patiesi pilnveidoties. Ja vien tu turpināsi iet pilnveidošanās ceļu, mēs uzlūkosim tevi kā sekotāju.

Vai tevi var uzskatīt par Faluņ Dafa sekotāju, ja tu katru dienu tikai izpildi mūsu vingrojumu kompleksu? Domāju, ka ne. Tas tādēļ, ka īstenā pilnveidošanās praksē tev jārīkojas saskaņā ar mūsu noteiktajām Sjiņsjin prasībām, nopietni jāpaaugstina savs Sjiņsjin, tikai tad tā būs īstena pilnveidošanās. Ja tu tikai praktizē vingrojumus, nepaaugstinot Sjiņsjin, tad nebūs pietiekami spēcīgas enerģijas, lai nostiprinātu visu, ko esi pilnveidojis. To nevar saukt par pilnveidošanos, un mēs arī nevarēsim uzskatīt tevi par Faluņ Dafa sekotāju. Ja tā turpināsi, ja praktizēsi vingrojumus, bet nerīkosies saskaņā ar mūsu Faluņ Dafa prasībām, nepaaugstināsi savu Sjiņsjin un parasto cilvēku vidū rīkosies, kā ienāk prātā, tad, iespējams, sastapsies ar dažādām nepatikšanām, un tu vari pat nospriest, ka tā ir Faluņ Dafa prakse, kas novedusi tevi uz nepareiza ceļa. Tas ir iespējams. Tādēļ tev patiesi jārīkojas saskaņā ar mūsu Sjiņsjin prasībām – tikai tad tevi var uzskatīt par īstenu praktizētāju. Es esmu jums to izskaidrojis. Tādēļ nenāciet pie manis ar lūgumu izpildīt ceremoniju, lai formāli kļūtu par manu mācekli. Kamēr vien tu patiesi pilnveidosi sevi, es tā arī tevi uzlūkošu. Manu Likuma ķermeņu ir tik daudz, ka tie nav saskaitāmi. Es varu parūpēties par visiem skolniekiem, lai cik daudz to būtu, nemaz jau nerunājot par klātesošajiem.

Budas sistēmas cjigun un budisms

Budas sistēmas pilnveidošanās metodes – tā nav budisma reliģija. Es vēlos, lai visiem tas būtu skaidrs. Patiesībā arī Dao sistēmas pilnveidošanās metodes nav daoisma reliģija. Daži no jums nekādi netiek skaidrībā par to. Viens otrs mūks no klosteriem un dažs laicīgais budists domā, ka pārzina budismu labāk par citiem, tādēļ atļaujas mūsu skolnieku vidū, ne ar ko nerēķinoties, izplatīt budisma lietas. Es teikšu jums, ka nevajadzētu šādi rīkoties, jo tie ir atšķirīgu skolu jautājumi. Reliģijai ir reliģiskas formas. Bet mēs šeit mācām mūsu skolas pilnveidošanās daļu, un, ja vien tu neesi specializējies Faluņ Dafa sekotājs, nerunājam par reliģiskām formām. Tādējādi mūsu skola nav Likuma beigu perioda budisma daļa.

Likums budismā ir tikai niecīga daļa no Budas Likuma. Pastāv vēl daudzi citi diženi augsta līmeņa Likumi. Turklāt atšķirīgos līmeņos eksistē atšķirīgi Likumi. Šakjamuni teica, ka ir 84 000 pilnveidošanās skolu. Budisma reliģija ietver vien dažas pilnveidošanās skolas: Tiaņtai skolu, Huajaņ skolu, Dzenbudisma skolu, Tīrās zemes skolu, Tantrisma skolu un citas. Tā ir tikai neliela daļa no kopējā skolu skaita Budas sistēmā un ir tikai niecīga daļa no Budas Likuma. Arī mūsu Faluņ Dafa ir viena no 84 000 Budas sistēmas skolām, taču tas nav saistīts ne ar sākotnējo budismu, ne Likuma beigu perioda budismu, ne arī ar citām mūsdienu reliģijām.

Pirms 2500 gadiem senajā Indijā Šakjamuni radīja budismu. Kad Šakjamuni atvērās Gun un viņš sasniedza Apskaidrību, viņš atcerējās to, ko agrāk bija praktizējis, un sāka to sludināt, lai glābtu cilvēkus. Lai arī cik tūkstošu kanonisko rakstu sējumu būtu šajā skolā, to būtība ir izteikta trīs vārdos – priekšraksti, meditācija un gudrība. Priekšraksti nozīmē atteikšanos no visām parasto cilvēku vēlmēm, piespiedu atteikšanos no tieksmes pēc pašlabuma, atteikšanos no visa laicīgā un tamlīdzīgi. Tādā veidā cilvēka prāts kļūst tukšs, viņš ne par ko nedomā un var ieiet miera stāvoklī. Šeit viens papildina otru. Pēc tam, kad cilvēks spēj ieiet miera stāvoklī, viņam jāsēž meditācijā, lai praktiski pilnveidotos un paaugstinātos, balstoties uz savu koncentrēšanās spēju. Tā arī ir galvenā daļa no īstenās pilnveidošanās šajā skolā. Tur netiek pievērsta uzmanība ne vingrojumu apmācībai, ne arī Beņti pārveidošanai. Cilvēks tikai pilnveido Gun, kas nosaka viņa līmeņa augstumu. Tādēļ viņš pilnveido tikai savu Sjiņsjin, nepilnveidojot savu dzīvi un nepievēršot uzmanību Gun evolūcijai. Tikmēr meditācijas stāvoklī viņš pastiprina savu koncentrēšanās spēju. Sēžot meditācijas pozā, viņš pārcieš mokas, šādi mazinot savu karmu. “Gudrība” nozīmē, ka cilvēks sasniedz Apskaidrību, sasniedz diženu gudrību un ir ieraudzījis Visuma patiesību, kā arī ir ieraudzījis lietu patieso būtību dažādās Visuma dimensijās. Parādās visas viņa brīnumspējas. Gudrības atvēršanās un Apskaidrības sasniegšana tiek saukta arī par Gun atvēršanos.

Laikā, kad Šakjamuni izveidoja šo pilnveidošanās skolu, Indijā bija izplatītas astoņas reliģijas. To vidū bija dziļi iesakņojusies reliģija, kuru sauca par brahmanismu. Visā savas dzīves laikā Šakjamuni nepārtraukti turpināja ideoloģisku cīņu ar citām reliģijām. Tas, ko sludināja Šakjamuni, bija ortodoksāls ceļš, tādēļ visā tā sludināšanas procesā viņa izklāstītais Budas Likums kļuva arvien spēcīgāks, kamēr citas reliģijas kļuva arvien vājākas. Pat brahmanisms, kas bija dziļi iesakņojies, atradās uz izzušanas robežas. Tomēr pēc Šakjamuni aiziešanas nirvānā citas reliģijas, jo īpaši brahmanisms, atkal atguva popularitāti. Bet kas notika ar budismu? Daži mūki atšķirīgos līmeņos sasniedza Gun atvēršanos un Apskaidrību, taču tas notika salīdzinoši zemos līmeņos. Šakjamuni sasniedza Tathagatas līmeni, kuru daudzi mūki nespēja sasniegt.

Budas Likumam atšķirīgos līmeņos ir atšķirīgas izpausmes. Jo augstāks līmenis, jo tuvāks tas ir īstenībai, un jo zemāks ir līmenis, jo tālāks tas ir no īstenības. Tādēļ mūki, kuriem atvērās Gun un kuri sasniedza Apskaidrību zemos līmeņos, skaidroja Šakjamuni vārdus, balstoties uz ainām, kuras viņi bija ieraudzījuši Visumā savā līmenī, uz apstākļiem, ar kuriem viņi bija saskārušies, un principiem, kurus bija izpratuši. Citiem vārdiem sakot, daži mūki skaidroja Šakjamuni sludināto Likumu tā, bet citi citādāk. Bija arī tādi mūki, kas savu izpratni uzdeva par Šakjamuni vārdiem, nevis atkārtoja Šakjamuni teikto. Tādā veidā Budas Likums tika sagrozīts līdz nepazīšanai. Tas vairs nebija Budas Likums, kuru sludināja Šakjamuni, līdz visbeidzot Indijā Budas Likums budismā izzuda. Tā ir nopietna vēstures mācība. Tādēļ vēlāk Indijā vairs nebija budisma. Pirms izzušanas budisms pārdzīvoja daudzas reformas, un galu galā, savienojot to ar kaut ko no brahmanisma, izveidojās mūsdienu Indijas reliģija, ko sauc par hinduismu. Te vairs netiek pielūgts Buda, bet gan kaut kas cits. Viņi vairs netic Šakjamuni. Tāda, lūk, ir situācija.

Savas attīstības gaitā budismā notika vairākas salīdzinoši lielas reformas. Viena no tām notika neilgi pēc tam, kad Šakjamuni aizgāja no šīs pasaules. Pamatojoties uz Šakjamuni sludinātajiem augsta līmeņa principiem, tika izveidots Mahājāna budisms. Tika uzskatīts, ka Likums, kuru Šakjamuni publiski sludināja, bija paredzēts tikai parastajiem cilvēkiem. Tas kalpoja par priekšrakstu sevis atbrīvošanai un nonākšanai līdz Arhata līmeņa Sasnieguma statusam, bet tajā netika runāts par glābiņa sniegšanu visām dzīvajām būtnēm, tādēļ to nosauca par Hīnajāna budismu. Mūki Dienvidaustrumu Āzijā joprojām turpina sekot sākotnējam, Šakjamuni laikā praktizētajam pilnveidošanās ceļam. Ķīnā mēs to saucam par Hīnajāna budismu. Protams, viņi paši to neatzīst. Viņi uzskata, ka ir pārmantojuši Šakjamuni sākotnējo mācību. Tas tiešām tā ir, viņi būtībā ir pārmantojuši Šakjamuni laikmeta pilnveidošanās metodes.

Vēlāk šo reformēto Mahājāna budismu iepazina Ķīnā, tas iesakņojās mūsu valstī un kļuva par mūsdienās Ķīnā pastāvošo budismu. Patiesībā tas pilnībā atšķiras no Šakjamuni laika budisma. Viss ir mainījies, sākot no apģērba līdz pat Apskaidrības sasniegšanas stāvoklim un pilnveidošanās procesam. Sākotnējā budismā tika pielūgts un godināts vienīgi Šakjamuni kā tā dibinātājs. Taču mūsdienu budismā ir parādījies daudz citu Budu un Diženo Bodhisatvu, tādēļ tagad tajā tic daudziem Budām. Tiek pielūgti Buda Tathagata, Buda Amitaba, Buda Dziedinātājs, Diženās Saules Tathagata un citi. Tiek pielūgtas arī daudzas Diženās Bodhisatvas. Šādā veidā budisms kopumā ir kļuvis pilnīgi atšķirīgs no tā, ko savulaik izveidoja Šakjamuni.

Tajā laikā notika vēl cita reforma. Bodhisatva Nagardžuna atklāja sabiedrībai kādu ezotērisku pilnveidošanās ceļu, kurš vēlāk izplatījās no Indijas caur Afganistānu līdz mūsu Sjiņdzjanai un vēlāk – haņu reģionā Ķīnā. Tas notika Tanu dinastijas laikā, tādēļ arī to nosauca par Tanu tantrismu. Ķīniešu morāles vērtības ir dziļi ietekmējis konfūcisms, tādēļ tās kopumā atšķiras no citu tautu morāles vērtībām. Šī tantrisma pilnveidošanās metode ietver vīrieša un sievietes pāra pilnveidošanos, kas nebija pieņemama tā laika ķīniešu sabiedrībai. Tādēļ Tanu dinastijas Hueičana periodā uzsākto budisma vajāšanu laikā Tanu tantrisms mūsu haņu rajonā izzuda. Tagad Japānā pastāv Austrumu tantrisma skola, kura tad arī ir nākusi no mūsu Ķīnas. Taču šī skola nav pieņēmusi enerģijas ieliešanas caur galvvidu ceremoniju, tādēļ, saskaņā ar tantrismu, tie, kas pie viņiem ir kaut ko mācījušies un nav pieņēmuši enerģijas ieliešanu caur galvvidu, ir uzskatāmi par Likuma zagļiem un nevar tikt uzskatīti par mācekļiem, kurus apmācījis pats meistars. Vēl viens atzars, kas tiek nodots tālāk līdz pat šai dienai, no Indijas un Nepālas nokļuva Tibetā un izveidojās par Tibetas tantrismu. Šāda būtībā ir budisma situācija šobrīd. Es ļoti īsi un virspusēji iepazīstināju jūs ar tā attīstības un evolūcijas procesu. Visā budisma attīstības procesa gaitā vēl parādījās arī tādas prakses kā Bodhidharmas radītā Dzen skola, Tīrās zemes skola, Huajaņ skola un citas. Tās visas tika izveidotas, balstoties uz to, ko viņi bija izpratuši no Šakjamuni sludinātā. Visas pieder reformētajam budismam. Budismā ir vairāk nekā desmit šādu skolu, kas visas ir pieņēmušas reliģisku formu, tādēļ pieder budisma reliģijai.

Vairums jauno reliģiju, kuras visā pasaulē radušās mūsu gadsimtā un ne tikai mūsu, bet arī dažos iepriekšējos gadsimtos, ir pieskaitāmas viltus reliģijām. Katram Diženajam Apskaidrotajam ir sava debesu valstība cilvēkiem, kurus tas vēlas glābt. Šakjamuni, Amitabam, Diženās Saules Tathagatam un citiem ir savas paradīzes, uz kurieni tie glābj cilvēkus. Mūsu Piena ceļa galaktikā ir vairāk nekā simts šādu pasauļu. Arī mūsu Faluņ Dafa ir sava Faluņ pasaule.

Kur gan nonāks cilvēki, kurus “glābj” viltus skolas? Tās nespēj glābt cilvēkus. Tas, ko šīs skolas sludina, nav Likums. Protams, kad daži cilvēki izveidoja reliģijas, sākumā viņu nolūks nebija kļūt par dēmoniem, kas kaitē ortodoksālām reliģijām. Atšķirīgos līmeņos viņiem atvērās Gun, un pār viņiem nāca Apskaidrība. Viņi ieraudzīja dažus principus, taču tiem vēl bija ļoti tālu līdz Apskaidrotajiem, kas spēj glābt cilvēkus. Viņi atradās pārāk zemā līmenī un saprata tikai dažus principus. Viņi atklāja, ka dažas norises parasto cilvēku sabiedrībā ir aplamas. Viņi arī stāstīja cilvēkiem, kā darīt labus darbus. Sākumā viņi nevērsās pret citām reliģijām. Ar laiku cilvēki sāka tiem ticēt, domājot, ka viņu teiktais ir pamatots. Galu galā cilvēki tiem noticēja un visbeidzot jau pielūdza viņus, nevis reliģijas. Pieaugot tieksmei pēc slavas un pašlabuma, tie jau vēlējās, lai viņus atzīst par šo jauno mācību pamatlicējiem. Tā viņi radīja jaunas reliģijas. Es jums saku, ka tās visas ir ķecerīgas reliģijas. Pat ja tās nekaitē cilvēkiem, tomēr tās ir ķecerīgas reliģijas, jo traucē cilvēkiem pievērsties ortodoksālām reliģijām. Ortodoksālo reliģiju mērķis ir glābt cilvēkus, taču šīs to nevar. Laika gaitā viņi paslepus sāka darīt sliktu. Pēdējā laikā daudzas no šīm sektām ir parādījušās arī pie mums Ķīnā. Viena no tām ir tā sauktā “Guaņjiņ sekta”, tādēļ jums jābūt uzmanīgiem. Runā, ka kādā Austrumāzijas valstī to jau ir vairāk nekā divi tūkstoši. Dienvidaustrumu Āzijas un dažās Rietumu valstīs tic, kam vien vēlas. Kādā valstī pat atklāti izplatās burvestību reliģija. Tie visi ir dēmoni, kas parādījušies Likuma beigu periodā. Likuma beigu periods neattiecas tikai uz budismu vien, ar to tiek saprasta daudzu dimensiju degradācija, kuras atrodas zemāk par kādu noteiktu, ļoti augstu līmeni. Likuma beigu periods nenozīmē tikai budisma beigu periodu; tas nozīmē arī to, ka cilvēku sabiedrībā vairs nav garīgu likumu, kas spētu uzturēt morāli.

Pilnveidoties tikai pa vienas skolas ceļu

Mēs pievēršam uzmanību tam, ka pilnveidojoties nepieciešams iet tikai vienas skolas ceļu. Lai kā tu pilnveidotos, tev nevajadzētu savai pilnveidošanās praksei jaukt klāt ko citu. Daži laicīgie budisti praktizē gan budismu, gan mūsu Faluņ Dafa. Es tev teikšu, ka, šādi pilnveidojoties, tu neko neiegūsi un neviens tev neko neiedos. Lai arī mēs piederam Budas sistēmai, taču šeit rodas jautājums par Sjiņsjin un arī par uzticību tikai vienam virzienam. Tev ir tikai viens ķermenis. Kuras skolas Gun tavā ķermenī attīstīsies? Kā tev to attīstīt? Kurp tu vēlies iet? Tu dosies turp, kur ved tava pilnveidošanās skola. Ja tu praktizē Tīrās zemes skolā, tad dosies uz Budas Amitabas Sukhavati pasauli. Ja pilnveidojoties tu seko Budam Dziedinātājam, tad esi ceļā uz Glazēto pasauli. Tā ir noteikts reliģijā. Tas tiek saukts par “uzticību vienai skolai”.

Patiesībā Gun prakse, par kuru mēs šeit runājam, un viss Gun evolūcijas process notiek saskaņā ar tavu pilnveidošanās skolu. Saki, kurp tad tu vēlies iet? Ja vienlaikus stāvēsi divās laivās, neko nesasniegsi. Nedrīkst jaukt kopā ne tikai cjigun nodarbības ar pilnveidošanos par Budu templī, bet arī dažādas citas pilnveidošanās metodes, dažādus cjigun novirzienus un dažādas reliģijas. Nedrīkst pilnveidoties, sajaucot kopā vienas reliģijas dažādas skolas, drīkst izvēlēties tikai vienu no tām. Ja tu pilnveidojies Tīrās zemes skolā, tad tikai Tīrās zemes skolā. Ja pilnveidojies tantrismā, tad tikai tantrismā. Ja pilnveidojies Dzen skolā, tad pilnveidojies tikai Dzen skolā. Ja vienlaikus stāvi divās laivās, praktizē gan šo, gan citu praksi, tad neko nesasniegsi. Proti, budismā tiek mācīta “uzticība tikai vienai skolai” un netiek pieļauta pilnveidošanās vairākās skolās vienlaicīgi. Savā izvēlētajā skolā cilvēks praktizē Gun un vienlaikus pilnveido sevi. Viņa Gun attīstības process norit saskaņā ar pilnveidošanās un evolūcijas ceļu, kas noteikts viņa skolā. Arī citās dimensijās notiek Gun evolūcijas process. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts un visai mistisks, tur arī pilnveidojoties nedrīkst jaukt lietas citu ar citu.

Uzzinot, ka mēs praktizējam Budas sistēmas cjigun, daži laicīgie budisti tūlīt mēģina vest mūsu skolniekus uz tempļiem, lai pievērstu tos budismam. Es teikšu jums visiem: neviens no šeit klātesošajiem skolniekiem nedrīkst tā rīkoties. Šādi rīkojoties, tu pārkāp gan mūsu Dafa, gan budisma priekšrakstus un reizē traucē citiem skolniekiem. Tevis dēļ viņi neko neiegūs. Tas nav pieļaujams. Pilnveidošanās – tā ir nopietna lieta. Noteikti ir jābūt uzticīgam vienai skolai. Lai gan tas, ko mēs mācām laicīgu cilvēku vidū, nav reliģija, tomēr pilnveidošanās mērķis ir viens: sasniegt Gun atvēršanos, Apskaidrību un Pilnību.

Šakjamuni norādīja, ka Likuma beigu periodā pat mūkiem tempļos būs grūti sevi izglābt, nemaz nerunājot par tiem laicīgajiem budistiem, par kuriem šobrīd neviens nerūpējas. Pat tad, ja tu esi kļuvis kādam par mācekli, šis, tā sauktais “skolotājs”, arī ir praktizētājs. Ja viņš patiesi nepilnveido sevi, nepilnveido savu sirdi, tad arī pats neko nesasniegs. Nepilnveidojot savu sirdi, neviens nespēs paaugstināties. Iesvētīšanas ceremonija ir vien formalitāte parasto ļaužu vidū. Tu pieņēmi ticību, tātad kļuvi par Budas sekotāju? Vai Buda par tevi parūpēsies? Tā nevar būt. Pat tad, ja katru dienu klanīsies līdz zemei, līdz tava piere sāks asiņot, vai arī dedzināsi vīraku, saišķi pēc saišķa, tas viss būs bezjēdzīgi. Tev nepieciešams patiesi pilnveidot savu sirdi. Likuma beigu periodā Visumā ir notikušas ļoti lielas pārmaiņas. Pat reliģiskās vietas vairs nav tīras. Tie, kuriem piemīt pārdabiskas spējas (tajā skaitā mūki), arī ir pamanījuši šo situāciju. Šobrīd es esmu vienīgais visā pasaulē, kas publiski izklāsta īstenu Likumu. Esmu izdarījis ko tādu, ko nekad neviens iepriekš nav darījis, Likuma beigu perioda laikā esmu tik plaši atvēris šīs durvis. Patiesībā tā ir iespēja, kuru tu nesastapsi reizi tūkstoš vai pat desmit tūkstoš gados. Vai tu vari tikt izglābts, citiem vārdiem sakot, vai tu spēsi pilnveidoties, – tas ir atkarīgs no tevis paša. Tas, ko es šeit izklāstu, ir milzīgā Visuma princips.

Es nesaku, ka tev obligāti jāmācās mans Faluņ Dafa. Tas, ko es izklāstu, ir tikai princips. Ja vēlies pilnveidoties, tev jābūt uzticīgam tikai vienai skolai. Pretējā gadījumā tu nekad negūsi sekmes sevis pilnveidošanā. Protams, ja nevēlies pilnveidoties, tad mēs arī nerūpēsimies par tevi. Mēs izklāstām Likumu cilvēkiem, kuri vēlas patiesi pilnveidoties. Tādēļ tev jābūt uzticīgam tikai vienai skolai, nedrīkst piejaukt pat domas no citas prakses. Es šeit nerunāju par prāta darbību. Mūsu Faluņ Dafa netiek izmantota prāta darbība. Tādēļ nejauciet tur klāt nevienu domu. Noteikti paturiet to prātā – mūsu sistēmā pamatos nav prāta darbības. Budas sistēmā tiek runāts par tukšumu, savukārt Dao sistēmā – par nebūtību.

Reiz es savienoju savas domas ar četru vai piecu ārkārtīgi augsta līmeņa Diženu Apskaidroto un Diženu Daosu domām. Raugoties parasto cilvēku acīm, viņu līmenis bija gluži neiedomājami augsts. Viņi gribēja uzzināt, par ko es domāju. Es pilnveidojos tik daudzus gadus, tādēļ citiem ir pilnīgi neiespējami uzzināt, par ko es domāju. Viņu pārdabiskās spējas vispār nevar manī iekļūt. Neviens nav spējīgs mani izprast vai arī zināt to, kas man ir padomā. Viņi vēlējās uzzināt, ko es domāju, tādēļ ar manu atļauju tie uz kādu laiku savienoja savas domas ar manējām. Pēc savienošanas man kļuva nedaudz smagi, jo, lai cik augsts vai zems būtu mans līmenis, es atrodos parasto ļaužu vidū un turpinu darīt savu darāmo, citiem vārdiem sakot, glābju cilvēkus, mana sirds ir pārņemta ar cilvēku glābšanu. Bet cik mierīgas bija norimušas viņu sirdis? Tik mierīgas, ka kļuva baisi. Ja tā būtu noticis ar vienu no viņiem, tas vēl nebūtu nekas. Bet kad četri vai pieci cilvēki sēž tik klusi, un visi ir tik mierīgi kā stāvošs ūdens, kurā nav nekā... Es gribēju viņus sajust, taču nespēju. Šajās dienās man patiešām bija smagi, es pārdzīvoju tādas sajūtas, ko parastie cilvēki nespēj ne iedomāties, ne arī izjust – tā bija pilnīga bezdarbība, tas bija tukšums.

Kad pilnveidošanās noris ļoti augstā līmenī, vispār nav nekādas domu darbības. Tas tādēļ, ka tad, kad tu atradies līmenī, kurā parastam cilvēkam tiek ielikti pamati, šis pamats tev jau tika ielikts. Pilnveidošanās augstā līmenī, it sevišķi mūsu prakses metodē, norit automātiski. Prakse norit pilnīgi automātiski. Kamēr vien tu paaugstini savu Sjiņsjin, tavs Gun turpina augt. Tev nav pat jāveic nekādas kustības. Mūsu pilnveidošanās metodē vingrojumi ir domāti, lai stiprinātu automātisko mehānismu. Kādēļ tad meditācijas laikā jāsēž nekustīgi? Tas ir pilnīgas bezdarbības stāvoklis. Tu varbūt esi pamanījis, ka Dao sistēmā māca dažādus paņēmienus, pievērš uzmanību domu darbībām un virzīšanai. Es jums teikšu, ka, līdzko daoietis pārsniedz cji līmeni, tur nekā vairs nav, viņš vairs neizmanto to vai citu domu. Tie, kas agrāk praktizējuši citas cjigun metodes, nekādi nespēj atbrīvoties no domām par elpošanu, domu virzīšanu un citām. Es mācu augstskolas līmeņa lietas, bet viņi joprojām uzdod man jautājumus pamatskolas līmenī, piemēram: kā virzīt domu un kā izmantot prāta darbību? Viņi jau ir pieraduši pie šādas pieejas un domā, ka cjigun ir tieši tāds, taču patiesībā tā tas nav.

Pārdabiskās spējas un Gun spēks

Daudziem nav īstas skaidrības par cjigun terminoloģiju, un daži cilvēki to bieži jauc. Viņi pieņem pārdabiskās spējas par Gun spēku, vai arī otrādi, Gun spēku – par pārdabiskajām spējām. Gun, kuru mēs iegūstam, pilnveidošanās ceļā paaugstinot savu Sjiņsjin, ir veidojies mūsu De evolūcijas rezultātā, kad mēs saplūstam ar Visuma īpašību. Tas nosaka cilvēka Gun augstumu, Gun spēku un to, cik augsts ir viņa Sasnieguma statuss. Šis Gun ir noteicošais. Kādi stāvokļi parādās pilnveidošanās gaitā? Cilvēks var attīstīt dažas neparastas spējas, kuras mēs saucam par pārdabiskajām spējām. Gun, kuru es tikko pieminēju un kurš ir paredzēts līmeņa paaugstināšanai, tiek saukts par Gun spēku. Jo augstāks ir cilvēka līmenis, jo lielāks ir viņa Gun spēks un jo spēcīgākas ir viņa pārdabiskās spējas.

Pārdabiskās spējas ir tikai pilnveidošanās procesa blakus produkts. Tās neatspoguļo līmeni, neatspoguļo nedz cilvēka līmeņa augstumu, nedz arī viņa Gun spēku. Dažiem šīs pārdabiskās spējas izpaužas vairāk, citiem mazāk. Turklāt pārdabisko spēju iegūšana nevar tikt uzskatīta par pilnveidošanās galveno mērķi. Tikai tad, kad praktizētājs ir apņēmies īsteni pilnveidoties, viņš var attīstīt pārdabiskās spējas. Tomēr tās nedrīkst uzlūkot kā pilnveidošanās galveno mērķi. Kam tev tās ir vajadzīgas? Vai vēlies tās izmantot parasto cilvēku vidū? Tu nekādā gadījumā nedrīksti patvaļīgi pielietot tās parasto cilvēku vidū. Tāpēc, jo vairāk tu pēc tām tieksies, jo mazāka tev būs iespēja tās iegūt. Tas tādēļ, ka tu tiecies, bet tieksme pati par sevi ir pieķeršanās. Pilnveidojoties ir jāatbrīvojas tieši no pieķeršanās.

Lai gan daudzi cilvēki ir sasnieguši ļoti augstu pilnveidošanās līmeni, tiem nav pārdabisko spēju. Viņu skolotāji ir tās noslēguši, baidoties, ka cilvēks nespēs valdīt pār sevi un izdarīs ko sliktu. Tādēļ viņiem netiek atļauts izmantot savas brīnumspējas. Šādu cilvēku ir diezgan daudz. Pārdabiskās spējas pakļaujas cilvēka apziņai. Kad cilvēks guļ, viņam ir grūti valdīt pār sevi. Viņš redz sapni, un nākamajā rītā viss var sagriezties ar kājām gaisā. To nedrīkst pieļaut. Tā kā pilnveidošanās notiek parasto cilvēku vidū, tiem, kuriem piemīt lielas spējas, parasti nav ļauts tās pielietot. Lielākajai daļai šīs spējas ir noslēgtas, taču ir arī izņēmumi. Ir daudz cilvēku, kas pilnveidojas ļoti labi un spēj valdīt pār sevi. Tādiem tiek atļauts izmantot savas spējas. Ja kāds lūgs viņiem tā vienkārši izrādīt šīs pārdabiskās spējas, viņi neparko tam nepiekritīs, viņi spēj valdīt pār sevi.

Atgriezeniskā pilnveidošanās un Gun aizņemšanās

Daži cilvēki nekad nav praktizējuši cjigun vai arī, iespējams, cjigun apmācību vietās ir kaut ko apguvuši. Tomēr tas nepieder pie sevis pilnveidošanas un ir domāts tikai tam, lai dziedinātu un stiprinātu organismu. Citiem vārdiem sakot, šie cilvēki nekad nav saņēmuši īstenu mācību, bet te pēkšņi, vienas nakts laikā, viņiem parādījies Gun. Tagad mēs parunāsim par to, no kurienes rodas šāds Gun. Tam ir vairāki veidi.

Viens no tiem pieder pie atgriezeniskās pilnveidošanās. Kas ir atgriezeniskā pilnveidošanās? Daži salīdzinoši veci cilvēki vēlas pilnveidoties, taču tiem nepietiks laika, ja viņi sāks to no paša sākuma. Cjigun uzplaukuma laikā viņi arī vēlējās pilnveidoties. Tie zināja, ka, praktizējot cjigun, viņi varēs darīt labu citiem un vienlaikus paaugstināt arī sevi. Viņiem bija šī vēlēšanās – vēlēšanās paaugstināties un sevi pilnveidot. Taču pirms pāris gadiem, cjigun uzplaukuma laikā, visi cjigun meistari nodarbojās tikai ar tā izplatīšanu, un nebija neviena, kas patiešām mācītu augstā līmenī. Līdz pat šai dienai es esmu vienīgais, kurš publiski izklāsta augsta līmeņa metodi. Nav otra cilvēka, kas ar to nodarbotos. Visiem tiem, kas pilnveidojas atgriezeniski, ir jau pāri piecdesmit. Viņi ir salīdzinoši veci, taču ar ļoti labu iedzimto pamatu un nes sevī ļoti labas lietas. Gandrīz visi šie cilvēki ir tādi, kādus meistari vēlas pieņemt par saviem mācekļiem un pēctečiem. Taču tie ir vecāka gadagājuma cilvēki. Ja viņi vēlas pilnveidoties, tad tas nebūt nebūs viegli izdarāms. Kur lai viņi atrod skolotāju? Tomēr, tiklīdz viņiem parādās vēlme pilnveidoties, viņu sirds iemirdzas kā zelts un satricina desmit virzienu pasauli. Cilvēki bieži runā par “Budas būtību”. Te arī parādās tieši tas, ko ļaudis sauc par Budas būtību.

No augsta līmeņa perspektīvas raugoties, cilvēka dzīve nav domāta tam, lai būtu par cilvēku. Cilvēka dzīvība ir radīta Visuma telpā, tādēļ tā atbilst Visuma īpašībai “Džeņ Šaņ Žeņ”, un pēc savas būtības tās daba ir labestīga. Tomēr, palielinoties dzīvo būtņu skaitam, izveidojās zināmas sabiedriskās attiecības. Tādēļ daži kļuva savtīgi un slikti un vairs nevarēja palikt augstos līmeņos. Tiem bija jākrīt zemāk. Tajā līmenī viņi atkal kļuva slikti, un viņiem nācās krist arvien zemāk un zemāk. Tā tas turpinājās, līdz visbeidzot viņi nokrita šajā, parasto cilvēku līmenī. Ja reiz cilvēks ir nokritis līdz šim līmenim, viņš būtu pilnībā jāiznīcina. Taču Diženie Apskaidrotie, savas žēlsirdības vadīti, nolēma dot cilvēkiem vēl vienu iespēju, noliekot tos vissmagākajos apstākļos. Tādēļ tika radīta šī dimensija.

Cilvēkiem, kas mīt citās dimensijās, nav šādu ķermeņu. Viņi spēj lidot, spēj kļūt lielāki vai mazāki. Taču šajā dimensijā cilvēkam ir mūsu fiziskais ķermenis. Cilvēks ar šādu ķermeni nespēj panest ne aukstumu, ne karstumu, ne nogurumu, ne izsalkumu. Jebkurā gadījumā tās ir ciešanas. Kad esi slims, tev nākas ciest. Tev jāpiedzīvo dzimšana, novecošana, slimības un nāve, šādi ciešanās nomaksājot savus karmiskos parādus. Tev ir dota vēl viena iespēja, lai apskatītos, vai spēsi atgriezties pie pirmsākuma. Tādēļ tu tiki iemests šajā maldu pasaulē, kurā tev izveidoja šo acu pāri, lai tu nevarētu redzēt citas dimensijas un notiekošā patieso būtību. Ja spēsi atgriezties pie pirmsākuma, tad vislielākās ciešanas būs tev arī visvērtīgākās. Atgriežoties pie savas dzīvības pirmsākuma, tev šajā maldu pasaulē nāksies pilnveidot sevi, balstoties uz savu izpratnes spēju. Tev nāksies pārciest pēc iespējas vairāk grūtu brīžu, lai varētu ātrāk atgriezties atpakaļ. Ja kļūsi vēl sliktāks, tad tava dzīvība tiks iznīcināta. Tādēļ Apskaidroto būtņu acīs cilvēka dzīve nav domāta tam, lai būtu par cilvēku. Tā ir paredzēta tam, lai atgrieztos pie pirmsākuma, lai atgrieztos pie savas īstenās būtības. Parasts cilvēks nespēj to saprast. Parasts cilvēks ir vien parasts cilvēks parasto cilvēku sabiedrībā. Viņš domā par to, kā iekārtoties un dzīvot labāk. Jo labāk viņš dzīvo, jo savtīgāks un mantkārīgāks kļūst, jo vairāk attālinās no Visuma īpašības. Tādējādi viņš dodas pretī savai iznīcībai.

Lūk, tā tas izskatās no augsta līmeņa. Tev liekas, ka tu dodies uz priekšu, taču patiesībā kāpies atpakaļ. Cilvēce domā, ka attīsta zinātni un progresē, taču patiesībā tā tikai seko Visuma likumiem. Džans Guolao, viens no astoņiem svētajiem, jāja uz ēzeļa atmuguriski. Tikai daži zināja, kādēļ viņš tā rīkojās. Viņš atklāja, ka iešana uz priekšu ir virzīšanās atpakaļ, tādēļ arī jāja uz ēzeļa ar muguru pa priekšu. Tādēļ, tiklīdz cilvēks vēlas pilnveidoties, Apskaidrotie ļoti augstu novērtē šādu sirdi un bez ierunām palīdzēs viņam. Tāpat ir ar mūsu skolniekiem, kas šodien atrodas šeit. Ja vien tu vēlies pilnveidoties, es bez ierunām varu tev palīdzēt. Taču, ja tu, būdams parasts cilvēks, domā par to, kā izdziedināties, vēlies iegūt šo vai to, tad es nevaru tev palīdzēt. Kādēļ tā? Tas ir tādēļ, ka tu gribi būt parasts cilvēks, bet parastam cilvēkam ir lemts pārdzīvot dzimšanu, novecošanu, slimības un nāvi – tā tam ir jābūt. Visam ir sava iepriekšnolemtības saikne, kuru nedrīkst izjaukt. Sākotnēji tavā dzīvē nebija paredzēta pilnveidošanās, bet nu tu vēlies pilnveidoties. Tādēļ tava turpmākā dzīve ir jāpārkārto, un tavs organisms var tikt noregulēts.

Cilvēks vēlas pilnveidoties. Tiklīdz viņam parādās šāda vēlēšanās, Apskaidrotie ierauga to un uzskata šo vēlēšanos par ļoti vērtīgu. Bet kā lai viņam palīdz? Kur lai šajā pasaulē atrod skolotāju, kas varētu viņu mācīt? Turklāt šim cilvēkam jau ir pāri piecdesmit. Paši Diženie Apskaidrotie nevar viņu mācīt. Ja tie ļautu sevi ieraudzīt un mācītu tevi, ja izklāstītu Likumu un mācītu prakses metodi, tā būtu Debesu noslēpumu izpaušana, un par to viņiem pašiem nāktos krist lejā. Savu ļaundarību dēļ cilvēki ir nokrituši šajā maldu pasaulē. Tādēļ, atrodoties maldos, tiem jāpilnveidojas, balstoties uz savu izpratnes spēju, un tādēļ arī Apskaidrotie nevar viņus mācīt. Ja cilvēku acu priekšā parādītos dzīvs Buda, kurš izklāstītu Likumu un mācītu Gun, tad mācīties atnāktu pat tie, kam nav piedošanas. Ikviens tam noticētu. Kas tad būtu vēl jāizprot? Tad nepastāvētu arī pats jautājums par izpratni. Cilvēki paši ir iekrituši maldu pasaulē, tādēļ tie būtu jāiznīcina. Tagad tev ir dota vēl viena iespēja no maldu pasaules atgriezties pie sava pirmsākuma. Ja vari atgriezties, tad atgriezies. Ja tu nespēsi to paveikt, tad turpināsi pārdzimšanu loku, līdz visbeidzot tiksi iznīcināts.

Tev pašam jānoiet savs ceļš. Ko darīt, ja vēlies pilnveidoties? Apskaidrotie izdomāja šādu veidu. Debesu zīmju izmaiņu rezultātā tajā laikā sākās cjigun uzplaukums. Rīkojoties saskaņā ar šīm Debesu zīmēm, cilvēka Sjiņsjin atrašanās vietā viņam pievieno Gun caur kādu kanālu, kurš savienots ar viņa ķermeni un darbojas līdzīgi ūdens krānam. Kad tas ir atvērts, Gun ieplūst. Ja cilvēks vēlas izstarot Gun, tad Gun pieplūst. Kad viņš pats neizstaro Gun, tad nenes to sevī. Tāds ir viņa stāvoklis. To sauc par “atgriezenisko pilnveidošanos”, kurā cilvēks pabeidz pilnveidošanos, pilnveidojoties no augšas uz leju.

Parasti mēs pilnveidojamies no lejas uz augšu, līdz pat Gun atvēršanai un Pilnības sasniegšanai. Taču atgriezeniskā pilnveidošanās ir paredzēta vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem nepietiks laika, lai pilnveidotos no lejas uz augšu. Tādēļ būs ātrāk, ja viņi pilnveidosies no augšas uz leju. Tā bija tā laika parādība. Šim cilvēkam jābūt ar ļoti augstu Sjiņsjin līmeni. Atbilstoši cilvēka Sjiņsjin līmenim viņam tika dota šāda enerģija. Kādēļ tā? Viens no mērķiem bija rīkoties saskaņā ar tā laika Debesu zīmēm. Kad cilvēks dara labus darbus, viņš vienlaicīgi var pārciest arī grūtības. Tas tādēļ, ka, saskaroties ar parastiem cilvēkiem, viņu var ietekmēt visa veida pasaulīgās pieķeršanās. Dažs varbūt pat tev netic, kad tu dziedini viņu. Dziedinot tu attīri viņa ķermeni no daudz kā slikta, taču, lai arī šis cilvēks ir tik lielā mērā izdziedināts, varbūt acīmredzamu pārmaiņu tobrīd nav. Tādēļ pacients nejūtas apmierināts, un tā vietā, lai paustu savu pateicību, viņš vēl var apvainot tevi krāpšanā. Šajās problēmās un šādos apstākļos tev ir jānorūda sava sirds. Cilvēkam tiek dots Gun, lai viņš pilnveidotos un paaugstinātu sevi, un, darot labus darbus, attīstītu pārdabiskās spējas un viņa paša Gun. Tomēr daži cilvēki nespēj izprast šo principu. Vai tad es jums neteicu? Nedrīkst viņam izklāstīt Likumu. Tas ir jautājums par izpratni. Ja cilvēks nespēs izprast, tad tur neko nevarēs darīt.

Dažiem, kad viņiem parādās Gun, naktī guļot, pēkšņi kļūst tik karsti, ka viņi vairs nevar gulēt zem segas. Nākamajā rītā pieceļoties, lai kam viņš pieskartos, viss sit ar strāvu. Tad viņš saprot, ka ir ieguvis Gun. Ja kādam kaut kur sāp, atliek vien pārlaist ar roku, un sāpes pazūd kā nebijušas. No šā brīža viņš saprot, ka tam ir parādījies Gun. Viņš sāk rīkoties kā cjigun meistars – pieliek izkārtni, nodēvē sevi par cjigun meistaru un ķeras pie darba. Sākumā šis cilvēks bija samērā labs. Kad viņš dziedināja cilvēkus, tie deva viņam naudu vai kādas dāvanas – viņš tās, iespējams, nevēlējās vai arī atteicās pieņemt. Taču šis cilvēks nespēja izvairīties no piesārņošanās laicīgās sabiedrības lielajā krāsu kublā. Tādi kā viņš pilnveidojas atgriezeniski, viņi nekad nav pa īstam pilnveidojuši Sjiņsjin, tādēļ tiem ir ļoti grūti noturēt savu Sjiņsjin. Pakāpeniski šis cilvēks sāka pieņemt nelielas dāvanas. Vēlāk pieņēma jau arī lielas dāvanas. Galu galā viņš sāka apvainoties, ja tam deva mazāk, nekā viņš bija iedomājies. Viņš varēja pateikt: “Kam man tas viss vajadzīgs? Dodiet man naudu!” Un atkal nebija mierā, ja naudas tika dots par maz. Pat ar īsteno skolu cjigun meistariem viņš nevēlējās rēķināties. Viņa ausīs skanēja tikai uzslavas tā lielajām spējām. Viņš arī nebija priecīgs, ja kāds teica par viņu kaut ko sliktu. Pieauga viņa tieksme pēc slavas un pašlabuma. Viņš kļuva iedomīgs un sāka uzskatīt, ka ir pārāks par citiem. Viņš domāja, ka Gun tam ir ticis dots tādēļ, lai viņš kļūtu par cjigun meistaru, lai kļūtu bagāts, taču patiesībā tas tika dots, lai viņš varētu pilnveidoties. Tiklīdz viņam izveidojās tieksme pēc slavas un pašlabuma, viņa Sjiņsjin līmenis faktiski jau bija nokrities.

Es jau teicu, ka cilvēka Gun līmenis ir tikpat augsts kā viņa Sjiņsjin līmenis. Ja viņa Sjiņsjin līmenis ir krities, tad viņam vairs nedrīkst dot tik daudz Gun. Tas jādod atbilstoši viņa Sjiņsjin izmaiņām. Cilvēka Sjiņsjin līmenis nosaka viņa Gun līmeni. Jo vairāk cilvēks būs pieķēries slavai un pašlabumam, jo zemāk tas kritīs parasto cilvēku vidū. Vienlaikus samazināsies arī viņa Gun. Galu galā, kad viņš būs pilnībā nokritis, Gun viņam vairs nedos. Šim cilvēkam vairs nebūs Gun. Pirms dažiem gadiem parādījās diezgan daudz šādu cilvēku, no kuriem vairums bija sievietes, kam pāri piecdesmit. Lūk, tāda vecāka gadagājuma sieviete nodarbojās ar cjigun, taču viņai nebija nodota tās skolas būtība, lai gan varbūt kādos cjigun kursos viņa bija iemācījusies dažus paņēmienus dziedināšanai un organisma stiprināšanai. Te kādu dienu viņai pēkšņi parādījās Gun. Tomēr, tiklīdz parādījās viņas tieksme pēc slavas un pašlabuma, pazeminājās viņas Sjiņsjin un kritās viņas līmenis. Tagad viņa vairs nav nekas, viņa ir palikusi bez Gun. Mūsdienās ļoti daudz šādu cilvēku, kas atgriezeniski pilnveidojušies, jau ir nokrituši. Palikuši tikai daži. Kādēļ tā? Sieviete nezināja, ka tas bija paredzēts, lai viņa pilnveidotos, nevis lai kļūtu bagāta, iemantotu slavu un kļūtu par cjigun meistari. Patiesībā tas viss bija paredzēts, lai viņa pilnveidotos.

Kas ir “Gun aizņemšanās”? Tai nav vecuma ierobežojumu, taču ir viena prasība: šim cilvēkam jābūt ar ļoti labu Sjiņsjin. Viņš zina, ka, praktizējot cjigun, var pilnveidoties, un pats to arī vēlas. Viņš ir nolēmis pilnveidot sevi, bet kur lai atrod skolotāju? Pirms dažiem gadiem patiešām bija daži īsteni cjigun meistari, kas mācīja pilnveidošanās metodes. Tomēr tas, ko viņi mācīja, bija paredzēts vien dziedināšanai un organisma stiprināšanai. Neviens nemācīja augsta līmeņa Gun. To neviens nemāca.

Runājot par Gun aizņemšanos, man vēl par kaut ko jāpastāsta. Papildus Galvenajai dvēselei (Galvenajai apziņai) cilvēkam ir arī Palīgdvēsele (Palīgapziņa). Dažiem cilvēkiem ir viena, divas, trīs, četras vai pat piecas Palīgdvēseles. To dzimums ne vienmēr atbilst paša cilvēka dzimumam. Dažas Palīgdvēseles var būt vīriešu, un dažas var būt sieviešu dzimuma. Tās visas ir atšķirīgas. Arī Galvenās dvēseles dzimums ne vienmēr ir tāds pats kā fiziskā ķermeņa dzimums. Mēs esam pamanījuši, ka šobrīd daudziem vīriešiem ir sieviešu dzimuma Dvēsele, savukārt lielai daļai sieviešu ir vīriešu dzimuma Dvēsele. Tas sakrīt ar Dao sistēmas skatījumu par Debesu zīmēm, kad jiņ un jan ir samainījušies vietām, kad vērojams jiņ uzplaukums un jan panīkums.

Cilvēka Palīgdvēsele parasti nāk no augstāka līmeņa nekā viņa Galvenā dvēsele. It īpaši tas attiecas uz dažiem cilvēkiem, kuru Palīgdvēsele nāk no ļoti augsta līmeņa. Palīgdvēsele nebūt nav nešķīstais gars. Tā vienlaicīgi ar tevi ir dzimusi no tavas mātes miesām. Tai ar tevi ir viens vārds, un tā ir daļa no tava ķermeņa. Parasti, kad cilvēks kaut ko domā vai dara, lēmumu pieņem Galvenā dvēsele. Palīgdvēsele galvenokārt cenšas darīt visu, lai nepieļautu, ka Galvenā dvēsele pastrādā ko sliktu. Tomēr, ja Galvenā dvēsele ir ļoti ietiepīga, Palīgdvēsele neko nevar darīt. Parasto cilvēku sabiedrība nespēj maldināt Palīgdvēseli, bet Galvenā dvēsele var viegli nonākt šīs sabiedrības maldos.

Dažas Palīgdvēseles nāk no ļoti augstiem līmeņiem un, iespējams, atrodas pavisam tuvu tam, lai iegūtu Īsteno Sasniegumu. Palīgdvēsele vēlas pilnveidoties, taču tā neko nevar darīt, ja Galvenā dvēsele to negrib. Tad kādu dienu, cjigun uzplaukuma laikā, Galvenajai dvēselei arī parādījās vēlēšanās praktizēt cjigun un pilnveidoties uz augstiem līmeņiem. Protams, šī doma bija ļoti tīra un patiesa. Tajā nebija nekādas tieksmes pēc slavas un pašlabuma. Palīgdvēsele ļoti nopriecājās: “Es vēlos pilnveidoties, bet nevaru pieņemt lēmumus. Tagad tu vēlies pilnveidoties, un tas ir tieši tas, ko vēlos es.” Taču kur lai cilvēks atrod skolotāju? Palīgdvēsele bija diezgan spējīga. Tā atstāja ķermeni, lai dotos uzmeklēt Apskaidroto, kuru bija pazinusi savā iepriekšējā dzīvē. Dažas Palīgdvēseles nāk no ļoti augstiem līmeņiem, tādēļ ir spējīgas atstāt ķermeni. Nonākusi pie Apskaidrotā, tā izstāstīja par savu vēlmi pilnveidoties un aizņemties nedaudz Gun. Apskaidrotais ieraudzīja, ka šis cilvēks ir patiešām labs. Ja vēlas pilnveidoties, noteikti ir jāpalīdz. Tādējādi Palīgdvēsele aizņēmās nedaudz Gun. Parasti šāds Gun sastāv no izkliedētas enerģijas, kas tiek padota pa kanālu. Daži aizņemas Gun jau gatavā formā, kas bieži nes līdzi pārdabiskas spējas.

Šādā veidā cilvēks var iegūt pārdabiskas spējas. Kā jau tikko pieminēju, šis cilvēks kādu nakti guļot sajūt milzīgu karstumu, bet, nākamajā rītā pamostoties, pamana, ka viņam ir parādījies Gun. Lai kam viņš pieskartos, notiek elektriskās strāvas trieciens. No šā brīža viņš spēj dziedināt citus cilvēkus. Viņš arī saprot, ka ir ieguvis Gun. Viņam nav īsti skaidrs, no kurienes tas nāk. Ir vien aptuvens priekšstats, ka tas nāk no Visuma telpas, taču viņš nezina, kā tieši tas notiek. Palīgdvēsele viņam neko neteiks, jo tā ir Palīgdvēsele, kas pilnveidojas. Vienīgais, ko viņš zina, ir tas, ka ieguvis Gun.

Cilvēki, kas aizņemas Gun, parasti var būt dažāda vecuma. Vairākums no tiem ir jauni cilvēki. Tādēļ pirms dažiem gadiem parādījās divdesmit, trīsdesmit, četrdesmit gadu veci un arī vecāka gadagājuma ļaudis. Jaunam cilvēkam ir grūtāk valdīt pār sevi. Parasti tāds jauneklis ikdienas dzīvē izturas ļoti labi un attiecas pret slavu un pašlabumu vienaldzīgi, kamēr viņam vēl nav nekādu spēju. Bet, tiklīdz viņš izceļas pārējo vidū, tā viegli padodas slavas un pašlabuma kārdinājumam. Viņš domā, ka šajā dzīvē vēl priekšā tāls ceļš ejams. Viņš grib vēl pacensties un pacīnīties, lai sasniegtu kādu parasta cilvēka mērķi. Tādēļ, līdzko viņam attīstās pārdabiskās spējas un izveidojas prasmes, viņš sāk tās izmantot, lai sasniegtu savus mērķus parastu cilvēku sabiedrībā. Tā nedrīkst darīt. Ir aizliegts šādi izmantot Gun. Jo biežāk viņš izmantoja savu Gun, jo mazāk palika viņa Gun, līdz visbeidzot viņam vairs nebija nekā. Ir ļoti daudz cilvēku, kas šādi nokrituši. Manuprāt, šobrīd no viņiem vairs nav palicis neviens.

Šīs abas lietas, par kurām es tikko runāju, pieder pie tiem gadījumiem, kad cilvēki, kuriem ir salīdzinoši labs Sjiņsjin, iegūst Gun. Šis Gun nav iegūts, pilnveidojot sevi. Tas ir aizgūts no Apskaidrotajiem, tādēļ pats par sevi šis Gun ir labs.

Apsēstība ar nešķīsto garu

Iespējams, daudzi no jums ir dzirdējuši, ka pilnveidošanās aprindās tiek runāts par apsēstību ar dzīvnieku nešķīstajiem gariem, tādiem kā lapsas, zebiekstes, čūskas un citiem. Ko tas viss nozīmē? Daži cilvēki runā, ka, praktizējot cjigun, var izveidoties pārdabiskās spējas, bet patiesībā pārdabiskās spējas neveidojas – šīs “pārdabiskās spējas” ir vien cilvēka iedzimtās spējas. Taču, cilvēku sabiedrībai attīstoties, ļaudis arvien vairāk pievērš uzmanību mūsu materiālās pasaules taustāmajām lietām, tādējādi kļūstot arvien vairāk atkarīgi no mūsu modernās pasaules instrumentiem. Attiecīgi mūsu iedzimtās spējas arvien vairāk atrofējas. Galu galā – šīs spējas ir pazudušas pavisam.

Ja cilvēks vēlas iegūt pārdabiskas spējas, viņam tās jāattīsta, praktiski pilnveidojoties un atgriežoties pie savas sākotnējās, īstenās būtības. Bet dzīvniekam nav šīs sarežģītās domāšanas, tas tieši savienojas ar Visuma īpašību caur savu iedzimto instinktu. Daži cilvēki apgalvo, ka dzīvnieki var pilnveidoties. Runā, ka lapsa var izstrādāt sevī daņ, ka čūskas un citi dzīvnieki māk pilnveidoties. Patiesībā viņi nemāk pilnveidoties. Sākumā tie vispār nezināja, kas ir pilnveidošanās. Viņiem bija vien šis iedzimtais instinkts. Tomēr noteiktos apstākļos un noteiktā vidē laika gaitā varbūt arī varēja parādīties kādi efekti. Tā viņi varēja iegūt Gun un viņiem varēja parādīties dažas pārdabiskās spējas.

Tādā veidā dzīvnieks ieguva dažas spējas. Agrāk mēs būtu teikuši, ka šis dzīvnieks ir kļuvis saprātīgs un ieguvis dažas spējas. Parasto ļaužu acīs dzīvnieks ir ļoti spēcīgs, un cilvēks viegli var nonākt tā varā. Es saku, ka patiesībā tas nav spēcīgs. Īstena praktizētāja priekšā tas nav nekas. Pat tad, ja tas ir pilnveidojies tūkstošiem gadu, to var nospiest ar mazo pirkstiņu. Mēs jau teicām, ka dzīvniekam piemīt šis iedzimtais instinkts, tādēļ tam var būt dažas spējas. Tomēr mūsu Visumā pastāv princips: nedrīkst atļaut dzīvniekam pabeigt pilnveidošanos. Tādēļ senās grāmatās jūs varat izlasīt, ka reizi katros pārsimt gados tos nogalina lielās vai mazās kalpas laikā. Aizritot kādam laika periodam, dzīvniekiem var attīstīties Gun, tādēļ tie ir jānogalina, jānosper ar zibeni vai kā tamlīdzīgi. Tā kā tiem nepiemīt cilvēka būtība, tiem ir aizliegts pilnveidoties kā cilvēkiem. Dzīvniekam nav cilvēka dotumu, ja tas pabeigs pilnveidošanos, tad neizbēgami kļūs par dēmonu. Tādēļ tam nav ļauts pabeigt pilnveidošanos, pretējā gadījumā Debesis to nogalinās, un dzīvnieks pats arī to zina. Taču, kā jau es teicu, cilvēku sabiedrības morāle šobrīd pārdzīvo strauju lejupslīdi, un daži ir spējīgi uz jebkuru ļaundarību. Vai tad, atrodoties šādā stāvoklī, cilvēku sabiedrībai nedraud briesmas?

Viss, kas sasniedzis savu galējo robežu, neizbēgami pārvēršas savā pretstatā. Mēs atklājām, ka ikreiz, kad aizvēsturiskos laikos cilvēku sabiedrība dažādos ciklos piedzīvoja iznīcību, tā vienmēr atradās morāles pagrimuma un sabrukuma stāvoklī. Dimensija, kurā mīt mūsu cilvēce, kā arī daudzas citas dimensijas, šobrīd atrodas ļoti bīstamā situācijā. Tāpat ir ar citām šā līmeņa dimensijām. Nešķīstie gari un dzīvnieki arī cenšas pēc iespējas ātrāk aizbēgt un nokļūt augstākos līmeņos. Tie domā, ka, pakāpjoties uz augstākiem līmeņiem, varēs aizbēgt no briesmām. Bet kā gan tas var būt tik vienkārši? Lai varētu pilnveidoties, ir nepieciešams cilvēka ķermenis. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ daži praktizētāji tikuši apsēsti ar nešķīsto garu.

Daži varbūt brīnās: “Ja jau ir tik daudz Diženu Apskaidroto un augsta līmeņa Skolotāju, tad kādēļ neviens no viņiem nerūpējas par to?” Mūsu Visumā pastāv vēl kāds princips: ja tu pats kaut ko vēlies vai lūdz, neviens tajā neiejauksies. Mēs šeit mācām jūs, kā iet īstenu ceļu, un vienlaikus izsmeļoši izskaidrojam Likumu, turklāt iedrošinām jūs pašus izprast lietas būtību. Mācīties vai ne – tā ir tava darīšana. Meistara uzdevums ir nostatīt tevi uz pilnveidošanās ceļa, bet tas, kā tu sevi pilnveido, ir pilnībā atkarīgs no tevis paša. Neviens nespiedīs un neliks tev pilnveidoties. Pilnveidoties vai ne, tā ir tava paša darīšana. Citiem vārdiem sakot, lai kuru ceļu tu izvēlētos, lai ko tu gribētu, lai ko tu censtos iegūt, tajā visā neviens neiejauksies. Mēs tikai varam iedrošināt cilvēkus darīt labu.

Lai gan daži cilvēki praktizē kaut kādu cjigun, tomēr visu, ko viņi ir sasnieguši, faktiski ir ieguvuši dzīvnieki vai nešķīstie gari. Kā gan viņi ir nonākuši nešķīsto garu varā? Cik daudz visā valstī ir cjigun praktizētāju, aiz kuriem stāv nešķīstie gari? Ja es nosaukšu šo skaitli, daudzi būs pārāk nobijušies, lai uzdrošinātos praktizēt cjigun. Skaitlis ir biedējoši liels! Tad kādēļ ir parādījies šāds stāvoklis? Šīs lietas postoši ietekmē parasto cilvēku sabiedrību. Kādēļ ir radusies tik briesmīga situācija? Cilvēcei degradējoties, cilvēki paši to ir izraisījuši. Dēmoni ir it visur. Jo īpaši visi tie viltus cjigun meistari ir nešķīsto garu apsēsti. Mācot savu cjigun, viņi tieši izplata tās lietas. Visā cilvēces vēsturē dzīvniekiem nebija ļauts apsēst cilvēkus. Ja tie mēģināja, tad tika nogalināti. Lai kurš to pamanītu, viņš neļāva tam notikt. Taču mūsu tagadējā sabiedrībā ir daži cilvēki, kas lūdz nešķīsto garu palīdzību, vēlas tos un sniedz tiem veltes. Daži varbūt domā: “Es neko speciāli tiem nelūdzu.” Tu varbūt arī speciāli nelūdz, taču tiecies iegūt pārdabiskās spējas. Kā gan Apskaidrotais, kurš māca īstenu Likumu, var tev tās iedot? Tiekšanās pēc tām ir parasto cilvēku pieķeršanās, un no šīs pieķeršanās ir jāatbrīvojas. Tad kurš gan var iedot šīs spējas? Tikai dēmoni no citām dimensijām un dažādi dzīvnieki. Vai tad tas nenozīmē, ka tu viņus lūdz? Tad viņi arī atnāk.

Cik daudz ir tādu cilvēku, kas ar pareizām domām praktizē Gun? Praktizētājam jāpievērš liela uzmanība De, jādara labu un jābūt labestīgam pret citiem, it visā un vienmēr jābūt prasīgam pret sevi. Taču cik daudzi no tiem, kas praktizē parkos vai mājās, šādi domā? Nezinu, kādu cjigun šie cilvēki praktizē, taču dzirdēju, kā, izpildot vingrinājumus un šūpojoties, kāds murmina: “Mana vedekla neciena un neklausa mani. Mana sievasmāte ir tik briesmīga!” Daži pļāpā par visu ko – sākot no darba kantorī līdz pat valsts lietām. Nav nekā tāda, par ko tie nerunātu. Viņi pat kļūst dusmīgi, ja kaut kas nesaskan ar viņu domāšanas veidu. Saki, vai to var saukt par cjigun praksi? Ir vēl daži, kuriem, izpildot statisko pozīciju vingrojumu stāvus, kājas trīc aiz noguruma, taču prāts nespēj nomierināties: “Tagad viss ir tik dārgs un cenas turpina augt. Mūsu darbavieta nav spējīga izmaksāt algas. Kādēļ es nevaru attīstīt kādu pārdabisko spēju? Ja es iegūtu dažas no tām, tad kļūtu par cjigun meistaru. Es kļūtu bagāts. Es varētu pelnīt naudu, dziedinot cilvēkus.” Ieraugot, ka citi ir attīstījuši savas pārdabiskās spējas, viņš kļūst vēl nemierīgāks. Viņš to vien dara, kā dzenas pēc pārdabiskajām spējām, dzenas pēc Debesu acs atvēršanas un spējas dziedināt. Padomājiet par to ikkatrs, cik tālu tas ir no mūsu Visuma īpašības “Džeņ Šaņ Žeņ”! Patiesībā tas ir pilnīgs pretstats. Ja runājam nopietnāk, tad šis cilvēks praktizē ķecerību! Tomēr viņš to dara neapzināti. Jo vairāk viņš šādi domā, jo sliktāki kļūst viņa nodomi. Šis cilvēks nav atradis īstenu Likumu un nezina par De vērtību. Viņš domā, ka ar dažu kustību palīdzību spēs attīstīt Gun un iegūt to, pēc kā viņš dzenas. Tādi ir viņa uzskati.

Tieši ar šiem saviem nelāgajiem nodomiem cilvēks ir piesaucis sev nešķīsto garu. Dzīvnieks to skaidri redz: “Šis cilvēks grib izmantot Gun, lai kļūtu bagāts. Vēl kāds grib būt slavens un iegūt pārdabiskas spējas. Skat, viņa ķermenis nebūt nav slikts, un arī tas, ko viņš sevī nes, ir ļoti labs. Taču viņa nodomi ir nelāgi. Viņš neatlaidīgi tiecas pēc pārdabiskajām spējām! Varbūt viņam ir skolotājs, taču, pat ja tas tā ir, man nav, no kā baidīties.” Dzīvnieks zina, ka ortodoksālas mācības skolotājs, redzot, ka šis cilvēks tā dzenas pēc pārdabiskajām spējām, viņam tās nedos. Jo neatlaidīgāk viņš tiecas tās iegūt, vēl jo vairāk skolotājs viņam tās nedos, tāpēc ka arī tā ir pieķeršanās, no kuras jāatbrīvojas. Jo uzmācīgāka ir šī tieksme, jo vairāk skolotājs nedos viņam pārdabiskās spējas un jo grūtāk viņam būs to izprast. Jo vairāk viņš pēc tām tiecas, jo sliktākas kļūst viņa domas. Galu galā – redzot, ka šis cilvēks ir bezcerīgs, viņa skolotājs ar nožēlu nopūtās un atteicās no viņa. Var būt arī tā, ka praktizētājam nav skolotāja, taču par viņu var parūpēties kāds garāmejošs skolotājs, jo dažādās dimensijās ir daudz Apskaidroto. Pamanot šo cilvēku, viens no tiem pavēroja viņu, sekoja viņam veselu dienu, taču, sapratis, ka viņš ir nelabojams, aizgāja. Nākamajā dienā atnāca cits Apskaidrotais, un, sapratis, ka nekas labs nesanāks, arī aizgāja.

Dzīvnieks zina, ka, lai arī šim cilvēkam ir skolotājs vai garāmejošs skolotājs, šis skolotājs nedos viņam to, pēc kā viņš dzenas. Tā kā dzīvnieks nevar redzēt dimensijas, kurās atrodas Diženie Apskaidrotie, tas nebaidās un cenšas izmantot šo nepilnību. Mūsu Visumā pastāv princips: ja cilvēks pēc kaut kā dzenas, pats kaut ko grib, tad citiem parasti nav ļauts iejaukties. Dzīvnieks izmanto šo nepilnību: “Ja jau cilvēks ko vēlas, es viņam to iedošu. Kas tur būtu aplams, ja es viņam palīdzētu?” Tā tas arī iedod cilvēkam spējas. Sākumā dzīvnieks neuzdrošinās apsēst cilvēku. Vispirms izmēģinājumam tas iedod viņam nedaudz Gun. Kādu dienu cilvēks pēkšņi atklāj, ka ir ieguvis Gun, pēc kura bija tiecies, un atklāj arī to, ka spēj dziedināt. Pārliecinājies, ka viss ir kārtībā, it kā būtu nospēlēta skaņdarba prelūdija, dzīvnieks nolemj: “Ja jau viņš tik labprāt pieņem palīdzību, tad es iemitināšos viņa ķermenī. Tā es varēšu dot viņam vēl vairāk. Tu vēlies Debesu aci? Šoreiz došu tev visu.” Šādā veidā tas apsēž cilvēka ķermeni.

Kamēr cilvēks tik stūrgalvīgi tiecas pēc šīm lietām, viņam atveras Debesu acs. Turklāt viņš var izstarot Gun un ir ieguvis dažas niecīgas pārdabiskās spējas. Viņš ļoti nopriecājas, uzskatot, ka ar prakses palīdzību ir ieguvis visu, pēc kā tiecās. Taču faktiski viņa prakse nav atnesusi neko. Viņam šķiet, ka viņš var caurskatīt cilvēka ķermeni un atklāt vietu, kur atrodas slimība. Patiesībā viņa Debesu acs nebūt nav atvērta. Tas ir dzīvnieks, kas kontrolē viņa smadzenes. Dzīvnieks šā cilvēka smadzenēs atspoguļo to, ko redz savām acīm, tādējādi cilvēkam šķiet, ka viņa Debesu acs ir atvērta. Brīdī, kad viņš izstiepj savu roku, lai izstarotu Gun, arī dzīvnieks izstiepj savu ķepu no viņa aizmugures. Tiklīdz viņš izstaro Gun, tā parādās maza čūskas galviņa, tā izbāž savu šķelto mēlīti un laiza slimo vai pietūkušo vietu. Šādu gadījumu ir pārāk daudz. Šie ļaudis paši ir piesaukuši apsēstību ar nešķīsto garu.

Cilvēks tiecās, gribēja kļūt slavens un bagāts – lieliski, nu viņš ir ieguvis pārdabiskas spējas un var dziedināt. Arī viņa Debesu acs spēj redzēt. Viņš ir ļoti priecīgs. Dzīvnieks, to redzot, var nodomāt: “Tu vēlies kļūt bagāts? Labi, es ļaušu tev nopelnīt naudu.” Manipulēt ar parasta cilvēka prātu ir vieglāk par vieglu. Dzīvnieks var izdarīt tā, ka daudzi cilvēki, pat ļoti daudzi, nāks pie viņa, lai dziedinātos. Skat, kā, kamēr cilvēks šajā pusē pieņem pacientus, dzīvnieks viņā pusē sūta reportierus, lai tie reklamētu viņu avīzēs. Tas manipulē ar parastiem cilvēkiem, lai tie darītu šīs lietas. Ja pacients nemaksās pietiekami daudz naudas, tas neies cauri – dzīvnieks radīs viņam galvassāpes. Jebkurā gadījumā pacientam nāksies samaksāt vēl vairāk naudas. Tā, lūk, šis cilvēks kļūst gan bagāts, gan slavens – nauda ir nopelnīta, un viņš kļuvis slavens, turklāt viņš ir kļuvis arī par cjigun meistaru. Parasti šāds cilvēks nepievērš uzmanību Sjiņsjin un uzdrīkstas teikt jebko. Debesis, lūk, ir numur viens, bet viņš – numur divi. Viņš pat uzdrīkstas teikt, ka ir dieviete Sjivanmu vai Diženais Imperators Juihuans, kas nonācis no Debesīm. Viņš pat uzdrošinās saukt sevi par Budu. Tā kā viņš nav izgājis īstu Sjiņsjin pilnveidošanu, tad praktizē tikai tādēļ, lai iegūtu pārdabiskās spējas. Tā rezultātā viņš pats sev ir piesaucis nešķīsto garu.

Daži varbūt domā: “Kas gan tur tik slikts? Ja jau varu nopelnīt naudu un kļūt slavens, tad labi vien ir.” Daudzi cilvēki šādi domā. Ļaujiet man jums ko pateikt: dzīvniekam ir savs nodoms. Tas neko tev nedos tāpat vien. Šajā Visumā pastāv princips: “ja nezaudēsi, tad neiegūsi”. Ko tas iegūs? Vai tad es tikko jau neizskaidroju šo jautājumu? Tam ir nepieciešama tava ķermeņa dzīvības esence, lai pilnveidojoties varētu iegūt cilvēka veidolu. Tā tas no cilvēka ķermeņa cenšas paņemt dzīvības esenci. Cilvēka ķermenī ir tikai viena šī dzīvības esence, ar kuru tas var rēķināties, ja vēlas pilnveidoties. Ja ļausi dzīvniekam to paņemt, tad vari aizmirst par pilnveidošanos. Kā gan tad pilnveidosies? Ja tev nekas vairs nebūs palicis, tu vispār nevarēsi pilnveidoties. Daži varbūt teiks: “Es nemaz negribu pilnveidoties. Es tikai vēlos kļūt bagāts. Ja vien varu iegūt naudu, tad viss kārtībā. Par ko man uztraukties!” Tu vēlies kļūt bagāts, bet es esmu pārliecināts, ka pārdomāsi, kad pateikšu tev, kas patiesībā notiek. Kādēļ pārdomāsi? Ja nešķīstais gars atstās tevi agrāk, tu sajutīsi pilnīgu bezspēku visā ķermenī. Tas būs paņēmis pārāk daudz tavas dzīvības esences, tādēļ šādā stāvoklī tev nāksies pavadīt visu savu atlikušo dzīvi. Ja tas atstās tavu ķermeni vēlāk, tu kļūsi kā dārzenis un līdz pat mūža galam gulēsi gultā, vāri elpojot. Tev būs nauda, bet vai varēsi to tērēt? Tu būsi slavens, bet vai varēsi to izbaudīt? Vai tas nav briesmīgi?

Šādi gadījumi ir bieži sastopami, un mūsdienu praktizētāju vidū to ir īpaši daudz. Dzīvnieks var ne tikai apsēst cilvēku, bet arī nogalināt viņa Dvēseli. Tas iekļūst Nivaņ pilī un tur tup. Lai arī tas izskatās pēc cilvēka, tomēr tas nav cilvēks. Tādas lietas notiek vēl šobrīd, jo cilvēces morāles normas ir mainījušās. Ja cilvēks dara ko sliktu un tu viņam saki, ka viņš dara sliktu, šis cilvēks tev nemaz nenoticēs. Viņš domā, ka pelnīt naudu, tiekties pēc naudas un bagātības ir labi un pareizi, tas atbilst Debesu un Zemes likumiem. Tādēļ viņš kaitē un rada zaudējumus citiem. Lai nopelnītu naudu, viņš ir gatavs uz jebkuru ļaundarību un uzdrošinās darīt jebko. Dzīvnieks neiegūs, ja nebūs neko zaudējis. Vai viņš tāpat vien tev kaut ko iedos? Viņš vēlas paņemt kaut ko no tava ķermeņa. Protams, kā mēs jau teicām, cilvēks pats piesaista sev šīs nepatikšanas, jo viņa priekšstati nav pareizi un domas nav tīras.

Mēs izklāstām Faluņ Dafa. Ja tu pilnveidojies mūsu skolā un spēj labi kontrolēt savu Sjiņsjin, tev neradīsies nekādas problēmas, jo viena taisna prāta doma spēj uzveikt visu ļaunumu. Bet, ja tu nespēj kontrolēt savu Sjiņsjin, ja dzenies gan pēc viena, gan pēc otra, tad neizbēgami sagādāsi sev nepatikšanas. Daži cilvēki nekādi nespēj atstāt to, ko kādreiz ir praktizējuši. Mēs sakām, ka praktizējot ir jāiet tikai pa vienas skolas ceļu, jo, īsteni pilnveidojoties, ir jābūt uzticīgam tikai vienai skolai. Lai gan daži cjigun meistari ir sarakstījuši grāmatas, es jums sacīšu, ka šīs grāmatas satur visu ko, teiksim: čūskas, lapsas un zebiekstes – tās ir lietas, ko viņi paši praktizē. Kad tu lasi tādas grāmatas, šie dzīvnieki lec ārā no vārdiem. Es jau teicu, ka viltus cjigun meistaru skaits daudzas reizes pārsniedz īstu cjigun meistaru skaitu, jūs nespējat tos atšķirt. Tādēļ jums visiem ir jābūt prasīgiem pret sevi. Ar to es negribu teikt, ka jums noteikti ir jāpraktizē Faluņ Dafa. Jūs varat pilnveidoties jebkurā skolā, kura jums patīk. Taču agrāk bija tāds teiciens: “Labāk tūkstoš gadu nesaņemšu īstenu Likumu, nekā vienu dienu nodošos ķecerībai.” Tādēļ jums ir kārtīgi jākontrolē sevi un patiesi jāpilnveidojas īstenā Likumā. Nepiejauc savai pilnveidošanās praksei neko citu, pat ne domu. Dažiem cilvēkiem Faluņ jau ir deformējies. Kādēļ tā? Viņi apgalvo, ka nav praktizējuši citu cjigun. Taču, kad viņi sāk praktizēt, viņiem nāk prātā kaut kas no citām praksēm. Vai tad tā nav citu lietu piejaukšana? Tas arī ir viss, ko mēs vēlējāmies teikt par apsēstību ar nešķīsto garu.

Kosmiskā valoda

Kas ir kosmiskā valoda? Tas nozīmē, ka cilvēks pēkšņi sāk murmināt kādā neizprotamā valodā. Viņš arī pats nesaprot, ko runā. Tas, kam piemīt telepātijas spēja, var uztvert teiktā virspusējo jēgu, taču nav spējīgs saprast, ko tieši šis cilvēks runā. Daži cilvēki spēj runāt vairākās šādās valodās. Daži slavē tādu izcilu spēju, uzskatot to par prasmi, par pārdabisku spēju. Tā nav ne pārdabiska spēja, ne arī praktizētāja prasme; tā arī neatspoguļo viņa līmeni. Kas tad tas ir? Faktiski tas nozīmē, ka tavu prātu kontrolē kāds gars no citas dimensijas. Bet tu vēl domā, ka tas ir ļoti labi, priecājies par to un vēlies to. Jo vairāk tu priecājies, jo ciešāk tas tevi kontrolē. Kā gan tu, būdams īsts praktizētājs, vari ļaut tam kontrolēt sevi? Turklāt tas nāk no ļoti zema līmeņa. Tādēļ jums, īsteniem praktizētājiem, nevajadzētu iedzīvoties šādās nepatikšanās.

Cilvēks ir visvērtīgākā un saprātīgākā no būtnēm. Kā gan tu vari atļaut šiem gariem sevi kontrolēt? Tu pat nevēlies savu ķermeni. Cik tas ir skumji! Daži no gariem apsēž cilvēku ķermeņus, bet daži ne – tie saglabā noteiktu distanci. Taču tie var kontrolēt tevi un manipulēt ar tevi. Kad tu gribi runāt, tie ļauj tev runāt, buldurēt. To var nodot arī citam cilvēkam, ja tas vēlas iemācīties. Tiklīdz viņš saņems drosmi, lai pamēģinātu, viņš arī var sākt tā runāt. Patiesībā šie gari nāk grupās. Ja gribēsi runāt, tad viens no tiem iemitināsies tavā ķermenī un tu sāksi runāt.

Kādēļ gan kas tāds var notikt? Kā jau es teicu, šis gars vēlas paaugstināt savu līmeni. Taču tajā pusē nav nekādu grūtību, un tādēļ tas nevar pilnveidoties un paaugstināt sevi. Tad viņš izdomāja izeju no šā stāvokļa: nolēma palīdzēt cilvēkam darīt labus darbus, taču īsti nezināja, kā. Tomēr viņam bija zināms, ka enerģijai, ko tas izstaro, var būt nomierinoša iedarbība uz slimo, tā uz brīdi var atvieglot slimnieka ciešanas, lai gan nevar viņu pilnībā izdziedināt. Turklāt tas zināja, ka, izstarojot enerģiju caur cilvēka muti, ir iespējams sasniegt tādu efektu. Lūk, kas notiek. Daži cilvēki sauc to par debesu valodu, bet citi par Budas valodu. Tā ir Budas zaimošana. Es saku, ka tās ir galīgas muļķības!

Ir zināms, ka Buda reti atver muti, lai runātu. Ja viņš atvērtu muti un sāktu runāt mūsu dimensijā, tas varētu izraisīt zemestrīci. Tie būtu tik briesmīgi dārdi! Daži cilvēki saka: “Es ar savu Debesu aci redzēju, kā Buda ar mani runā.” Viņš ar tevi nerunāja. Daži cilvēki arī ir redzējuši manu Likuma ķermeni darām to pašu. Arī viņš ar tevi nerunāja. Tā bija doma, kuru viņš noraidīja stereo skaņas veidā. Tu sadzirdēji to, un tev šķita, it kā viņš runātu. Parasti Buda runā savā dimensijā. Pēc tam, kad viņa vārdi nonāk līdz šejienei, tu tā kā tā nevari skaidri sadzirdēt, ko viņš saka, jo laika un telpas koncepcija šajās divās dimensijās ir atšķirīga. Viens šičeņ mūsu dimensijā ir divas stundas, bet tajā lielajā dimensijā tas ir viens gads. Tas nozīmē, ka mūsu dimensijā laiks rit lēnāk nekā viņu dimensijā.

Senāk bija tāds teiciens: “Viena diena Debesīs ir kā tūkstoš gadu uz Zemes.” Tas attiecas uz atsevišķām pasaulēm, kurās nepastāv laika un telpas jēdziens. Tās ir pasaules, kurās mājo Diženie Apskaidrotie, piemēram, Sukhavati, Glazētā pasaule, Faluņ pasaule, Lotosa pasaule un citas. Tomēr tajā lielajā dimensijā laiks rit ātrāk nekā pie mums. Ja tu spēj to uztvert, tad vari sadzirdēt kādu runājam. Dažiem cilvēkiem ir atvērtas “Debesu ausis”, un viņi spēj dzirdēt kādu runājam, taču nespēj sadzirdēt skaidri. Lai ko arī tu dzirdētu, tas izklausās pēc putnu čivināšanas vai arī pēc skaņām, kas rodas, atskaņojot skaņas ierakstu lielā ātrumā. Nav iespējams uztvert nevienu vārdu. Protams, daži var sadzirdēt mūziku vai sarunu, taču tam nepieciešama kāda pārdabiska spēja – kā nesējs, kas palīdzētu novērst laika starpību. Tikai tad tu vari skaidri sadzirdēt skaņas, kas nonāk līdz tavām ausīm. Tāda ir patiesība. Daži cilvēki sauc to par Budas valodu, taču tā nebūt nav.

Kad sastopas divi Apskaidrotie, pietiek ar vienu smaidu, lai viņi pilnībā saprastu viens otru. Tie izmanto telepātiju, ar kuras palīdzību stereo skaņa nonāk klausītāja ausīs. Kad viņi smaida, domu apmaiņa jau ir notikusi. Tas nav vienīgais veids, kuru viņi izmanto. Dažreiz viņi izmanto arī citu veidu. Jūs zināt, ka Tibetas tantrismā lamas pievērš lielu uzmanību mudrām. Taču, ja jūs lamam pavaicāsiet, kas ir mudra, viņš atbildēs, ka tā ir augstākā joga. Bet kādam nolūkam īsti tā domāta? Viņš arī to nezina. Patiesībā tā ir Diženo Apskaidroto valoda. Kad cilvēku ir daudz, viņš izpilda lielo mudru, kura ir ļoti skaista. Ir dažādas lielās mudras. Kad cilvēku ir maz, viņš izpilda mazo mudru, kura arī ir ļoti skaista: daudzveidīgas mazās mudras ir ļoti sarežģītas un bagātīgas, jo tā arī ir valoda. Senāk to uzskatīja par Debesu noslēpumu. Tagad mēs esam to atklājuši. Tibetā izmanto vien dažas kustības, kuras tiek lietotas, lai praktizētu Gun. Šīs kustības ir tikušas klasificētas un sistematizētas. Tā ir tikai Gun prakses valoda, tikai dažas Gun prakses formas. Īstās mudras ir ļoti sarežģītas.

Ko Skolotājs dod saviem skolniekiem?

Ieraugot mani, daži cilvēki satver manu roku un nelaiž to vaļā. Kad citi ierauga viņus tā darām, arī viņi dara tāpat. Es zinu, kas viņiem prātā. Daži, izjūtot prieku, vēlas paspiest Skolotājam roku. Citi vēlas iegūt kādu informāciju, tādēļ neatlaiž manu roku. Mēs tev jau teicām, ka īstena pilnveidošanās ir tevis paša ziņā. Mēs neesam šeit, lai nodarbotos ar dziedināšanu un organisma stiprināšanu, ne arī tādēļ, lai dotu tev kaut kādas informācijas un ārstētu tavas slimības. Mēs ar to nenodarbojamies. Es pats personīgi novērsīšu tavas veselības problēmas. Par tiem, kuri praktizē nodarbību vietās, parūpēsies mani Likuma ķermeņi, tie parūpēsies arī par tiem, kas lasa manu grāmatu un pilnveidojas patstāvīgi. Vai tu domā, ka, pieskaroties manai rokai, varēsi paaugstināt savu Gun? Vai tas nav smieklīgi?

Gun pieaugums ir atkarīgs no sava Sjiņsjin pilnveidošanas. Ja tu nenodarbojies ar praktisko pilnveidošanos, tad Gun nepieaugs, jo pastāv Sjiņsjin kritēriji. Kad tev pieaugs Gun, tad tie, kas atrodas augstākā līmenī, redzēs, ka tev ir likvidētas pieķeršanās, likvidēta tā matērija, un virs tava galvvidus izaugs mērs, kurš ir Gun staba formā. Mērs ir tikpat augsts, cik tavs Gun stabs. Tas atspoguļo tevis paša pilnveidoto Gun, kā arī parāda, cik augsts ir tavs Sjiņsjin līmenis. Neviens nav spējīgs pievienot tev pat ne mazumiņu Gun, jo tas tāpat tur nepaliks. Es varu izdarīt tā, lai tu vienā acumirklī sasniegtu stāvokli “Trīs ziedi virs galvvidus”, tomēr, tiklīdz tu iziesi pa šīm durvīm, Gun nokritīsies, jo tas nav tavs. Tu neesi to ieguvis, pilnveidojot sevi. Gun nevar tur palikt, jo tavs Sjiņsjin nav sasniedzis šādu līmeni. Lai kurš arī iedotu tev Gun, tas vienalga nokritīsies, jo Gun ir iegūstams, tikai pilnveidojot sevi, pilnveidojot savu paša sirdi. Tu vari virzīties augšup tikai tad, ja patiesi attīsti savu Gun un nepārtraukti paaugstini savu līmeni, saplūstot ar Visuma īpašību. Daži cilvēki lūdz man autogrāfu, bet es nevēlos parakstīties. Daži lielās, ka viņiem esot Skolotāja autogrāfs. Viņi grib izrādīties vai arī grib, lai Skolotāja informācija viņus aizsargātu. Vai tā nav pieķeršanās? Tev pašam ir jāpilnveido sevi. Kam tev tāda informācija? Vai, pilnveidojoties augstā līmenī, tev vajadzētu pievērst uzmanību kam tādam? Kāda tam nozīme? Tam var būt nozīme vien dziedināšanā un organisma stiprināšanā.

Ļoti mikroskopiskā stāvoklī katra tava attīstītā Gun daļiņa izskatās tieši tā kā tu. Kad pacelsies pāri Laicīgā Likuma robežām, tu sāksi pilnveidot Budas ķermeni. Tad visas mikroskopiskās Gun daļiņas būs līdzīgas Budas tēlam. Tās ir ļoti skaistas un sēž uz lotosa zieda. Taču dzīvnieka nešķīstajam garam Gun sastāv no mazām lapsiņām, čūskām un visa kā cita. Ļoti mikroskopiskā stāvoklī visas viņu smalkās daļiņas ir tādas. Ir vēl arī tā sauktās informācijas. Daži cilvēki iemaisa tēju un dod jums dzert, uzskatot to par Gun. Parasts cilvēks tikai vēlas atbrīvoties no sāpēm vai atlikt slimību uz vēlāku laiku un apturēt tās attīstību. Lai kā arī būtu, parasts cilvēks ir tikai parasts cilvēks. Mums nav daļas gar to, kā viņš sagandē savu ķermeni. Jūs esat praktizētāji, tādēļ es jums par to stāstu. No šā brīža jums vairs nevajadzētu tā darīt. Nekad vairs neprasiet tā dēvētās informācijas un citas līdzīgas lietas. Kāds cjigun meistars apgalvoja: “Es sūtīšu informācijas, un jūs varēsiet tās saņemt jebkurā valsts daļā.” Ko tu saņemsi? Teikšu tev, ka šīm lietām trūks jebkādas būtiskas nozīmes. Pat pieņemot, ka tās ir labas, tās ir domātas tikai dziedināšanai un organisma stiprināšanai. Jūs esat praktizētāji, tādēļ jūsu Gun pieaug jūsu pilnveidošanās rezultātā. Enerģija no citu cilvēku informācijām nevar paaugstināt jūsu Gun, tādēļ ka tā ir domāta vienīgi tam, lai dziedinātu parastus cilvēkus. Tev ir jāsaglabā taisna sirds. Neviens nevar pilnveidoties tavā vietā. Tikai tad, kad patiesi pilnveidojies, tu vari paaugstināt savu līmeni.

Ko tad es jums dodu? Visiem zināms, ka daudzi mūsu praktizētāji nekad nav praktizējuši cjigun un viņiem ir slimības. Ir diezgan daudz tādu, kas praktizējuši cjigun daudzus gadus, taču joprojām turpina maldīties cji līmenī un nav ieguvuši nekādu Gun. Protams, ir daži, kas dziedina citus. Nezini, kā viņi to dara? Kad es runāju par nešķīsto garu apsēstību, es jau aizvācu šos nešķīstos garus no to praktizētāju ķermeņiem, kuri patiesi spēj pilnveidoties saskaņā ar Dafa. Pilnībā aizvācu visu slikto, lai arī kas tas būtu, gan no viņu ķermeņu iekšpuses, gan ārpuses. Es attīrīšu ķermeņus arī tiem, kas lasa šo Dafa un patiesi praktizē pilnveidošanos pašmācības ceļā. Turklāt ir jāattīra arī jūsu mājas vide. Cik ātri vien iespējams, izmetiet ārā tās lapsu un zebiekšu pielūgsmes plāksnītes, kuras iepriekš jūs glabājāt kā dārgumu. Es visu tev esmu attīrījis, tās vairs neeksistē. Tā kā tu vēlies pilnveidoties, mēs varam tev atvērt visērtākās durvis un to visu izdarīt. Tomēr mēs darām to tikai īstenu praktizētāju labā. Protams, ir daži cilvēki, kas nevēlas pilnveidoties. Viņi līdz pat šim brīdim nav sapratuši, par ko es runāju. Tādēļ arī mēs nevaram viņiem palīdzēt. Mēs rūpējamies tikai par īsteniem praktizētājiem.

Ir arī tādi cilvēki, par kuriem agrāk runāja, ka viņi ir nešķīsto garu apsēsti. Šis cilvēks arī pats tā jutās. Lai gan tagad no viņa viss jau ir noņemts, viņš joprojām uztraucas. Viņam šķiet, ka apsēstība joprojām pastāv. Tā jau ir sava veida pieķeršanās, kuru sauc par aizdomīgumu. Ja šis cilvēks tā turpinās, tad var atkal sev piesaistīt nešķīsto garu. Tev pašam ir jāatbrīvojas no šīs pieķeršanās, jo apsēstība vairs neeksistē. Mūsu iepriekšējo kursu laikā daži cilvēki jau tika attīrīti. Es jau esmu to izdarījis un aizvācis visus nešķīstos garus no jūsu ķermeņiem.

Dao sistēmā, kad prakse notiek zemā līmenī, nepieciešams ielikt pamatus. Ir jāattīsta Debesu loks, daņ lauks, kā arī dažas citas lietas. Šeit mēs tevī ievietosim Faluņ, cji mehānismu un daudzus citus mehānismus, kas nepieciešami sevis pilnveidošanai. To ir vairāk nekā desmit tūkstošu. To visu ir nepieciešams tev dot, viss tiks iesēts tevī kā sēkla. Tikai pēc tam, kad būšu likvidējis tavas veselības problēmas, kad būšu izdarījis visu, kas jāizdara, un ievietojis tevī visu nepieciešamo, tikai tad tu varēsi veiksmīgi pilnveidoties mūsu skolā. Pretējā gadījumā, ja es neko neiedošu, viss aprobežosies vien ar dziedināšanu un organisma stiprināšanu. Atklāti runājot, ja cilvēki nepievērš uzmanību Sjiņsjin paaugstināšanai, tad viņiem labāk būtu nodarboties ar fizkultūru.

Mēs nesam atbildību par tiem cilvēkiem, kuri patiešām ir veltījuši sevi pilnveidošanās praksei. Tie, kas pilnveidojas pašmācības ceļā, arī saņems visu, taču viņiem ir patiesi jāpraktizē. Šīs lietas mēs dodam īsteniem praktizētājiem. Es jau teicu, ka man patiesi jāuzlūko jūs kā savus sekotājus. Turklāt augsta līmeņa Likums ir jāmācās padziļināti, un jums jāzina, kā pilnveidoties. Jums uzreiz tiks mācīti visi pieci vingrojumu kompleksi, un jūs tos visus apgūsiet. Pienāks laiks, kad jūs spēsiet sasniegt ļoti augstu līmeni – tik augstu, ka nespējat pat iedomāties. Ja vien jūs pilnveidosieties, jums nebūs grūtību sasniegt Īsteno Sasniegumu. Es mācu šo Likumu, aptverot atšķirīgus līmeņus. Turpmāk pilnveidojoties, tu pamanīsi, ka šis Likums vienmēr kalpos par ceļvedi tavā pilnveidošanās praksē, lai arī kādā līmenī tu atrastos.

Tev – praktizētājam no šā brīža dzīves ceļš tiks mainīts. Mans Likuma ķermenis pārkārtos tavu likteni. Kā pārkārtos? Cik gadu cilvēkam ir atlicis dzīvot? Viņš pats to nezina. Pēc gada vai pusgada daži var smagi saslimt, un šī slimība var ilgt vairākus gadus. Dažiem var izveidoties smadzeņu tromboze vai citas slimības, un tie nekad vairs nespēs kustēties. Kā tu šādā stāvoklī varēsi pilnveidoties savas atlikušās dzīves laikā? Mēs attīrīsim tavu ķermeni un atbrīvosim tevi no tā visa. Tomēr mēs vēlamies jau iepriekš jūs brīdināt, ka to mēs varam paveikt tikai īstenu praktizētāju labā. Nedrīkst to patvaļīgi darīt parastiem cilvēkiem, pretējā gadījumā tas ir tas pats, kas darīt sliktu darbu. Visam parasto cilvēku dzīvē – dzimšanai, novecošanai, slimībām un nāvei – ir sava iepriekšnolemtība, kuru nedrīkst izjaukt pēc savas vēlēšanās.

Mēs uzskatām praktizētājus par visvērtīgākajiem cilvēkiem. Tādēļ mēs varam darīt to tikai praktizētāju labā. Kā darīt? Ja Skolotājam ir ļoti augsts Diženums un Tikums – proti, ja Skolotājam ir liels Gun spēks, – šis Skolotājs var likvidēt tavu karmu. Ja Skolotāja Gun līmenis ir augsts, viņš var likvidēt lielu daudzumu tavas karmas. Ja Skolotāja Gun līmenis ir zems, viņš var likvidēt tikai nedaudz tavas karmas. Piemēram, mēs saliksim kopā visāda veida karmu, kas eksistē tavā turpmākajā dzīves ceļā, un likvidēsim pusi no tās. Atlikusī puse joprojām ir augstāka par kalnu, un tavos spēkos nav to pārvarēt. Ko darīt? Iespējams, nākotnē, kad tu sasniegsi Dao, daudzi cilvēki gūs no tā labumu. Tādēļ katrs no viņiem dzēsīs daļu tavas karmas. Protams, viņiem tas būs nieks. Praktizējot tu savā ķermenī attīstīsi arī daudzas dzīvās būtnes. Turklāt bez tavas Galvenās dvēseles un Palīgdvēseles ir vēl daudzi “tu”, kas arī paņems sev daļu no tavas karmas. Kad pienāks skarbo pārbaudījumu laiks, no karmas maz kas būs palicis pāri. Lai gan tās būs atlicis maz, tā joprojām būs diezgan liela, un tu tā kā tā nespēsi to pārvarēt. Ko tālāk darīt? Tā tiks sadalīta neskaitāmās daļiņās, kuras tiks izvietotas dažādos tavas pilnveidošanās posmos. Tās tiks izmantotas, lai uzlabotu tavu Sjiņsjin, pārveidotu tavu karmu un paaugstinātu tavu Gun.

Turklāt praktizēt pilnveidošanos nav viegli. Es jau teicu, ka šis ir ļoti nopietns jautājums. Tas pārsniedz parasto cilvēku lietas un ir daudz sarežģītāks par jebko citu parasto cilvēku vidū. Vai tad tas nav kaut kas daudz augstāks? Tādēļ mūsu prasības pret tevi būs ļoti augstas, tik augstas, kādas neizvirzīsi nevienai parasto cilvēku lietai. Mums, cilvēkiem, ir Dvēsele, un Dvēsele ir nemirstīga. Ja Dvēsele ir nemirstīga, tad padomājiet: vai tava Dvēsele tavā iepriekšējā dzīvē, saskarsmē ar citiem cilvēkiem, nav pastrādājusi kādu sliktu darbu? Tas ir ļoti iespējams. Varbūt tu esi nogalinājis kādu dzīvu būtni, palicis kādam parādā, aizvainojis kādu vai kādam kaitējis. Ja tā ir taisnība, tad, kamēr tu šeit praktizē pilnveidošanos, šīs būtnes tur var skaidri visu redzēt. Ja tu tikai vēlies izdziedināties vai uzlabot veselību, tas viņas neuztrauc, jo tās zina, ka šādi tu tikai atliec parāda nomaksu uz vēlāku laiku. Ja tu nenomaksāsi tagad, tad nomaksāsi vēlāk, turklāt nākotnē tev par to būs jāmaksā vairāk. Tādēļ viņām ir vienalga, ja tu to nenomaksā šobrīd.

Kad tu saki, ka grasies pilnveidoties, tās neļaus tev to darīt: “Tu gribi pilnveidoties un doties prom. Kad tu attīstīsi Gun, mēs vairs nespēsim tevi aizsniegt, mēs netiksim tev klāt.” Tās neļaus tam notikt un centīsies darīt visu, lai apturētu tavu pilnveidošanos. Tādējādi tiks lietotas visu veidu metodes, lai tev traucētu. Tās patiešām var pat tevi nogalināt. Protams, nevar būt tā, ka meditācijas laikā tev nocērt galvu. Tas nav iespējams, jo visam ir jāatbilst parasto cilvēku sabiedrības stāvoklim. Iespējams, ka, izejot no mājas, tevi var notriekt automašīna, tu vari izkrist pa logu vai nokļūt citās briesmās. Tas var notikt, un tas var būt diezgan bīstami. Īsta pilnveidošanās nav tik viegla, kā tu iedomājies. Tu vēlies pilnveidoties, bet vai spēsi paaugstināties? Līdzko tu pa īstam sāksi pilnveidoties, tava dzīvība tūlīt tiks apdraudēta, tas nekavējoties tevi skars. Daudzi cjigun meistari neuzdrošinās mācīt Gun un vest cilvēkus uz augstiem līmeņiem. Kādēļ tā? Tādēļ, ka viņi nespēj tikt galā ar šo problēmu. Viņi nespēj tevi aizsargāt.

Agrāk bija daudz ļaužu, kas izklāstīja Dao. Viņi spēja apmācīt tikai vienu mācekli un parūpēties par viņu. Tomēr tik lielā mērogā to darīt viņi neuzdrošinājās. Bet es jums saku, ka varu to izdarīt, jo man ir neskaitāmi Likuma ķermeņi, kuriem piemīt manas varenās brīnumspējas. Tie spēj demonstrēt lielas brīnumspējas – ļoti varenu Likuma spēku. Turklāt tas, ko mēs šodien darām, nav tik vienkāršs, kā virspusēji izskatās. Es neesmu nācis šurp pēkšņa impulsa vadīts. Es varu jums pateikt, ka šo notikumu vēro daudzi Diženi Apskaidrotie. Šī ir pēdējā reize, kad Likuma beigu periodā mēs izklāstām īstenu Likumu. Darot to, mēs nedrīkstam pieļaut novirzes. Ja pilnveidojoties tu patiesi seko īstenam ceļam, tad neviens pēc sava prāta neuzdrošināsies tev ko nodarīt. Turklāt tevi aizsargā mani Likuma ķermeņi, un tev nedraud nekādas briesmas.

Tomēr parādi ir jānomaksā. Tādēļ savā pilnveidošanās ceļā tu vari sastapties ar dažām bīstamām situācijām. Taču, kad tās notiks, tas tevi nenobiedēs, netiks arī pieļauts, ka tev draudētu patiesas briesmas. Varu jums pastāstīt dažus piemērus. Kad es Pekinā lasīju lekcijas, viena mūsu skolniece ar savu velosipēdu šķērsoja ceļu. Pagriezienā viņu notrieca grezna automašīna. Sieviete bija vairāk nekā piecdesmit gadu veca. Automašīna uztriecās ar tādu spēku, ka bija dzirdams, kā viņas galva atsitās pret tās jumtu. Tajā brīdī šīs praktizētājas kājas vēl atradās uz velosipēda pedāļiem. Lai gan sieviete bija dabūjusi sitienu pa galvu, viņa nesajuta nekādas sāpes. Viņa ne tikai nesajuta sāpes, bet nebija arī ne asiņu, ne pietūkuma. Vadītājs bija ļoti nobijies. Viņš izlēca no automašīnas un steidzās pavaicāt, vai sieviete nav ievainota, un piedāvāja aizvest viņu uz slimnīcu. Sieviete atbildēja, ka ar viņu viss kārtībā. Protams, šai skolniecei bija ļoti augsts Sjiņsjin līmenis, un viņa nevēlējās vadītājam sagādāt nepatikšanas. Viņa pateica, ka viss ir kārtībā, bet automašīnā no sadursmes bija palicis liels iespiedums.

Šādas lietas notiek, lai atņemtu tev dzīvību, taču tu nebūsi apdraudēts. Kad iepriekšējo reizi es lasīju lekcijas Dzjiliņas Universitātē, viens no mūsu skolniekiem, stumjot savu velosipēdu, izgāja pa universitātes galvenajiem vārtiem. Līdzko viņš bija ticis līdz ielas vidum, tā pēkšņi nokļuva starp divām automašīnām. Tās gandrīz uztriecās viņam virsū, taču viņš it nemaz nenobijās. Parasti šādi atgadījumi mūs nebiedē. Tajā pašā mirklī automašīnas apstājās, un nekādu briesmu vairs nebija.

Pekinā bija vēl tāds gadījums. Ziemā diezgan ātri kļūst tumšs, un cilvēki agri iet gulēt. Uz ielas nebija nevienas dzīvas dvēseles. Bija ļoti kluss. Mūsu skolnieks uz velosipēda steidzās mājup. Viņam pa priekšu brauca džips. Pēkšņi džips strauji nobremzēja. Skolnieks to nepamanīja un, galvu noliecis, turpināja braukt. Tad džips pēkšņi sāka lielā ātrumā braukt atpakaļgaitā. Šo divu spēku sadursmes rezultātā cilvēks būtu gājis bojā. Mirkli pirms avārijas kāds spēks pēkšņi pavilka viņa velosipēdu vairāk nekā pusmetru atpakaļ, un tajā pašā brīdī arī džips apstājās, nedaudz skarot velosipēda riteni. Iespējams, džipa vadītājs pamanīja, ka aizmugurē kāds ir. Šis skolnieks tajā brīdī nesajuta bailes. Visi, kas ir saskārušies ar šādām situācijām, parasti nav nobijušies, tomēr bailes var parādīties pēc tam. Pirmais, kas viņam ienāca prātā, bija: “Ak! Kurš gan pavilka mani atpakaļ? Jāpasaka viņam paldies.” Viņš pagrieza galvu, lai pateiktos, taču uz ielas neviena nebija. Viss bija kluss. Piepeši viņš saprata: “Tas bija Skolotājs, kas mani pasargāja!”

Bija vēl kāds atgadījums Čančuņā. Netālu no kāda mūsu skolnieka mājas tika būvēta ēka. Mūsdienās tiek būvētas ļoti augstas ēkas, un sastatnes tiek veidotas no piecus centimetrus resnām un četrus metrus garām dzelzs caurulēm. Reiz, kad viņš bija izgājis no savas mājas, no sastatnēm vertikāli lejup lidoja kāda dzelzs caurule – taisnā ceļā uz viņa galvvidu. Cilvēki uz ielas pārsteigumā sastinga. Bet skolnieks pavaicāja: “Kurš man uzsita?” Viņš domāja, ka tam kāds viegli uzsitis pa galvu. Tajā pašā brīdī viņš pagriezās un ieraudzīja, ka virs viņa galvas griežas liels Faluņ. Dzelzs caurule bija noslīdējusi gar viņa galvu un ar visu savu smagumu ietriekusies stāvus zemē. Ja šī caurule patiešām būtu trāpījusi cilvēkam – padomājiet ikkatrs – tā bija tik smaga, ka caururbtu viņa ķermeni kā iesms sacukurotu ķirbi. Tas bija patiešām bīstami.

Šādu gadījumu ir tik daudz, ka tos nav iespējams saskaitīt, taču reālām briesmām neviens nekad nav bijis pakļauts. Ne visi praktizētāji sastapsies ar ko tādu. Tas var notikt tikai ar nedaudziem no mums. Neatkarīgi no tā, vai tu savā dzīvē sastapsies ar tādu atgadījumu vai ne, es varu galvot, ka briesmas tev nedraud – to es varu garantēt. Taču daži skolnieki nerīkojas saskaņā ar Sjiņsjin kritērijiem. Viņi tikai praktizē vingrojumus, nepilnveidojot savu Sjiņsjin, tādēļ tie nevar tikt uzskatīti par praktizētājiem.

Runājot par to, ko Skolotājs var dot, – es dodu jums tieši šīs lietas. Mans Likuma ķermenis aizsargās tevi līdz brīdim, kad tu pats spēsi sevi aizsargāt. Tajā laikā tu jau būsi pārsniedzis pilnveidošanos Laicīgajā Likumā un būsi sasniedzis Dao. Taču tev ir jārīkojas kā īstenam praktizētājam, un tikai tad tu varēsi to paveikt. Kāds cilvēks gāja pa ielu ar manu grāmatu rokā un kliedza: “Mani aizsargā Skolotājs Li, es nebaidos pakļūt zem automašīnas.” Tā ir Dafa graušana. Šādi cilvēki netiks aizsargāti. Patiesībā īstens sekotājs nekad tā nerīkosies.

Enerģijas lauks

Kad mēs praktizējam, ap mums veidojas lauks. Kas tas ir par lauku? Daži to sauc par cji lauku, magnētisko lauku vai elektrisko lauku. Patiesībā visi šie nosaukumi ir nepareizi, jo matērijas, no kurām šis lauks sastāv, ir ārkārtīgi bagātīgas. Šajā Gun var atrast gandrīz visas matērijas, kas veido katru mūsu Visuma dimensiju. Daudz piemērotāk būtu to saukt par “enerģijas lauku”, tādēļ mēs parasti to tā arī saucam.

Kāda nozīme ir šim laukam? Visiem zināms, ka mums, kuri pilnveidojas īstenā Likumā, ir tāda sajūta: tā kā cilvēks pilnveidojas īstenā Likumā, tad, saplūstot ar Visuma īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ”, viņš pret visu izturas ar žēlsirdību, tādēļ visiem mūsu skolniekiem, kas atrodas šajā laukā, nerodas sliktas domas. Daudzi pat neiedomājas par smēķēšanu, jo sajūt mierpilnu atmosfēru, saskaņu un komfortu. Šāda enerģija piemīt praktizētājiem, kuri pilnveidojas īstenā Likumā, un tāda ir šīs enerģijas iedarbība dotā lauka ietvaros. Pēc šā lekciju kursa lielākā daļa no jums iegūs Gun – jums patiešām būs Gun. Tādēļ es jums dodu to, kas paredzēts, lai pilnveidotos īstenā Likumā, un tu arī centies rīkoties atbilstoši Sjiņsjin normām. Pastāvīgi praktizējot un pilnveidojoties saskaņā ar mūsu Sjiņsjin prasībām, tava enerģija pakāpeniski kļūs arvien spēcīgāka.

Mēs runājam par sevis paša glābšanu un glābiņa sniegšanu citiem, par visu dzīvo būtņu glābšanu. Tādējādi, kad Faluņ griežas uz iekšpusi, tas glābj tevi pašu, bet, griežoties uz ārpusi, tas glābj citus. Griežoties uz ārpusi, tas atbrīvo enerģiju un nes labumu citiem. Tāpēc visi, kas atrodas tavā enerģijas laukā, gūs labumu un, iespējams, jutīsies ļoti labi. Lai kur tu atrastos, uz ielas, darbā vai mājās, visur tam būs šāda ietekme uz citiem. Šis lauks var izlabot visus nepareizos stāvokļus, un tu vari bez īpaša nodoma noregulēt veselību cilvēkiem, kas atrodas tavā laukā. Cilvēka ķermenim nevajadzētu būt slimam. Slimība ir nepareizs stāvoklis. Tavs lauks var izlabot šo nepareizo stāvokli. Kad ļaunu nodomu pārņemts cilvēks domā par kaut ko sliktu, tava lauka spēcīgajā ietekmē viņš var mainīt savas domas un vairs nevēlēties darīt neko nelāgu. Varbūt cilvēks grib kādu nolamāt, taču pēkšņi var pārdomāt un vairs negribēt lamāties. Šādu efektu var radīt tikai īstena Likuma praktizētāju enerģijas lauks. Tādēļ senāk budismā bija šāds teiciens: “Kad Budas gaisma apstaro visu, tikumība un taisnīgums atrodas pilnīgā harmonijā.” Tam ir tieši tāda nozīme.

Kā Faluņ Dafa skolniekiem izplatīt praksi

Pēc šīm lekcijām daudzi mūsu skolnieki sajutīs, ka šī prakse ir ļoti laba, un vēlēsies to nodot tālāk saviem radiniekiem un draugiem. Jā, jūs varat to darīt. Jūs varat to izplatīt un nodot tālāk jebkuram. Tomēr ir kāda lieta, kuru es vēlētos uzsvērt. Mēs esam jums devuši tik daudz, tā vērtību nevar izteikt naudā. Kādēļ es jums to dodu? Tas ir domāts tavai pilnveidošanās praksei. Tikai tad, ja tu pilnveidojies, mēs varam tev dot to visu. Citiem vārdiem sakot, kad tu nākotnē izplatīsi mūsu Gun praksi, tu nedrīksti izmantot to, lai tiektos pēc slavas un pašlabuma. Tādēļ tu nedrīksti rīkot kursus un ņemt par to samaksu, kā to daru es. Mums ir jāizdod grāmatas, jādrukā materiāli un jāceļo, lai izplatītu šo praksi. Mums ir jāsedz šie izdevumi. Par mācībām mēs ņemam zemāko maksu visā valstī, taču dodam vairāk par visiem. Mēs patiesi vedam cilvēkus uz augstiem līmeņiem, katrs to zina no savas personīgās pieredzes. Kad tu, būdams Faluņ Dafa skolnieks, nākotnē izplatīsi šo praksi, tev būs jāievēro divas prasības.

Pirmā prasība – tu nedrīksti iekasēt naudu. Mēs esam devuši tev tik daudz ne jau tādēļ, lai tu iegūtu bagātību vai tiektos pēc slavas, bet gan lai glābtu tevi un palīdzētu tev pilnveidoties. Ja tu iekasēsi naudu, mans Likuma ķermenis paņems atpakaļ visu, kas ticis tev dots, un tu vairs nebūsi Faluņ Dafa praktizētājs. Tas, ko tu izplatīsi, nebūs mūsu Faluņ Dafa. Izplatot Gun praksi, jūs nedrīkstat dzīties pēc slavas un pašlabuma, jums brīvprātīgi jākalpo citiem. Tā rīkojas mūsu skolnieki visā valstī. Arī konsultanti ar savu rīcību rāda labu piemēru. Ja gribi apgūt mūsu praksi, ja vien tev ir vēlēšanās, nāc un mācies. Mēs varam uzņemties atbildību par tevi un neņemsim par to nekādu maksu.

Otrā prasība – tu nedrīksti piejaukt Dafa neko personīgu. Citiem vārdiem sakot, izplatot mūsu pilnveidošanās praksi, neatkarīgi no tā, vai tava Debesu acs ir atvērta, vai tu esi ko ieraudzījis un vai tev ir parādījušās kādas pārdabiskas spējas, tu nedrīksti skaidrot mūsu Faluņ Dafa, balstoties uz to, ko esi ieraudzījis. Tas, ko tu esi ieraudzījis savā līmenī, atrodas pārāk tālu no manis mācītā Likuma patiesās nozīmes. Tādēļ, kad tu nākotnē izplatīsi praksi, tev šajā jautājumā jābūt ļoti uzmanīgam. Tikai šādi rīkojoties, mēs varam nodrošināt to, ka mūsu Faluņ Dafa oriģinālās lietas saglabājas nemainīgas.

Turklāt nevienam nav atļauts mācīt Gun praksi tādā veidā, kā to daru es. Jūs nedrīkstat lasīt lekcijas par Likumu plašai auditorijai, kā to daru es. Tu neesi spējīgs izklāstīt Likumu. Tam, par ko es runāju, ir ļoti dziļa nozīme, un tajā ir ietvertas augstu līmeņu lietas. Jūs pilnveidojaties dažādos līmeņos. Nākotnē, kad tu būsi paaugstinājies, atkārtoti klausoties šo ierakstu, tu varēsi turpināt paaugstināt sevi. Ja tu pastāvīgi to klausīsies, tad ar katru reizi iegūsi arvien jaunu izpratni un jaunus rezultātus. Vēl labākus rezultātus tu vari sasniegt, lasot šo grāmatu. Manā mācībā ir iekļautas ļoti dziļas augstu līmeņu lietas, tādēļ tu neesi spējīgs mācīt šo Likumu. Tev nav atļauts izmantot manus vārdus kā savus, pretējā gadījumā tā būs Likuma zādzība. Tu vari tikai citēt manus vārdus, piebilstot, ka tā, lūk, saka Skolotājs vai ka tā ir rakstīts grāmatā. Tikai tā var darīt. Kādēļ? Tādēļ, ka tad, ja tu to sacīsi šādā veidā, tas nesīs Dafa spēku. To, ko tu pats esi sapratis, tu nedrīksti izplatīt kā Faluņ Dafa. Pretējā gadījumā tas, ko tu izplati, nav Faluņ Dafa, un tas, ko tu dari, ir pielīdzināms mūsu Faluņ Dafa graušanai. Ja tu kaut ko saki, balstoties uz saviem priekšstatiem vai domām, tas nav Likums un tas nespēj glābt cilvēkus; tāpat tam nebūs nekāda efekta. Tādēļ neviens cits nevar mācīt šo Likumu.

Lai izplatītu Gun praksi, jūs varat nodarbību vietās atskaņot mūsu skolniekiem lekciju audio ierakstus vai demonstrēt video ierakstus, un pēc tam konsultanti var viņiem mācīt vingrojumus. Jūs varat organizēt pārrunas, lai visi varētu mācīties cits no cita, pārrunāt lietas un dalīties pieredzē ar pārējiem. Mēs prasām, lai jūs to darītu šādi. Turklāt tos skolniekus (sekotājus), kuri izplata Faluņ Dafa, jūs nedrīkstat dēvēt par “skolotāju” vai “meistaru”. Dafa Skolotājs ir tikai viens. Visi ir sekotāji, neatkarīgi no tā, kad viņi uzsākuši praksi.

Izplatot mūsu prakses metodi, daži varbūt domā: “Skolotājs var ievietot Faluņ un noregulēt cilvēka ķermeni, bet mēs to nevaram izdarīt.” Tas nav svarīgi. Es jau esmu jums teicis, ka katram skolniekam seko mans Likuma ķermenis, un ne viens vien. Mani Likuma ķermeņi to paveiks. Kad tu kādam māci šo praksi, ja šim cilvēkam tas ir lemts, viņš uzreiz var iegūt Faluņ. Ja pagaidām viņam tas nav lemts, tad, pakāpeniski pilnveidojoties, viņš var to iegūt vēlāk, kad viņa ķermenis būs noregulēts. Mans Likuma ķermenis palīdzēs savest kārtībā viņa organismu. Turklāt es jums saku, ja tu mācies šo Likumu un apgūsti praksi, lasot manas grāmatas, skatoties manus videoierakstus vai klausoties audio, ja tu patiesi izturies kā praktizētājs, tad arī iegūsi to, kas tev pienākas.

Mēs neatļaujam skolniekiem dziedināt citus cilvēkus. Faluņ Dafa skolniekiem ir stingri aizliegts dziedināt citus cilvēkus. Mēs mācām tevi pilnveidoties augšup un neļaujam nedz attīstīt kādas pieķeršanās, nedz arī bojāt savu veselību. Mūsu praktisko nodarbību vietas ir labākas par jebkuru citu prakšu nodarbību vietām. Ja vien tu praktizē mūsu nodarbību vietās, tad rezultāts būs daudz labāks, nekā izmantojot jebkuru ārstēšanas veidu. Tur apkārt sēž mani Likuma ķermeņi. Virs nodarbību vietas gaisā vēl ir pārsegs, virs kura ir liels Faluņ. No pārsega augšas šo vietu sargā milzīgs Likuma ķermenis. Tā nav parasta vieta. Tā nav parasta cjigun nodarbību vieta. Tā ir vieta, kur pilnveidoties. Daudzi mūsu praktizētāji, kuriem piemīt pārdabiskas spējas, ir pamanījuši, ka Faluņ Dafa nodarbību vieta ir purpursarkanas gaismas ieskauta, viss ir šīs gaismas apmirdzēts.

Mans Likuma ķermenis pats var ievietot Faluņ, taču mēs nevēlamies veicināt pieķeršanās. Kad tu kādam māci vingrojumus, viņš var teikt: “Ak, es tikko ieguvu Faluņ.” Tu domā, ka esi to ievietojis, taču tā nav. Es jums to saku, lai jums neveidotos šī pieķeršanās. To visu dara mani Likuma ķermeņi. Lūk, tā mūsu Faluņ Dafa sekotājiem ir jāizplata prakse.

Ikviens, kurš mēģina pārveidot Faluņ Dafa prakses metodi, grauj Dafa un nodara kaitējumu mūsu pilnveidošanās skolai. Kāds ir pārveidojis vingrojumu instrukcijas par kaut kādiem skaitāmpantiņiem. Tas absolūti nav pieļaujams. Visas īstenas pilnveidošanās metodes ir tikušas pārmantotas no aizvēsturiskiem laikiem, no ļoti senas pagātnes. Ar to palīdzību veiksmīgi pilnveidojušies neskaitāmi Diženi Apskaidrotie. Neviens nav uzdrošinājies pat nedaudz tās mainīt. Kaut kas tāds ir parādījies tikai šajā Likuma beigu periodā. Tā vēl nekad iepriekš nebija noticis. Šajā jautājumā visiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem.